Dagelijks archief: oktober 3, 2017

Gyrasol opaal

Standaard

categorie :  Sieraden, juwelen, mineralen en edelstenen

Algemene informatie

 

Een opaal kan kleurloos, wit, zwart, roze, oranje en sterk iriserend zijn. De steen is doorzichtig tot doorschijnend en heeft een glas- tot harsachtige glans. Er bestaan verschillende soorten vaak afhankelijk van kleur, bijvoorbeeld:

hyaliet (kleurloos)

 

 

cacholong (wit)

 

 

vuuropaal (oranje met parelmoerglans)

 

 

edelopaal (sterk iriserend)

 

 

Andes opaal

 

 

gyrasol opaal

 

 

 

 

chrysopaal

 

 

 

Dendriet opaal heeft insluitsels en wordt ook wel merliniet genoemd

 

 

Opaliet of opaline is synthetische opaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Kruisdistel : Eryngium campestre

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

Goed te herkennen aan
– de bleek-groene kleur van de hele plant en
– het stekelige uiterlijk

 

 

Algemeen

Kruisdistel is een opvallende bleek-groene overblijvende plant van 15 tot 60 cm hoog. Het hele jaar is ze zeer decoratief. Ze is plaatselijk vrij algemeen voor komend op vochtige tot droge, kalkhoudende grond op rivierduinen, zandige dijken, in kalkgraslanden en in grazige duinen.

 

 

 

Bloem

Kruisdistel bloeit in juli en augustus met kleine witte bloemen die gerangschikt zitten in een bol- of eirond, gesteeld, stekelig, hoofdjesachtig scherm van 1 tot 1,5 cm.

De witte kroonbladen zijn kleiner dan de kelkbladen, waardoor de bloeiwijze een groenig uiterlijk krijgt.
De 4 tot 6 schutbladen onder de bloeiwijze zijn langwerpig tot lijnvormig en hebben meestal stekels.

 

 

Blad

De bladeren zijn leerachtig en scherp gestekeld. De onderste zijn gesteeld en groter dan de stengelomvattende bovenste bladeren.

 

 

 

Toepassing

Uit de wortels en de bloeiende plant worden stoffen gewonnen tegen nierstenen en huidaandoeningen.

 

 

Vergelijkbare soort 

Blauwe zeedistel is blauw(grijs)groen van kleur en heeft een (meestal) paarseblauwe bloeiwijze.

 

 

 

 

Algemeen

– schermbloemenfamilie (Apiaceae)
– overblijvend
– plaatselijk vrij algemeen
– 15 tot 60 cm

Bloem
– wit
– juli en augustus
– hoofdjesachtig scherm
– buisvormig
– bloeiwijze 1 tot 1,5 cm
– 5 kroonbladen, niet vergroeid
– 5 kelkbladen
– 5 meeldraden
– 2 stijlen

Blad
– verspreid
– enkelvoudig
– (dubbel) veervormig ingesneden
– top stekelpuntig
– rand stekelig getand
– veernervig
– onderste gesteeld
– bovenste stengelomvattend
– leerachtig

Stengel
– rechtop
– kaal
– sterk vertakt
– zie wilde bloemen

 

 

 

 

 

 

 

Message 277 from ” messages from the cosmos “

Standaard

category / categorie : messages from the cosmos / boodschappen uit de kosmos

 

 

 

 

BIG BRAINS HAVE OFTEN A LITTLE HEART, A LITTLE BELIEF AND A GREAT VANITY.

GROTE HERSENS HEBBEN DIKWIJLS EEN KLEIN HART, EEN KLEIN GELOOF EN EEN GROTE IJDELHEID.

 

 

 

 

 

Ecclesiastes 1 : 1-18

 

Everything Is Meaningless

The words of the Teacher,[a] son of David, king in Jerusalem:

“Meaningless! Meaningless!”
    says the Teacher.
“Utterly meaningless!
    Everything is meaningless.”

