Dagelijks archief: oktober 4, 2017

De geschiedenis van sieraden.

Standaard

categorie : sieraden, juwelen, mineralen en edelstenen

 

.

De geschiedenis van sieraden

Het versieren van je lichaam is waarschijnlijk zo oud als de mensheid. Het is de manier om iets dat in principe bij iedereen ongeveer hetzelfde is, te individualiseren en te doen opvallen. Beschildering, tatoeage en piercing van lichaamsdelen, maar vooral het jezelf behangen met blinkende en kleurrijke voorwerpen zijn universeel en typisch menselijk. Per cultuur verschillen de versieringen sterk, maar vrijwel overal is een voorkeur te zien voor drie zaken:

Dat wat beschermt, wat veel kleur heeft, en wat (geldelijke) waarde heeft.

Sieraden zijn dus sinds oudsher bedoeld om het lichaam te verfraaien. Vrouwen gingen op zoek naar decoratieve stukken om de meest begeerlijke van de mannen van de stam voor zich te winnen. Sieraden hadden tevens een functie, bijvoorbeeld om kleren samen te houden. Later werden sieraden ook symbolisch en als aandenken gebruikt, zoals trouwringen en medaillons. Vooral in de klassieke oudheid waren sieraden een statussymbool als teken van rijkdom en macht.

In het begin van de mensheid werden stenen, schelpen, beenderen of dierentanden aan elkaar geregen. Dit werd als sieraad om de hals gedragen. Toen de kunst van het smelten van metaal uitgevonden was, werd de edelsmeedkunst bekend.

In de Romeinse tijd droegen mannen alleen een zegelring. Hiermee kon hij zijn brieven verzegelen. Vrouwen droegen ook ringen, deze ringen waren vaak fijner en eleganter afgewerkt. Verder pronkten de dames graag met prachtige sierspelden, haarspelden, haarbanden, oorbellen, armbanden, halssnoeren, halskettinkjes en enkelbandjes.

De rijken droegen liever sieraden van goud of zilver met zowel edelstenen als halfedelstenen. De armen droegen ook graag sieraden, vanwege geldgebrek waren het meestal sieraden van goedkope materialen zoals brons of keramiek. Ze gebruikten gekleurde glazen kralen in plaats van edelstenen.

Sinds de jaren zestig van de vorig eeuw zijn in het westen dure materialen minder een statussymbool geworden en werden design, vormen en kleuren belangrijker.

 

(met dank aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden)

Ongeveer 3000 jaar voor Christus:

 

 

 

 

 

1000

 

.

Ongeveer 1000 jaar voor Christus: Gouden armbanden uit de prehistorie zijn zeldzaam. In Nederland zijn vier exemplaren gevonden in offerplaatsen of graven. Deze armband werd in Lunteren gevonden door een boer bij het ploegen van zijn akker. Waarschijnlijk is het voorwerp ooit als grafgift begraven. De armband behoort tot het zogenaamde Omega-type (naar de Griekse letter) en dateert uit de late bronstijd.

 

.

900

 

.

 

Ongeveer 900-950 jaar geleden: De goud -en zilversmeden van de Vikingen waren zeer bedreven in het vervaardigen van sieraden. Deze zilveren armring met vijf ringvormige hangers werd gevonden op het strand bij Callantsoog, in zand dat afkomstig is uit het Schulpengat, een vaargeul bij Den Helder. Het is niet duidelijk hoe de armband daar terecht gekomen is. Mogelijk is deze verloren door Vikingen die langs voeren. In Scandinavië zijn vergelijkbare sieraden gevonden.

 

 

200

 

.

 

Ongeveer 200-300 jaar geleden: Deze ketting is in 1882 samen met enkele andere gouden sieraden gevonden bij graafwerkzaamheden bij het fort Vechten. Daar lag in de Romeinse tijd ook al een fort, het castellum Fectio. De sieraden lagen op geringe diepte in de bodem, in een geheel vergaan houten kistje. Het is tot op heden de fraaiste vondst van Romeinse gouden sieraden in Nederland. Omdat over de precieze vondstomstandigheden niet veel bekend is, kan niet meer worden vastgesteld of de stukken behoorden tot de inhoud van een graf of dat ze in tijd van gevaar in de grond zijn gestopt om diefstal te voorkomen. De schakels zijn versierd met palmetten, een motief dat in de Romeinse tijd heel populair was.

 

 

 

tekst

.

 

Eén van de beroemdste archeologische vondsten van Nederland is deze grote fibula (broche). Zij is in 1969 gevonden in een waterput in Dorestad (Wijk bij Duurstede). De broche is gemaakt van goud en ingelegd met verschillende kleuren glas, almandijn (een rode halfedelsteen) en parels langs de rand. Het inlegwerk in cloisonné toont christelijke vormen, zoals twee kruisen in elkaar. De stijl is die van kerkelijk edelsmeedwerk van Bourgondische ateliers uit de tijd van Karel de Grote. De speld is rond 800 gemaakt en waarschijnlijk gedragen door een hooggeplaatst persoon. Het kostbare sieraad is waarschijnlijk in de put verborgen vanwege gevaar, bijvoorbeeld de aanvallen van Vikingen op Dorestad in de vroege negende eeuw.

 

 

.

voorpagina openbaring a4

 

Bedankt om mijn website te bezoeken!  Mijn site bevat luchtige categorieën en spirituele rubrieken. Ik ben reikimaster. Ik probeer een evenwicht te maken tussen tastbare – en onzichtbare dingen. Er is slechts één waarheid wat aardse- en hemelse gebeurtenissen betreft en dat  geldt zowel voor het verleden als voor de toekomst.

