Maandelijks archief: mei 2018

Wat is Pinksteren?

Standaard

categorie : religie

 

 

 

 

 

Christus, de Zoon van God, die geleden heeft en aan het kruis is gestorven, is met Pasen  verrezen uit de doden. Daarna verschijnt Hij nog aan de leerlingen en met Hemelvaart vieren we dat Hij definitief terug gaat naar God de Vader in de hemel.

 

 

 

de ware- en de valse drievuldigheid

de ware- en de valse drievuldigheid

 

Pasteltekening van John Astria

 

 

 

Voordat Jezus wegging heeft Hij beloofd de gelovigen niet alleen te laten. De Heilige Geest wordt ons gegeven om met God verbonden te blijven.  Maar ook om, geholpen door de ingevingen van die Heilige Geest, het Evangelie van Christus te kunnen verkondigen. Als mensen zijn we niet in staat op eigen kracht de volle leer van Jezus’ Blijde Boodschap (= Evangelie) te verkondigen. De Heilige Geest helpt ons daarbij.

We vieren de Eerste en Tweede Pinksterdag nadat we in de negen dagen daarvoor (vanaf Hemelvaartsdag) hebben gebeden voor de komst van de Heilige Geest (de Pinksternoveen) We bidden  dat er een goede voedingsbodem mag zijn, dat de mensen Hem accepteren, naar Hem luisteren en door Hem naar de Vader worden gebracht voor het eeuwige geluk. Ook de Apostelen met Maria, de Moeder van Jezus, wachtten zo op de komst van de Heilige Geest.

De Heilige Geest is de Derde Persoon van de Ene God, naast de Vader en de Zoon. Het is een mysterie maar toch een werkelijkheid wanneer je de Heilige Schrift leest. Bijvoorbeeld het moment waarop Jezus, de Zoon, gedoopt wordt met de Heilige Geest en waarbij de Vader de Zoon de zending geeft.

De Heilige Geest wordt vaak afgebeeld als Vurige tongen, omdat de leerlingen vol vuur waren van de Boodschap die ze gingen verkondigen en ze in alle talen de mensen konden toespreken.
Ook als duif wordt de Geest verzinnebeeld, omdat de duif voor reinheid, zachtmoedigheid, hemelse inspiratie, vrede en de ziel staat. De Heilige Geest is inderdaad de bezieling voor de Kerk om ook in onze tijden de boodschap van God onder de mensen te brengen.

 

 

 

 

 

 

Het is een moeilijk voor te stellen wat er die op die dag in Jeruzalem gebeurde. De apostelen zaten bij elkaar, in afwachting van de belofte van God. Waarop ze precies zaten te wachten, wisten ze niet. Ineens was er het geluid van de wind, was er het vuur en spraken de apostelen met andere tongen. Buitenstaanders kwamen toelopen op al die vreemde dingen en hoorden tot hun verwondering de apostelen spreken in hun eigen taal: de Geest van God had bezit genomen van de apostelen. In de tijd erna gebeurden dingen die niemand voor mogelijk hield. De apostelen genazen mensen, zoals voordien Jezus had gedaan. Zo werd vervuld wat Jezus had voorzegd:

 

‘wie in Mij gelooft, zal ook de werken doen die Ik doe’. 

 

Met het pinksterfeest is nóg een belofte uitgekomen, die van de aanwezigheid van de Geest van de Waarheid die tot in eeuwigheid bij de mens zal zijn. Dat betekent dat sinds het Pinksterfeest de wereld is veranderd. De mens is niet verweesd, maar de mens heeft inwoning gekregen van de Geest van God.

In het Johannes-evangelie is sprake van de ‘gewone’ wereld en van de geestelijke wereld. Het is maar een klein zinnetje, maar de betekenis is enorm: de wereld in haar gewone doen kan de Geest niet ontvangen, want die ziet de Geest niet en kent Hem niet, zegt Jezus. De gewone mens ziet de gewone dingen, maar ziet niet wat er achter of in de dingen aan waarheid wordt geopenbaard.

Om dat te zien, heb je de Geest nodig. Dat is geen aanvulling op het mens-zijn, maar het is inwoning van de Geest: de mens is een ander mens geworden. De mens-met-de-Geest ziet de dingen die van het Koninkrijk zijn en die doet de dingen van het Koninkrijk.

De tegenwoordige mens leeft diep in het materialisme. Niet alleen als consument van luxe, maar ook in het denken. Alleen wat zichtbaar is, of gemaakt kan worden, wat nuttig is voor de economie en meetbaar is als prestatie, geldt als waardevol. Het Pinksterfeest, en alles wat daarmee samenhangt, heeft daarom ook nauwelijks nog verbinding met de werkelijkheid van alledag.