What do people gain from all their labors
    at which they toil under the sun?
Generations come and generations go,
    but the earth remains forever.
The sun rises and the sun sets,
    and hurries back to where it rises.
The wind blows to the south
    and turns to the north;
round and round it goes,
    ever returning on its course.
All streams flow into the sea,
    yet the sea is never full.
To the place the streams come from,
    there they return again.
All things are wearisome,
    more than one can say.
The eye never has enough of seeing,
    nor the ear its fill of hearing.
What has been will be again,
    what has been done will be done again;
    there is nothing new under the sun.
10 Is there anything of which one can say,
    “Look! This is something new”?
It was here already, long ago;
    it was here before our time.
11 No one remembers the former generations,
    and even those yet to come
will not be remembered
    by those who follow them.

Wisdom Is Meaningless

12 I, the Teacher, was king over Israel in Jerusalem. 13 I applied my mind to study and to explore by wisdom all that is done under the heavens.What a heavy burden God has laid on mankind! 14 I have seen all the things that are done under the sun; all of them are meaningless, a chasing after the wind.

15 What is crooked cannot be straightened;
    what is lacking cannot be counted.

16 I said to myself, “Look, I have increased in wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before me; I have experienced much of wisdom and knowledge.” 17 Then I applied myself to the understanding of wisdom, and also of madness and folly, but I learned that this, too, is a chasing after the wind.

18 For with much wisdom comes much sorrow;
    the more knowledge, the more grief.

 

Ecclesiastes 4:4-6

And I saw that all toil and all achievement spring from one person’s envy of another. This too is meaningless, a chasing after the wind.

Fools fold their hands
    and ruin themselves.
Better one handful with tranquillity
    than two handfuls with toil
    and chasing after the wind.

 

 

Prediker 1 : 1-18

1De woorden van Prediker, de zoon van David, koning te Jeruzalem.
Alles is ijdelheid
2IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid! 
3Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zich aftobt onder de zon? 
4Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altoos staan. 
5De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij opkomt. 
6De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden, aldoor draaiend gaat hij voort en op zijn kringloop keert de wind weer terug. 
7Alle beken stromen naar de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats waarheen de beken stromen, daarheen stromen zij altijd weer. 
8Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend; het oog wordt niet verzadigd van zien, en het oor wordt niet vervuld van horen. 
9Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. 
10Is er iets, waarvan men zegt: Ziehier, dat is nieuw – het was er al in verre tijden, die vóór ons waren. 
11Er is geen heugenis van de vorige tijden, en ook van de latere, die er zullen zijn, zal er geen heugenis wezen bij hen die nog later leven zullen.
Het vergeefse streven van Prediker
12Ik, Prediker, was koning over Israël te Jeruzalem; 
13en ik zette mijn hart erop om na te vorsen en onderzoek te doen naar de wijsheid in alles, wat onder de hemel geschiedt. Dat is een kwade bezigheid, die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. 
14Ik nam in ogenschouw alle daden, die onder de zon verricht worden, en zie: alles is ijdelheid en najagen van wind! 
15Het kromme kan niet recht zijn en het ontbrekende kan niet geteld worden. 
16Ik zeide bij mijzelf: Zie, ik ben groter en rijker in wijsheid geworden dan allen die vóór mij over Jeruzalem geregeerd hebben, en mijn hart heeft in overvloed wijsheid en kennis opgedaan; 
17zo heb ik er mijn hart op gezet om wijsheid en kennis, verdwaasdheid en onverstand te leren kennen. Ik heb ingezien, dat ook dit is najagen van wind. 
18Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.

 

Prediker 4 : 4-6

 

4 Verder zag ik al de arbeid en alle geschikkelijkheid des werks, dat het de mens nijd van zijn naaste aanbrengt. Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes. 
5 De zot vouwt zijn handen samen, en eet zijn eigen vlees. 
6 Een hand vol met rust is beter, dan beide de vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes.