Mensen proberen door hun eigen redeneringen en externe info een eigen waarheid te maken wat goed voor hun uitkomt! Dat is een grote fout. Er is goed en er is kwaad. In de rubriek religie kan men de enige waarheid vinden en hoe men van de erfzonde verlost kan worden.

Het boek De Openbaring handelt over de nabije toekomst van de mens, de aarde en de hemel.  Met zelfgemaakte prenten  en verklaarbare tekst heb ik geprobeerd de symbolen per hoofdstuk uit te leggen. Wie het boek leest krijgt een zegening door God (zie hoofdstuk 1 en hoofdstuk 22).

.

 

HET BOEK DER OPENBARING IS TE VERKRIJGEN VIA :

 

.

Het e-boek kan als PDF bestand gedownload worden

Klik op de link beneden om de preview van het boek te zien :

 

pijl-omlaag-illustraties_430109

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 

  Waarom de openbaring lezen ?

 

Johannes 17 : 3 > ‘’dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de  enige ware God en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus ‘’.

Openbaring 1 : 3 > ‘’ gelukkig is hij die deze profetische woorden van de Here voorleest; en dat geldt ook voor de mensen die ernaar luisteren en het zullen onthouden. Want de tijd dat deze dingen werkelijkheid worden, komt steeds dichterbij ‘’.

Openbaring 22 : 7 > Jezus zegt : ‘’ ja, ik kom gauw. Gelukkig is hij die de profetische woorden van dit boek onthoudt ‘’.

 

Dit zijn enkele citaten uit de bijbel waarin God de mens aanmaant kennis  in zich op te nemen over zichzelf en Jezus Christus. Wie God zoekt zal Hem vinden. Het is aan de mens om de eerste stap te zetten. Wanneer we God om inzichten vragen zal de Heilige Geest ons geestelijk denken verlichten. Het onbegrijpelijke wordt plots of op het gepaste moment verstaanbaar.

In het eerste en het laatste hoofdstuk van de openbaring zegt Christus tot twee maal toe dat het lezen ervan een zegening geeft. Het woord van God, de Bijbel, is meer dan de traditionele preken en parabels die we al jaren kennen. Kennis opnemen van God is niet alleen bestemd voor theologen, maar voor iedereen. Door die opname van kennis krijgen we inzichten in het verleden en heden waardoor we met een gerust hart en vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan.

 

JOHN ASTRIA

JOHN ASTRIA

Advertenties

Contradicties in de bijbel : deel 5

Standaard

categorie : religie 

 

 

jezus_bijbel

 

.

1 Koningen 4:26 vs. 2 Kronieken 9:25

1 Koningen 4:26 (Statenvertaling)
26 Salomo had ook veertig duizend paardenstallen tot zijn wagenen, en twaalf duizend ruiteren.

2 Kronieken 9:25 (Statenvertaling)
25 Ook had Salomo vier duizend paardenstallen, en wagenen, en twaalf duizend ruiteren; en hij legde ze in de wagensteden, en bij den koning te Jeruzalem.

(In sommige vertalingen, waaronder de Nieuwe Bijbel Vertaling 2004 en de Groot Nieuws Bijbel, is 1 Koningen 4:26 geclassificeerd als 5:6.)

Dit is opnieuw de Statenvertaling, want in de NBG ’51 vertaling staat er ‘veertigduizend kribben.’ In de NBG dus geen tegenstrijdigheid. Maar in de grondtekst staat in beide verzen precies hetzelfde woord in precies dezelfde context, dus denk ik niet dat hierin de oplossing ligt.

Waarschijnlijk is de contradictie ontstaan door een kopieerfout in Koningen. 4000 paardenstallen is een realistisch aantal voor een land van die grootte en past beter bij het aantal ruiters.

Het is slechts een klein verschil in spelling, dus deze oplossing is niet onredelijk.

 

1 Koningen 5:16 vs. 2 Kronieken 2:2

1 Koningen 5:16
16 behalve Salomo’s hoofdopzichters over de arbeid, drieduizend driehonderd, die aangesteld waren over het volk dat de arbeid verrichtte.

2 Kronieken 2:2
2 En Salomo wees een getal aan van zeventigduizend man lastdragers, tachtigduizend steenhouwers in het gebergte en drieduizend en zeshonderd opzichters over hen.

Er zijn verschillende oplossingen geopperd, maar ik zou toch gaan voor een kopieerfout in 1 Koningen, waar oorspronkelijk ook 3.600 stond. Dit wordt ondersteund door de LXX, waar in beide verzen 3.600 genoemd wordt.

 

1 Koningen 7:26 vs. 2 Kronieken 4:5

1 Koningen 7:26
26 Haar dikte was een handbreed en haar rand was in de vorm van een bekerrand, een leliekelk. Zij had een inhoud van tweeduizend bath.

2 Kronieken 4:5
5 Haar dikte was een handbreed en haar rand had de vorm van een bekerrand, van een leliekelk. Zij had een inhoud van drieduizend bath.

Koningen en Kronieken zijn niet op hetzelfde moment geschreven en maten kunnen veranderen, dat is over de eeuwen regelmatig gebeurd en zou in dit geval ook gebeurd kunnen zijn. Maar er zijn andere mogelijkheden.

‘Die hard’ aanhangers van de ‘KJB’ (zij noemen het de King James Bible, maar over het algemeen is deze vertaling bekend als King James Version, dus KJV) zijn van mening dat de King James de enige goede vertaling is. Ze doen uitspraken als:

One of the proofs of the true Holy Bible, which in English is the King James Bible of 1611, is that it contains no proveable errors.
Will Kinney

Ze lossen de contradictie als volgt op:

1 Koningen 7:26
26 And it was an hand breadth thick, and the brim thereof was wrought like the brim of a cup, with flowers of lilies: it contained two thousand baths.