Het zou wel eens de grootste opgave voor de gelovige mens kunnen zijn te leren de werkelijkheid te zien als materiële uitdrukking van een geestelijke wereld. Eeuwenlang hebben christenen zo gedacht en gevoeld. Het is de opgave om als mens die volop leeft in de eigen tijd te zoeken naar de werkelijkheid van God. De Geest, die op het Pinksterfeest de apostelen vervulde en sindsdien is uitgewaaierd over de aarde, is nog dezelfde.

De keuzes die de mens nu moet maken om de Geest wel of niet te kunnen zien, zijn ook dezelfde. Ook al zijn het bewustzijn en de belevingen anders dan toen, de Geest wil in ons wonen en ons tot mensen maken die anders denken en anders doen.

 

 

 

geloof

geloof

 

pasteltekening van John Astria

 

 

 

 

 

Pinksteren

Met het Pinksterfeest vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. We kennen de verhalen van de wind en het vuur. De vreemde talen en de mensen die tot geloof komen. Maar Wat is dat eigenlijk, de Heilige Geest, Wie is dat eigenlijk? Wat doet de Heilige Geest vandaag?

Christus Zelf geeft het antwoord in Johannes 16. Hij zegt dat de Heilige Geest komt. We kunnen de Heilige Geest vergelijken met een zaakwaarnemer. Iemand die erg druk en heel belangrijk is, neemt een zaakwaarnemer in dienst. De zaakwaarnemer neemt, zoals het woord al zegt, de zaken waar. Wat zo’n zaakwaarnemer doet is hetzelfde als wat een ambassadeur in een ver land doet. Een ambassadeur neemt ook de zaken waar namens het land van herkomst.

 

De Heilige Geest die komt, doet niets anders dan de zaak van Christus waarnemen. 

 

De Heilige Geest vertegenwoordigt Christus. Dat is een rijke belofte. De Heere Jezus gaat met Hemelvaartsdag wel naar de Vader, Hij verlaat deze wereld, maar dat is geen reden tot droefheid.
Nee, het is een grote blijdschap want de Heilige Geest is gekomen. De Heilige Geest komt in plaats van Jezus, Hij komt als de advocaat, de zaakwaarnemer. Hij behartigt de zaken van de Heere Jezus.

 

 

 

 

Hoe komt de Heilige Geest? 

 

Kunnen wij iets merken van de Heilige Geest? Ja, zegt Jezus, de Heilige Geest zal spreken. De Heilige Geest spreekt van Christus. De Heilige Geest doet niets liever dan Christus groot maken. Iemand heeft gezegd dat de woorden van Christus het leerboek vormen van de Heilige Geest waaruit Hij zijn leerwerkzaamheid beoefent. Nooit is het komen van de Geest los te maken van de Heere Jezus. Juist in het Woord en in de prediking verbindt deze Geest ons aan Christus.

 

 

 

De Heilige Geest

 

Pasteltekening van John Astria

 

 

 

 

 

Kun je weten of de Heilige Geest in je leven aan het werk is? 

 

Het antwoord is ja. Daar komen we achter wanneer we voor onszelf weten wie Jezus is en wat Zijn werk voor ons betekent. Wanneer we in de zonde leven, in verkeerde denkbeelden blijven, dan is dat niet het werk van de Heilige Geest dan bedroeven we Hem. Maar wanneer we met al onze schuld en
zonde bij het kruis van Christus neerzinken, dan is het de Heilige Geest die ons op Christus doet zien.

 

 

 

 

Komt de Heilige Geest ook tot mij persoonlijk? 

 

Ja, daar begon de Heilige Geest al mee in de doopbediening. Gedoopt in de Naam van de Heilige Geest. Toen al beloofde de Geest u toe te eigenen wat we in Christus mogen ontvangen.

 

 

 

 

Waarom spreekt de Heilige Geest? 

 

De Heilige Geest spreekt opdat de Heere Jezus in het middelpunt van uw en jouw leven zal staan. Opdat Hij zal schitteren in ons leven. De Heilige Geest komt om ons aan Jezus te verbinden. Hij werkt in opdracht van Jezus om de kruisverdienste, de verzoening in ons te leggen. De Heilige Geest doet niets liever dan ons in geloof en bekering aan Christus te verbonden opdat we in Christus zijn. Dat is de heel intieme en persoonlijke eenheid met Christus Jezus.

De Heilige Geest komt om ons de waarheid te leren en te laten zien dat het hopeloos is buiten Christus. Maar ook dat er door het bloed van Christus redding en eeuwig behoud is.

