Karma en reïncarnatie in de Bijbel ; deel 1

Standaard

categorie : religie

Al met al, maakt de geschiedenis duidelijk dat het verleden een trage leermeester is, en het eeuwen tijd vergt om tot meer innerlijke beschaving te komen, laat staan dat het idee van een nieuwe mens met Christusbewustzijn binnen het bestek van één leven is te realiseren.

 

reincarnatie-300x280

 

Men kan niet ontkennen dat ontwikkeling zich ook langs erfelijke lijnen voltrekt om Christusbewustzijn te bewerkstelligen. God wil dat er geen generaties zielen daarbij verloren zouden gaan.

 

2Pt.03:09-
(…) maar hij is lankmoedig jegens u, daar hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

In de Heilige Schrift draait het dus om de bekering van ieder individu, dat wil zeggen: om de bewustwording van zijn ziel. Voor zover het fysieke bestanddeel van de mens langs biologisch erfelijke lijnen evolueert, ontwikkelt de ziel zich door middel van ervaring en hiervoor zijn vele levens nodig.

 

 Volmaakt in één leven?

De bedoeling was dat de Vereniging met Christus zich in het sterfelijke vlees moest openbaren. Verder wordt dan ook nog de belofte gedaan dat niemand verloren gaat en allen tot bekering komen.

Mt.05:48-
Gij dan zult volmaakt zijn,  gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

1Pt.01:08-    
Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.

2Cor.04:11- 
Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.

De beloften in de bijbel zijn alleen te realiseren door ze in de context te zien van meerdere levens, zoals 2Cor.04:11 het eigenlijk al aangeeft: voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd.

Wij leven meerdere keren op aarde, en gaan er ook meerdere keren dood. Het doel hiervan is de openbaring van Jezus in het sterfelijk vlees. Anders geformuleerd: de mens zal tijdens het aardeleven het inwonend Goddelijk aspect moeten tonen en in daden omzetten. Dit geschikt maken van de stof om goddelijke heerlijkheid uit te stralen, gebeurt niet van de ene dag op de andere, maar is een langdurig wordingsproces, waarbij de mens die zich aanvankelijk identificeert met zijn stoffelijk lichaam, en zich steeds meer gaat vereenzelvigen met zijn inwonende Ziel.

Hd.17:30-
(…) God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen, (…).

2Pt.03:09-
(…) maar hij is lankmoedig jegens u, daar hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Het standpunt van de kerk

Waarom houdt de Kerk halsstarrig vast aan één leven terwijl zo’n standpunt allerminst reëel is? Er zijn twee wegen te onderscheiden waarlangs men kon terugkeren naar de oorsprong (het paradijs).

1.
Ten eerste is de verlichting te realiseren door een opeenvolging van incarnaties, dus via de kringloop van
meerdere levens.
2.
Ten tweede is er ook een directe weg, de Koninklijke Weg genoemd. Dit pad stelt men zich voor in een rechte lijn, en wanneer het eenmaal is betreden kan men in één leven naar het einddoel wandelen.

Beide wegen vormen in feite één traject. Dat wil zeggen: na vele incarnaties deed zich uiteindelijk het leven voor, waarin de weg in zicht kwam en men het einddoel kon bereiken.
De christelijke leer legt helaas de klemtoon op punt 2. Hierdoor werd punt 1 het ondergeschoven kind met als gevolg dat reïncarnatie slechts op de achtergrond in de Bijbel meespeelt. Eén leven betekent dus niet, dat reïncarnatie geen rol zou spelen, want om de Koninklijke Weg te kunnen bereiken, was er een voortraject van vele incarnaties noodzakelijk.

De Koninklijke Weg

De essentie van de Koninklijke Weg was, dat degenen die dit pad betraden de dualiteit getranscendeerd hadden. Men week niet uit naar links, noch naar rechts, en vandaar dat de Koninklijke Weg meestal de rechte Weg werd genoemd, of de weg des HEREN.

De rechte weg staat in tegenstelling tot de kromme of kronkelwegen, die naar identificatie met dualiteit, leugens en begoocheling verwijzen. Na vele levens te zijn gebonden aan het rad van reïncarnatie, zal zich uiteindelijk één leven voordoen, waarin men via de rechte weg het einddoel kan bereiken, namelijk het ene ongedeelde eeuwige leven of zijn. Men komt dan los van het draaiende rad en bewandelt het laatste traject in één rechte lijn.

 

spiraal

Ez.18:25-               

Maar gij zegt: De weg des HEREN is niet recht. Hoort toch, huis Israëls, is mijn weg niet recht? Zijn niet veeleer uw wegen niet recht? Wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijnrechtvaardige wandel en onrecht doet en daarom sterft, dan sterft hij om het onrecht dat hij gedaan heeft.

Lc.03:04-             
(…) De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des HEREN, maakt recht zijn paden. Alle kloof zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal geslecht worden, en de krommingen zullen recht en de oneffen wegen vlak worden, en alle vlees zal het heil Gods zien.

pijl-omlaag-illustraties_430109

preview en aankoop boek “De Openbaring “

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 JOHN ASTRIA

JOHN ASTRIA

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.