2 Kronieken 4:5 (King James Bible)
5 And the thickness of it was an handbreadth, and the brim of it like the work of the brim of a cup, with flowers of lilies; and it received and held three thousand baths.

2 Kronieken 4:5 bevat een extra werkwoord, namelijk ‘received.’ In de grondtekst staat dat extra werkwoord er inderdaad (‘chazaq’), hier rood gedrukt:

Letterlijk staat er: ‘chazaq bath drie duizend bevat.’

De KJV aanhangers zeggen, op grond van dit extra werkwoord, dat de ‘zee’ (zoals het genoemd werd) in Kronieken tot haar maximale capaciteit gevuld werd, terwijl 1 Koningen aangeeft hoeveel water de ‘zee’ normaal bevatte.

 

full11893219

 

.

 

1 Koningen 8:15,16 vs. 2 Kronieken 6:4-6

1 Koningen 8:15,16
15 En hij zeide: Geprezen zij de HERE, de God van Israël, die met zijn hand volbracht heeft, hetgeen Hij met zijn mond aldus tot mijn vader David gesproken had: 16 van de dag af, dat Ik mijn volk Israël uit Egypte leidde, heb Ik geen stad uit alle stammen van Israël verkoren om er een huis te bouwen, opdat mijn naam daar zijn zou, maar Ik heb David verkoren om over mijn volk Israël te heersen.

2 Kronieken 6:4-6
4 En hij zeide: Geprezen zij de HERE, de God van Israël, die met zijn handen volbracht heeft, hetgeen Hij met zijn mond aldus tot mijn vader David gesproken had: 5 van de dag aan, dat Ik mijn volk uit het land Egypte leidde, heb Ik geen stád uit alle stammen van Israël verkoren, om er een huis te bouwen, opdat mijn naam daar zijn zou, en geen mán verkoren, om vorst te zijn over mijn volk Israël; 6 maar nu heb Ik Jeruzalem verkoren, opdat mijn naam daar zijn zou, en heb Ik David verkoren, opdat hij over mijn volk Israël zou heersen.

Dit zijn twee citaten van God, die iets verschillen. Maar dit is niet tegenstrijdig, Kronieken is een aanvulling op Koningen. Dat betekent niet dat Koningen fout is, maar dat betekent simpelweg dat de schrijver van Koningen een kleiner gedeelte van Gods uitspraak geselecteerd heeft dan de auteur van Kronieken. Zie ook Matteüs 27:37 vs. Markus 15:26 vs. Lukas 23:38 vs. Johannes 19:19.

Merk wederom op dat veel Bijbelse citaties in feite parafrases zijn en dus niet exact weergeven wat er gezegd is. Waar het om gaat is dat de inhoud correct wordt weergegeven.

 

1 Koningen 16:8 vs. 2 Kronieken 16:1

1 Koningen 16:8
8 In het zesentwintigste jaar van Asa, de koning van Juda, werd Ela, de zoon van Basa, koning over Israël te Tirsa; twee jaar.

2 Kronieken 16:1
1 In het zesendertigste jaar der regering van Asa trok Basa, de koning van Israël, op tegen Juda en versterkte Rama, om alle verkeer van en naar Asa, de koning van Juda, te verhinderen.

De contradictie is hier dat Basa in het 26ste jaar van Asa stierf, maar in het 36ste jaar van Asa nog de stad Rama liet fortificeren. En dat is onmogelijk, want toen was hij al 10 jaar dood.

Deze tegenstrijdigheid wordt over het algemeen opgelost door te veronderstellen dat 2 Kronieken 16:1 eigenlijk spreekt over het zesendertigste jaar sinds het bestaan van het Zuidelijke Koninkrijk. Het Hebreeuwse woord voor ‘regering’ is ‘malkuwth,’ wat ook ‘koninkrijk’ kan betekenen.

In dat geval zou het om het 16de jaar van Asa gaan, dus tien jaar voor Basa’s dood.

 

1 Koningen 22:23 vs. Hebreeën 6:18

1 Koningen 22:23
23 Nu dan, zie, de HERE heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u, en de HERE heeft onheil over u besloten.

Hebreeën 6:18
18 opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die (tot Hem de) toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt.

Ik raad iedereen aan de context van 1 Koningen 22 te lezen.

In Deuteronomium 28:20 staat dat de straf voor Israëls goddeloosheid verwarring zou zijn. Zo is de verwarring die God sticht aan het hof van koning Achab Gods oordeel voor zijn goddeloosheid.

Als je het verhaal in 1 Koningen 22 leest, zie je dat Achab eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd is in de waarheid (net als in de tijd van Jeremia). Hij verzamelde valse profeten om zich heen, omdat die hem vertelden wat hij wilde horen. De Bijbel zegt over zulke mensen:

Ezechiël 14:4
4 Daarom spreek met hen, en zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Een  ieder man uit het huis Israels, die de drekgoden in zijn hart opzet, en  den aanstoot zijner ongerechtigheid recht voor zijn aangezicht stelt,  en komt tot den profeet, Ik, de HEERE zal hem, als hij komt, antwoorden  naar de menigte zijner drekgoden;

Principe: de straf voor graag in de leugen verkeren, is in de leugen blijven. De straf komt overeen met de misdaad.

Maar merk op dat zowel in Jeremia’s tijd, als in dit geval van koning Achab, God de Israëlieten niet over liet aan de leugens die de valse profeten hen vertelden. Ze kregen alsnog de waarheid te horen, in Achab’s geval via de dienst van de profeet Micha.