De Geest komt niet om Zelf in het middelpunt te staan. De Heilige Geest heeft slechts één doel en dat is van Christus spreken. Hij, de gekruisigde Christus moet centraal staan. Dat betekent dat wij al helemaal niet centraal staan. Niet ons geloof, onze bevinding maar Zijn Naam en eer en daden.

Hoe wordt Christus verhoogd? Hij wordt verhoogd in onze schuldbelijdenis en het vluchten tot Hem, dat is door het geloof.

 

 

 

 

 

 

3d-gouden-pijl-5271528

 

 

 

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 

 

 

 

John Astria

Advertenties

Bloeiend in mei in de Lage Landen

Standaard

categorie :  Kamerplanten en bloemen

 

 

Bloeiend in mei in de Lage Landen. Elke bloem wordt in de categorie ” Kamerplanten en bloemen ” beschreven : zie zoeken

 

 

bosanemoon

 

 

 

 

 

 

gele anemoon

 

 

 

 

 

 

 

gevlekt longkruid

 

 

 

 

 

 

gewoon speenkruid

 

 

 

 

 

 

herderstasje

 

 

 

 

 

 

klein tasjeskruid

 

 

 

 

 

 

kleine veldkers

 

 

 

 

 

 

klimop ereprijs

 

 

 

 

 

 

maarts viooltje

 

 

 

 

paardenbloem

 

 

 

 

 

 

paarse dovenetel

 

 

 

 

 

 

prachtschubwortel

 

 

 

 

 

 

slanke sleutelbloem

 

 

 

 

 

 

winterpostelein

 

 

 

 

 

 

zandhoornbloem

 

 

 

 

 

 

 

klein kruiskruid

 

 

 

 

 

 

 

kluwenhoornbloem

 

 

 

 

 

 

madeliefje

 

 

 

 

 

 

vogelmuur

 

 

 

 

 

 

 

vroegeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 holwortel

 

 

 

 

 

 

 

 akkerhoornbloem

 

 

 

 

 

 

 

bostulp

 

 

 

 

 

 

 

bosveldkers

 

 

 

 

 

 

 

 

daslook

 

 

 

 

 

 

 

deenslepelblad

 

 

 

 

 

 

 

 

donkersporig bosviooltje

 

 

 

 

 

 

 

 

duinreigersbek

 

 

 

 

 

 

 

duinviooltje

 

 

 

 

 

 

 

gehoornde klaverzuring

 

 

 

 

 

 

 

gewone dotterbloem

 

 

 

 

 

 

 

gewone ereprijs

 

 

 

 

 

 

 

gewone hoornbloem

 

 

 

 

 

 

 

gewone reigersbek

 

 

 

 

 

 

 

gewone smeerwortel

 

 

 

 

 

 

 

gewoon barbarakruid

 

 

 

 

 

 

 

grote ereprijs

 

 

 

 

 

 

 

grote muur

 

 

 

 

 

 

 

gulden boterbloem

 

 

 

 

 

 

 

gulden sleutelbloem

 

 

 

 

 

 

 

hoenderbeet

 

 

 

 

 

 

 

hondsdraf

 

 

 

 

 

 

 

hopklaver

 

 

 

 

 

 

 

kleine maagdenpalm

 

 

 

 

 

 

 

knikkende vogelmelk

 

 

 

 

 

 

 

kruipend zenegroen

 

 

 

 

 

 

 

kruisbladwalstro

 

 

 

 

 

 

 

kruishyacint

 

 

 

 

 

 

 

look zonder look

 

 

 

 

 

 

 

overblijvende ossetong

 

 

 

 

 

 

pinksterbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

raapzaad

 

 

 

 

 

 

 

ronde ooievaarsbek

 

 

 

 

 

 

 

scherpe boterbloem

 

 

 

 

 

 

 

tijmereprijs

 

 

 

 

 

 

 

 

veldsla

 

 

 

 

 

 

 

voorjaarshelmkruid

 

 

 

 

 

 

 

witte dovenetel

 

 

 

 

 

 

 

witte klaverzuring

 

 

 

 

 

 

 

zandraket

 

 

 

 

 

 

 

zomerklokje

 

 

 

 

 

 

 

liggende asperge

 

 

 

 

 

 

 

akker vergeet me nietje

 

 

 

 

 

 

 

akkerviooltje

 

 

 

 

 

 

 

 

avond koekoeksbloem

 

 

 

 

 

 

 

basterdklaver

 

 

 

 

 

 

 

beekpunge

 

 

 

 

 

 

 

bermooievaarsbek

 

 

 

 

 

 

 

 

bittere veldkers

 

 

 

 

 

 