 

 

 

Neroli : etherische olie

Standaard

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten

 

 

Neroli etherische olie

Neroli etherische olie  wordt ook wel sinaasappel- of oranjebloesem etherische olie genoemd en heeft een exotische bloemige geur die activerend op geest en lichaam werkt.

Neroli olie wordt gewonnen door waterdamp destillatie van de bloesem van de bittere sinaasappelboom (Citrus aurantium amara), die behoort tot de wijnfruitfamilie. Om 1 kilo olie te verkrijgen is ongeveer 1000 kilo bloesem nodig.

Uit het achtergebleven distillatiewater waarin nog resten etherische olie aanwezig zijn wordt het sinaasappelbloesem hydrolaat gewonnen, dit hydrolaat kan je goed gebruiken om cosmeticaproducten te maken.

 

 

 

De Citrus aurantium amara is een sterke citrusboom. Ze zijn groen blijvend en kunnen in het wild een hoogte van 6 meter bereiken. Gecultiveerd, worden ze maar half zo hoog.

De vrucht wordt gebruikt om smaak te geven aan likeur, zoals Grand Marnier en Triple sec en van de bladeren en twijgen wordt de petitgrain olie (soms ook bigarade genoemd) gemaakt

Neroli helpt effectief bij emotionele problemen maar het is ook een zonnige olie die zeer goed in huidverzorging en parfum gebruikt kan worden.

 

 

Neroli is één van de weinige etherische oliën waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze de serotoninespiegel in de hersenen verhoogt, hoewel de kracht van suggestie en persoonlijke voorkeur een belangrijke rol kan spelen in de effectiviteit. Serotonine is een belangrijke humeur verbeterende neurotransmitter en een verhoogde spiegel in de hersenen zorgt voor een prettig en rustig gevoel.

 

 

 

Er wordt geloofd dat de traditie om sinaasappelbloesem in het boeket of kapsel van een bruid te gebruiken is, omdat de geur van de bloesem de zenuwen stilt.

 

 

Neroli etherische olie in de aromatherapie

Neroli kan worden gebruikt bij de volgende klachten:

Menstruatieklachten, littekens, zwangerschapsstriemen, couperose, rimpels, nervositeit, hartbeklemming, hoofdpijn, koorts, maagklachten, reisziekte, slechte bloedsomloop, chronische diarree, krampen, vertraagd hartritme, hartkloppingen, shock, emoties, angstgevoelens, acne, vette huid, vet haar, slecht en onrustig slapen.

Neroli werkt goed in combinatie met citroen, kamille, koriander, geranium, jasmijn, lavendel, roos en ylang ylang.

Neroli in combinatie met lavendel verbeterd de elasticiteit van de huid.

 

 

Gebruik van neroli

  • Menstruatiekrampen: meng 3 druppels neroli etherische olie en 3 druppels lavendel in 1 eetlepel basisolie en masseer over de buik.
  • Nervositeit: Maak een massageolie van 3 druppels neroli met een eetlepel basisolie en masseer dit mengsel licht over het gehele lichaam.

 

 

  • Beklemmend gevoel om het hart; meng 3 druppels neroli, 1 druppel geranium en 3 druppels petitgrain met 50 ml. basisolie. Met dit mengsel de hartstreek naar behoefte masseren.
  • Slapeloosheid: 3 tot 5 druppels neroli in een beetje melk of honing mengen en dit mengsel aan een warm bad toevoegen. Hierin voor het naar bed gaan 15 tot 20 minuten baden.
  • Onzuivere, vette huid, acne: gebruik oranjebloesem hydrolaat als tonic om de huid te reinigen.
  • Parfum: voeg een paar druppels neroli toe aan 50 ml. jojoba olie. Dit geeft een heerlijk geurend natuurlijk parfum, breng een beetje aan in de nek en op de polsen.