Samenvatting:

  • De straf voor goddeloosheid is verwarring (en Achab was zeer goddeloos).
  • Achab wilde de waarheid niet horen.
  • De straf voor graag in de leugen verkeren is in de leugen blijven.
  • Ondanks alles vertelt God alsnog de waarheid, zelfs over de manier waarop de profeten bij hun leugens kwamen.

Als God werkelijk wilde liegen, zou Hij de waarheid niet openbaar gemaakt hebben.

 

2 Koningen 8:26 vs. 2 Kronieken 22:2

2 Koningen 8:26
26 Tweeëntwintig jaar was Achazja oud, toen hij koning werd; hij regeerde een jaar te Jeruzalem; zijn moeder heette Atalja; zij was de kleindochter van Omri, de koning van Israël.

2 Kronieken 22:2
2 Achazja was tweeënveertig jaar oud, toen hij koning werd, en hij regeerde één jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Atalja; zij was de kleindochter van Omri.

Opnieuw een kopieerfout, zou ik zeggen. Tweeëntwintig is het juiste getal, dit wordt ondersteund door sommige LXX en Syrische manuscripten.

 

2 Koningen 24:8 vs. 2 Kronieken 36:9

2 Koningen 24:8 (Statenvertaling)
8 Jojachin was achttien jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde drie maanden te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Nehusta, een dochter van Elnathan, van Jeruzalem.

2 Kronieken 36:9 (Statenvertaling(
9 Acht jaren was Jojachin oud, als hij koning werd, en regeerde drie maanden en tien dagen te Jeruzalem, en deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN.

Eén van de mogelijke verklaringen die hiervoor gegeven wordt is dat Josia, Jojakin’s grootvader (ik gebruik de NBG namen, dus Jojakin i.p.v. Jojachin), Jojakin benoemde als opvolger, vlak voordat Josia optrok tegen de Egyptenaren, waarbij hij om het leven kwam. Toen zou Jojakin ongeveer acht jaar oud geweest moeten zijn.

Josia zag dat zijn zonen (1 Kronieken 3:15) goddeloos waren en hoopte dat Jojakin het er beter van af zou brengen. Hij zou er geen probleem mee gehad hebben een achtjarige op de troon te zetten, aangezien Josia zelf acht was toen hij koning werd (2 Koningen 22:1).

De enige manier waarop een kleinzoon troonopvolger kon zijn, terwijl zijn vader en ooms nog in leven waren, was via een adoptie waardoor hij ‘officieel’ de zoon werd van Josia. Zijn vader en ooms werden dus tevens zijn broers. Deze oplossing geniet Bijbelse ondersteuning:

Matteüs 1:11
11 Josia verwekte Jechonja en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap.

Jechonja is een andere naam voor Jojakin (zie 1 Kronieken 3:16). De broeders in dit vers zijn eigenlijk zijn ooms en vader.

2 Kronieken 36:10 (NBV 2004)
10 Bij het aanbreken van het voorjaar liet koning Nebukadnessar hem en ook de kostbaarheden uit de tempel van de HEER naar Babel brengen. Nebukadnessar stelde Jojachin’s broer Sedekia als koning van Juda en Jeruzalem aan.

Hier wordt Sedekia, een oom van Jojakin, zijn broer genoemd. Dit kan alleen als Josia hem als zoon aangenomen heeft. (Er moet toegegeven worden dat het woord voor ‘broer’ een wat bredere betekenis heeft en ook bloedverwant kan betekenen. Maar in veruit de meeste gevallen is het gewoon broer.)

Maar het volk koos Joachaz als Josia’s opvolger, die maar drie maanden regeerde. Daarna regeerde Jajokim voor elf jaar (dit moet dan een naar boven afgerond getal zijn). Toen besteeg Jojakin eindelijk de troon, op zijn achttiende.

Dus volgens deze uitleg geeft 2 Kronieken 36:9 de leeftijd waarop hij officieel koning werd, terwijl 2 Koningen 24:8 aangeeft wanneer hij werkelijk de troon besteeg.

Het alternatief voor deze enigszins speculatieve oplossing is een kopieerfout in één van de teksten. Het betreft een getal, en getallen zijn extra kwetsbaar voor kopieerfouten.

 

2 Koningen 25:8,9 vs. Jeremia 52:12,13

2 Koningen 25:8,9
8 Daarna, in de vijfde maand, op de zevende van de maand – dat was het negentiende jaar van koning Nebukadnessar, de koning van Babel – kwam Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, de dienaar van de koning van Babel, te Jeruzalem, 9 en verbrandde het huis des HEREN en het koninklijk paleis; alle huizen in Jeruzalem, althans alle huizen der aanzienlijken, verbrandde hij met vuur.

Jeremia 52:12,13
12 Daarna, in de vijfde maand, op de tiende van de maand – dat jaar was het negentiende jaar van koning Nebukadressar, de koning van Babel – kwam Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, die voor het aangezicht van de koning van Babel stond, te Jeruzalem, 13 en verbrandde het huis des HEREN en het koninklijk paleis; alle huizen van Jeruzalem, althans alle huizen der aanzienlijken, verbrandde hij met vuur.