 

blaartrekkende boterbloem

 

 

 

 

 

 

 

blaassilene

 

 

 

 

 

 

 

blauwe waterereprijs

 

 

 

 

 

 

 

bleke klaproos

 

 

 

 

 

 

boksdoorn

 

 

 

 

 

 

 

bonte wikke

 

 

 

 

 

 

 

brem

 

 

 

 

 

 

 

dagkoekoeksbloem

 

 

 

 

 

 

 

donkere ooievaarsbek

 

 

 

 

 

 

drienerfmuur

 

 

 

 

 

 

 

echte koekoeksbloem

 

 

 

 

 

 

 

esparcette

 

 

 

 

 

 

 

fluitenkruid

 

 

 

 

 

 

 

geel nagelkruid

 

 

 

 

 

 

 

gele helmbloem

 

 

 

 

 

 

 

gele lis

 

 

 

 

 

 

 

gele morgenster

 

 

 

 

 

 

 

gele plomp

 

 

 

 

 

 

 

gevlekt longkruid

 

 

 

 

 

 

 

gewone brunel

 

 

 

 

 

 

 

gewone duivenkervel

 

 

 

 

 

 

 

gewone margriet

 

 

 

 

 

 

 

gewone ossentong

 

 

 

 

 

 

 

gewone rolklaver

 

 

 

 

 

 

 

gewone vogelmelk

 

 

 

 

 

 

 

gewoon speenkruid

 

 

 

 

 

 

 

glad walstro

 

 

 

 

 

 

 

groot streepzaad

 

 

 

 

 

 

 

grote klaproos

 

 

 

 

 

 

 

grote ratelaar

 

 

 

 

 

 

 

 

heggenwikke

 

 

 

 

 

 

 

hengel

 

 

 

 

 

 

 

herik

 

 

 

 

 

 

 

inkarnaatklaver

 

 

 

 

 

 

 

 

kleine klaver

 

 

 

 

 

 

 

kleine ooievaarsbek

 

 

 

 

 

 

 

kleine pimpernel

 

kleine pimpernel

 

 

 

 

 

kleine ratelaar

 

 

 

 

 

 

 

knolsteenbreek

 

 

 

 

 

 

 

krabbenscheer

 

 

 

 

 

 

 

kromhals

 

 

 

 

 

 

 

lelietje van dalen

 

 

 

 

 

 

 

liggende klaver

 

 

 

 

 

 

 

mannetjes ereprijs

 

 

 

 

 

 

 

 

melkkruid

 

 

 

 

 

 

 

middelste duivenkervel

 

 

 

 

 

 

 

moeras vergeet me nietje

 

 

 

 

 

 

 

moeraswolfsmelk

 

 

 

 

 

 

 

muizenoor

 

 

 

 

 

 

 

muurbloem

 

 

 

 

 

 

 

muurleeuwenbek

 

 

 

 

 

 

 

oosterse morgenster

 

 

 

 

 

 

 

phacelia

 

 

 

 

 

 

pijpbloem

 

 

 

 

 

 

 

ringelwikke

 

 

 

 

 

 

 

robertskruid

 

 

 

 

 

 

 

rode klaver

 

 

 

 

 

 

 

rood guichelheil

 

 

 

 

 

 

 

roze winterpostelein

 

 

 

 

 

 

 

schijnaardbei

 

 

 

 

 

 

 

schijnpapaver

 

 

 

 

 

 

 

 

slangenkruid

 

 

 

 

 

 

 

slipbladige ooievaarsbek

 

 

 

 

 

 

 

smalle weegbree

 

 

 

 

 

 

 

smalle wikke

 

 

 

 

 

 

 

stinkende gouwe

 

 

 

 

 

 

 

veldhondstong

 

 

 

 

 

 

 

veldsalie

 

 

 

 

 

 

 

vergeten wikke

 

 

 

 

 

 

 

vierzadige wikke

 

 

 

 

 

 

viltige hoornbloem

 

 

 

 

 

 

 

vingerhoedskruid

 

 

 

 

 

 

 

waterviolier

 

 

 

 

 

 

 

wede

 

 

 

 

 

 

 

weegbreezonnebloem

 

 

 

 

 

 

 

wilde akelei

 

 

 

 

 

 

 

wilde reseda

 

 

 

 

 

 

 

witte engbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

witte klaver

 

 

 

 

 

 

 

witte krodde

 

 

 

 

 

 

 

witte waterlelie

 

 

 

 

 

 

 

 

zachte ooievaarsbek

 

 

 

 

 

 

 

zompvergeet me nietje

 

 

 

 

 

 

 

zwanenbloem

 

 

 

 

 

 

 

zilverschoon