De 17de-eeuwse historicus Archbishop James Ussher sprong flexibel om met deze schijnbare tegenstrijdigheid:

3416d AM, 4126 JP, 588 BC
850 On the seventh day of the fifth month (Wednesday, August 24), Nebuzaradan, captain of the guard, was ordered by Nebuchadnezzar to enter the city. {2Ki 25:8} He spent two days preparing provisions. On the tenth day that month (Saturday, August 27), he carried out his orders. He set fire to the temple and to the king’s palace. He also burned all the nobleman’s houses to the ground, with all the rest of the houses in Jerusalem. {Jer 52:13 39:8}
James Ussher, Annals of the World, The Fifth Age, p. 104

Er zijn allicht wel meer verklaringen te bedenken. Het is, zoals altijd, aan de scepticus om te bewijzen dat de twee verslagen werkelijk niet te harmoniseren zijn.

 

2 Koningen 25:19 vs. Jeremia 52:25

2 Koningen 25:19
19 en uit de stad nam hij één hoveling, die het bevel had over de krijgslieden, en vijf mannen uit de onmiddellijke omgeving van de koning, die in de stad aangetroffen werden, en de schrijver van de legeroverste, die het volk des lands tot de krijgsdienst opriep, en zestig mannen uit het volk des lands, die binnen de stad aangetroffen werden.

Jeremia 52:25
25 en uit de stad nam hij één hoveling, die het bevel had over de krijgslieden, en zeven mannen uit de onmiddellijke omgeving van de koning, die in de stad aangetroffen werden, en de schrijver van de legeroverste, die het volk des lands tot de krijgsdienst opriep, en zestig mannen uit het volk des lands, die binnen de stad aangetroffen werden.

Vijf mannen uit de onmiddellijke omgeving van de koning, of zeven? Een vroege kopieerfout schijnt de enige oplossing, aangezien ook de LXX deze contradictie bevat. Dit is ook één van de weinige gevallen waarin we niet kunnen bepalen welk getal correct is en welke niet, aangezien beiden even waarschijnlijk zijn.

 

2 Kronieken 36:1 vs. Jeremia 22:11

2 Kronieken 36:1
1 Daarop nam het volk des lands Joachaz, de zoon van Josia, en maakte hem koning in Jeruzalem, in de plaats van zijn vader.

Jeremia 22:11
11 Want zo zegt de HERE van Sallum, de zoon van Josia, de koning van Juda, die na zijn vader Josia koning is geworden, die uit deze plaats vertrokken is: Hij zal daar niet weer terugkeren,

Joachaz en Sallum waren één en dezelfde persoon. Archbishop James Ussher schrijft hierover in zijn Annals of the World:

3371c AM, 4081 JP, 633 BC
732 In this year, Josia had a son called Shallum or Jehoahaz by Hamutal, the daughter of Jeremiah of Libnah. He was made king after his father at the age of twenty-three years. The people chose him as king, passing over his older brothers. {2Ki 23:30,31} [E79] It seems the name of Shallum was changed to Jehoahaz for good luck, as the other Shallum, the son of Jabesh, only ruled one month before he was murdered by Menahem. {2Ki 15:13,14}

James Ussher, Annals of the World, The Fifth Age, p. 91

voorpagina openbaring a4

pijl-omlaag-illustraties_430109

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 

 JOHN ASTRIA

JOHN ASTRIA

 

 

 

Aartsengel Michaël : het vijfde karmische patroon

Standaard

categorie : religie

 

.

Het karmische patroon van haat

.

lichtwezen

pasteltekening van  John Astria

 

Zorg dat je eerst diep ontspannen bent zodat je deze tekst met je hart en niet met je verstand leest. Op dit moment zijn onze vrienden van achter de sluiers aanwezig om ons bij te staan en ons een nieuwe kans te geven om een nieuwe karmische patroon te leren kennen, begrijpen en los te laten. Naast Aartsengel Michael en Meester Saint Germain is zoals altijd ook Meester Sananda aanwezig. Ze hebben een hele schare engelen meegebracht die ieder van ons zal ondersteunen bij dit proces van bewustwording en genezing van het karmische patroon van haat. Dat is het onderwerp van vandaag. Ik wil jullie er ook aan herinneren dat je opnieuw toestemming moet geven aan Meester Saint Germain en Michael om verlost te mogen worden van het karma dat je in de loop van alle levens op aarde verzameld hebt naar aanleiding van Haat.

 

 

LUCIFER-BOOK-FOUR-Cv_534f20ce29ac55.68373294 (1)

 

.

 

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Het karmische patroon van haat is niet een directe reactie op het overlevingsinstinct zoals geweld of arrogantie. Het vereist eerst een mentale activiteit. Je voelt je je genegeerd of  bedreigd door een ander maar in plaats van direct met agressie of geweld te reageren houd je je in en besluit (onbewust) om de ander te haten. Als je op termijn niets met je haatgevoelens doet, maar deze bij je blijft dragen veranderen ze in wrok. Wrok vervuilt ernstig je ziel en richt schade aan in je fysieke en geestelijke lichamen. Het karmische patroon van haat is in jullie emotionele lichaam ontstaan nadat het verstand was geboren en bereikt  moeizaam jullie bewustzijn. Zoals alle karmische patronen is ook haat het gevolg van afgescheidenheid en dus een illusie, die jullie nog steeds als echt beschouwen en ervaren. Afgescheidenheid creëert namelijk grote angst en  vanuit deze angst ontstaan vooroordelen, boosheid, woede, geweld, haat en alle andere karmische patronen waarbinnen jullie aardse leven zich afspeelt. Haat is het tegenovergestelde van liefde. Als liefde het licht is, is haat de schaduwzijde.

 

.

Liefde kun je pas voor een ander voelen als je van jezelf houdt. Hetzelfde is het geval ook bij haat. Je kan anderen haten alleen als je jezelf haat. Zelfhaat is niet altijd bewust. Over het algemeen projecteren jullie haat onmiddellijk op derden. Maar als je iemand anders haat, houdt het in dat de ander een spiegel is die jou de kans geeft om in te zien dat je in wezen jezelf haat. Je ziel kan onmogelijk een ander persoon haten. Haat is ook maar een illusie. Haatgevoelens dienen alleen maar als spiegel voor jezelf om je zelfhaat bewust te worden.

 

.

 

 

.

 

En nu rijst de vraag: Waarom zouden mensen zichzelf haten? Bewust of onbewust? Het is eenvoudig, lieve vrienden. Zelfhaat ontstaat als gevolg van het gebrek aan eigenwaarde, aan eigendunk, aan zelfrespect. Het gevoel van eigenwaarde ontstaat in de vroege kinderjaren door de indrukken die je als kind van je ouders en de directe omgeving krijgt. Als die indrukken liefdevol zijn, als ze je het gevoel geven dat je waardevol bent, dan groei je op met een basisgevoel van eigenwaarde die resulteert in zelfvertrouwen, vertrouwen en geloof in jezelf en anderen. Als door welke omstandigheden dan ook je eerste indrukken zijn dat je niet goed genoeg bent, dat niemand van je houdt en niemand in je gelooft, dan groei je op als een volwassene die geen zelfvertrouwen of eigenwaarde heeft, zich wantrouwig naar de wereld toe zich opstelt, moeilijk in anderen en in God kan geloven en zichzelf haat en straft. Als iemand zich zelf haat, projecteert hij zijn haatgevoelens naar zijn omgeving in de vorm van afgunst, jaloezie, boosheid, ongeduld en wantrouwen.

Lieve vrienden, children of love, Liefde is inherent aan de menselijke natuur die goddelijk is. Haten is een mentale activiteit; is een conclusie van de geest, de mind, als respect, liefde en vertrouwen ontbreken. En omdat dit een conclusie van de mind is, is het ook een illusie. Deze illusie van haatgevoelens veroorzaakt diepe wonden in het hart van het kind die meegenomen worden naar de volwassenheid en wacht tot de ziel rijp genoeg is om deze onder ogen te kunnen zien en te verdragen om ze vervolgens bewust vanuit wijsheid te kunnen loslaten. Haat heeft door jullie verschillende levens op aarde een grote rol gespeeld en veel pijn, verdriet en wonden veroorzaakt. Daarmee is ook veel karma opgebouwd dat nu opgelost dient te worden.

Haat is zowel een individuele emotie als ook een collectief gevoel. Sommige volkeren haten bijvoorbeeld andere volkeren. Sommige groeperingen kunnen wrok koesteren naar andere. Het gebeurt ook bij families dat de ene familie generaties lang een andere familie haat en dat zij elkaar het leven zuur maken. Het gevolg van collectieve haat is onderlinge wraakacties, geweld en oorlog. Deze acties creëren karma dat steeds zwaarder wordt naarmate haat van generatie op generatie overgaat.

Tot voor kort waren jullie niet eens bewust van wat de werkelijke oorzaak was van situaties waarin groeperingen, groot of klein, elkaar haatten. Jullie gaven alleen elkaar de schuld, wat weer rede gaf tot meer haat en geweld.

Lieve vrienden, jullie weten nu dat onvrede met wie je bent, met de situatie waarin je je bevindt, gebrek aan zelfrespect en eigenwaarde, de enige rede is dat een individu of een groep een ander of een andere groep kan haten. Het mechanisme van projectie is niet zo lang geleden door jullie wetenschappers ontdekt en uitgezocht, maar daarover is nog veel onwetendheid.

Laten we niet ver gaan en een vrij recente grote gebeurtenis in jullie geschiedenis, de tweede wereldoorlog, als voorbeeld nemen. Het Arische volk dat zichzelf boven de andere soorten verhief, was in feite bang voor andere soorten omdat ze weinig eigenwaarde voelden en in feite ontevreden waren over wie ze waren. Om het even heel zwart-wit te benoemen, het Arische volk haatte zichzelf en dat was de oorzaak dat het zichzelf boven de anderen verhief om vervolgens de andere rassen die op hun land verbleven te vervolgen en uit te roeien. Waarom zou een heel volk of een ras zichzelf haten? Het antwoord is eenvoudig. Zodra het menselijk bewustzijn aan het groeien is, het verloop van de grote cyclus volgend, ontwaakt het gevoel van afgescheidenheid, het gevoel van het gemis van Thuis. Deze gevoelens wakkeren enorme angst aan alsmede gevoelens van tekort schieten, van onbekwaamheid, en van ‘ik ben niet goed genoeg’. Die gevoelens zijn ondraaglijk, dus jullie mind projecteert deze op medemensen die anders zijn en dus het vermeende gevaar kunnen verklaren. In feite zouden we kunnen zeggen dat de volgers van het nazisme bang voor de joden, zigeuners en andere groeperingen waren. Ze voelden zichzelf de minderen omdat onbewust de angst vanuit de afgescheidenheid zo krachtig was dat het het overlevingsinstinct aanwakkerde.

Veel van de zielen die aan de Duitse kant hebben gevochten zijn nu geïncarneerd. De rede is dat ze nu de gelegenheid willen krijgen om hun diepe wond van zelfhaat en zich minder waard voelen, onder ogen te zien, te genezen en los te laten. Er worden nu veel kinderen geboren die aan de Duitse kant gevochten hebben en waarom? Omdat nu de tijd rijp is om de wonden van afgescheidenheid te helen. Jullie weten inmiddels dat de enige manier om een wond te helen is deze onder ogen te zien, je ervan bewust te worden, hem te benoemen en bereid te zijn om hem los te laten.

Laten we nu eens kijken naar de meer subtiele vormen van zelfhaat. Hoogst waarschijnlijk dachten jullie toen jullie het werkwoord haten hoorde: Natuurlijk haat ik mezelf niet. We zeggen jullie, lieve vrienden, jullie zijn allemaal besmet met de wond van je niet goed genoeg voelen als gevolg van het steeds doordringendere gevoel van afgescheidenheid. De rede is dat jullie aanwezigen hier en alle anderen die met deze materie in contact komen,  allemaal in deze tijd gekomen zijn omdat jullie de rijpheid en de volwassenheid hebben om in dit leven de wond van ‘waardeloos voelen’ en jezelf daarvoor haten, te genezen.

Misschien is bij sommigen het gevoel en het besef van zelfhaat nog onbewust. Maar het leven brengt situaties voort, jullie resonantie creëert situaties, die als een spiegel dienen om jullie gevoel van ‘niet goed genoeg zijn’ en daarom niet de moeite waard om van gehouden te worden, te zien en je er bewust van te worden.

De komende tijd kunnen we jullie verzekeren dat er veel gebeurtenissen plaats zullen vinden om jullie bewust te maken van de wonden van miskenning en zelfhaat. Voorbeelden: Het feit dat jullie jezelf met anderen vergelijken, het feit dat jullie waarderingen toekennen aan jezelf en anderen en vervolgens jezelf of als te goed of als minder goed beoordelen. Deze feiten herinneren jou aan de wond van afgescheidenheid en van niet goed genoeg zijn die je leven na leven met je gedragen hebt en in dit leven mag los laten.

Er is geen verschil tussen jou en de andere. Jullie zijn allemaal goddelijke kinderen, jullie zijn allemaal in wording, leerlingen op de school van het leven, op weg naar verlichting, terug naar de Bron.

Nog een voorbeeld: Als er iets niet lukt of als je iets gedaan hebt waar je niet tevreden over bent, hebben jullie de neiging te zeggen: Ik haat mezelf. Het feit dat je jezelf iets kwalijk neemt, het feit dat je je ergens schuldig over voelt, is het gevolg van de afgescheidenheid, de wond van ‘ik ben niet goed genoeg’.

Want hoe is het anders mogelijk om jezelf te haten, lief kind? Haat is de schaduwzijde van liefde. Jullie zijn allemaal liefde in essentie. Als alle wonden genezen zijn, zullen jullie zuivere liefde zijn. Als je nu ‘fouten’ maakt, of als je niet tevreden bent over dingen die je denkt, voelt, zegt of doet, verwelkom dat dan. Ze zijn de spiegel voor je wond van onwaardig zijn. Als je eenmaal in de spiegel hebt gekeken en de wond hebt herkend en deze hebt benoemd en de bereidheid hebt om deze los te laten dan wordt deze getransmuteerd in zuivere liefde. Dat verzekeren we jullie. Haatgevoelens naar anderen, oorspronkelijk naar jezelf, hebben in de loop van je levens op aarde karma gecreëerd. Door je haat op anderen te projecteren heb je mensen pijn gedaan, door wraakgevoelens heb je geweld gepleegd en anderen veroordeeld, respectloos bejegend, gemarteld en gedood.

Het oude karma dat je leven na leven hebt opgebouwd, wordt Nu door Meester Saint Germain opgelost. Zijn violette vlam transmuteert nu onmiddelijk jullie oude karma als gevolg van haat. De wonden die jullie opgelopen hebben, de wond van zelfhaat, kunnen we niet voor jullie oplossen of  genezen. De wonden kunnen alleen genezen worden door jullie bewustzijn. Jullie ontwikkeling die in aantocht is, lieve kinderen, is de groei naar volwassenheid, naar bewustheid en naar verlichting. Wij mogen jullie wil om te willen groeien en je bewust te worden, niet negeren. Wij mogen niet tegen jullie vrije wil handelen. We hebben altijd jullie toestemming nodig om jullie karma te transmuteren. De wonden van miskenning en van zelfhaat kunnen jullie zelf genezen mits jullie bereid zijn, telkens bewust van ze te worden, deze benoemen en ze tenslotte los laten.

Wees voorbereid, lieve vrienden, voor de komende tijd. Bij veel van jullie zullen onaangename en vaak pijnlijke gebeurtenissen plaatsvinden. Zoals ruzies met anderen, explosies van boosheid, geweld, vreemde gevoelens van afgunst en jaloezie, gevoelens die je bij jezelf niet kent. We vragen jullie deze vervelende, onaangename gevoelens te verwelkomen met vreugde omdat ze jullie de kans geven om de wonden te zien, te herkennen, te benoemen en te verklaren:  Ik ben bereid … om ze los te laten. Wees ervan verzekerd, lieve kinderen, children of love, dat wij erbij zijn en jullie van goddelijke kracht voorzien. Ik herhaal: Als je gedachten, gevoelens of reacties bij jezelf waarneemt die ongewoon zijn, onaangenaam, weet dat ze het gevolg zijn  van de wond van zelfhaat. Weet dan dat de wond aan de oppervlakte komt omdat deze eruit wil. Blijf rustig en aanvaard ze, in plaats van ze te verdringen of er geen aandacht aan te schenken en ze zomaar voorbij te laten gaan. Blijf met je aandacht bij die gevoelens en zoek de achterliggende wond. Blijf net zolang zoeken totdat je het ontdekt. Als dit niet lukt, schrijf je vraag op een papier en zend het aan ons, jullie broeders en zusters aan de andere kant van de sluiers, of aan het universum en berg de vraag ergens. Binnen een aantal uren of dagen zul je het antwoord weten. Dat verzekeren wij jullie.

.

 

 

.

 

Als er de komende tijd onaangename gebeurtenissen van buitenaf op je af komen, zoals iemand die ruzie zoekt, je onterecht behandelt, onterecht geld van je eist, een ziekte of ongeluk, verwelkom deze gebeurtenissen. Ze komen niet zomaar om je te plagen of te… straffen. Je ziel heeft ze tot leven geroepen om als een spiegel te dienen voor de wond die jij onder ogen moet zien, de wond van zelfhaat: je onwaardig voelen, wantrouwen koesteren, onzekerheid, minderwaardigheid, jaloezie of afgunst. Zodra je de wond ziet, benoem deze en verklaar je bereidheid om deze los te laten. Wij zullen er zijn.

We hebben jullie een aantal subtiele vormen van het karmische patroon van  haat aangereikt. Zie haat als het gevolg van de grootste wond die jullie allemaal met je dragen, de wond van waardeloos zijn, niet goed genoeg zijn en wij herinneren jullie eraan dat deze wonden het gevolg zijn van de afgescheidenheid. Dat duurt niet lang meer, lieve vrienden, de afgescheidenheid niet meer nodig zal zijn. Het duurt niet lang meer voor we opnieuw in Eenheid zullen zijn. In liefde, in vreugde en overvloed.

Laten we ons met elkaar verbinden. Stel je voor een gouden bal 60 cm boven je hoofd, het symbool van je goddelijke deel, het deel van je ziel dat nu aanwezig is als je hogere Zelf. Laat een lijn vanuit je kruin naar je hogere zelf gaan. Zie hoe onmiddellijk vanuit je hogere zelf een lijn geworpen wordt naar je hart en vanuit je hart terug weer naar je hogere zelf. We zien dat we nu verbonden zijn. Door de verbinding met je hogere zelf  ben je met alles wat is, met het leven zelf, met alle gezichten van God, ook verbonden. Probeer het eens. Spelenderwijs. Laat lijnen vanuit je hogere zelf en je hart naar de groepsleden, naar vrienden, familie, naar zomaar broeders en zusters in de wereld die pijn of honger lijden, verdriet hebben, gaan. Laat je lijnen naar ons je broeders en zusters aan de andere kant van de nog maar dunne sluiers gaan. Laat je lijnen de bomen, het water, de zee en de dieren raken. Je kunt je met alles wat is verbinden, omdat Alles Wat Is met onzichtbare draden met elkaar verbonden is. Daar maak je ook deel van uit, lief kind. Herinner je je afkomst, lieverd. Jij bent het leven zelf. Je bent deel van God, je Vader en Moeder. Je bent een kind van God. Je bent een schepper als God. Hou van jezelf, lief kind. Eer jezelf en dan zul je van God en Al Wat Is houden.

Wij houden onvoorwaardelijk van jullie,

Ik ben

Michael

 

voorpagina openbaring a4

 

 

pijl-omlaag-illustraties_430109

 

.

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 

 

JOHN ASTRIA

JOHN ASTRIA

 

6 procent patiënten loopt een ziekenhuisinfectie op

Standaard

categorie : Gezondheid en gezondheidsproducten

 

 

6 procent patiënten loopt een ziekenhuisinfectie op

 

.

 

.

.

In ziekenhuizen in Europa liggen elke dag ruim 80.000 patiënten met een in het ziekenhuis opgelopen infectie. Van iedere achttien patiënten krijgt er één zo’n infectie. Per jaar lopen in Europa ruim 3,2 miljoen patiënten een ziekenhuisinfectie op.

Dat is gemiddeld bijna 6 procent van de patiënten in Europese ziekenhuizen, blijkt uit een studie van het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC), de Europese organisatie voor infectieziektebestrijding, in een duizendtal Europese ziekenhuizen (waarvan 52 in België). Het is de eerste van dit soort studies in Europa, en het is de bedoeling om ze om de drie jaar te herhalen.

In België ligt het percentage ziekenhuisinfecties iets hoger dan het Europese gemiddelde, op zo’n 7%, wat gedeeltelijk verklaard wordt door de kortere duur van het ziekenhuisverblijf: wie hier in het ziekenhuis ligt is meestal ernstig ziek, en is dan ook gevoeliger voor infecties. Maar ook rekening houdend met die factor ligt het aantal ziekenhuisinfecties in ons land hoger dan verwacht.

De meest voorkomende ziekenhuisinfecties zijn: urineweginfecties, longontstekingen en luchtweginfecties, wondinfecties, bloedbaaninfecties en maagdarminfecties. Op intensieve zorgen komen de meeste infecties voor: één op de vijf patiënten (19,5%) daar heeft minstens één ziekenhuisinfectie.

Alhoewel de meeste van deze ziekenhuisinfecties vrij goed kunnen behandeld worden, zorgen ze vaak voor een langere hospitalisatie. Sommige ziekenhuisbacteriën, zoals de beruchte MSRA, zijn echter resistent tegen antibiotica en kunnen veel moeilijker behandeld worden. Wat vaak leidt tot een wekenlang verblijf in het ziekenhuis en in vele gevallen ook tot overlijden.

Deze resistentie heeft in belangrijke mate te maken met onzorgvuldig gebruik van antibiotica. Uit het onderzoek blijkt dat elke dag een op iedere drie patiënten in de Europese ziekenhuizen tenminste één antibioticum voorgeschreven krijgt.
Volgens de ECDC is een kwart van deze ziekenhuisinfecties gemakkelijk te vermijden door betere hygiënemaatregelen in het ziekenhuis.

 

 

3d-gouden-pijl-5271528

 

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 

JOHN ASTRIA

JOHN ASTRIA