Dagelijks archief: januari 7, 2019

Bergbonenkruid : essentiële olie

Standaard

Mensensamenleving.me

categorie :  Gezondheid en gezondheidsproducten

Algemene info

Lipbloemenfamilie (Lamiaceae of labiatae)
Latijnse benaming: Satureja montana
Etherische olie verkregen door distillatie van de bloeiende toppen
Product afkomstig van de biologische landbouw: gecontroleerd door Certisys-BE1

Voorstelling

Een etherische olie rijk aan fenolen (vooral carvacrol en thymol) maar haar biochemie is relatief complex, aangezien ze namelijk monoterpenen, monoterpenolen, sesquiterpenen, esters,… bevat. Te noteren: onder de monoterpenen is er een belangrijk deel aan paracymeen.

Eigenschappen

De etherische olie van bergbonenkruid is een zeer sterk antibacterieel, antiparasitair en antiviraal middel. Haar breed werkingsspectrum bevat digestieve, bacteriële en parasitaire infecties. De etherische olie van bergbonenkruid is hypertensief. Het verzacht eveneens de spier- en gewrichtspijnen: het wordt dus lokaal gefrictioneerd, vooraf verdund in een beetje plantaardige olie zodat haar irriterende karakter op de huid wordt verzacht (puur irriteert ze de gevoelige huid).

.

.

.

.

Psycho-emotioneel vlak

Het bonenkruid richt zich tot de mensen die…

View original post 63 woorden meer

Advertenties

De visionaire ervaring van Hildegard van Bingen

Standaard

Mensensamenleving.me

categorie : Hildegard van Bingen

.

ac18a38cac095545fd0bb6dfb19413f3

.

De beste samenvatting van de betekenis der miniaturen van SCIVIAS is:

Visionaire ervaring van het christen zijn.

.

De ervaring van Hildegard

 “De kracht en het mysterie van verborgen en wonderbare gezichten ondervind ik in mijn binnenste, reeds vanaf mijn kinderjaren, om precies te zijn vanaf mijn vijfde levensjaar, en ik ondervind ze nu nog (Hildegardis was, toen ze dit schreef, ongeveer 45 jaar). Hier sprak ik met niemand over, tot de tijd dat mij werd opgedragen dit alles te openbaren.

Deze gezichten die ik schouw, ontvang ik niet in droomtoestanden tijdens de slaap of in geestesgestoordheid, niet met de ogen van mijn lichaam of mijn uitwendige oren. Ik krijg ze ook niet op afgelegen plaatsen, maar wakend, heel bewust en met heldere geest, met ogen en oren van de innerlijke mens, en op voor iedereen toegankelijke plaatsen, al naar gelang God het…

View original post 1.164 woorden meer

De troonsheerlijkheid van God : hoofdstuk 4

Standaard

Mensensamenleving.me

categorie : de Openbaring

De Openbaring uit het Nieuwe Testament : hoofdstuk 4

De troonsheerlijkheid van God

hoofdstuk 4 ; de troonsheerlijkheid van God

Pasteltekening van John Astria

Wat is het boek der Openbaring ?

De Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament en de Bijbel. Het werd geschreven door de apostel Johannes op het eiland Patmos, een eiland in de Egeïsche Zee vlakbij Turkije. Het boek is gedateerd in 96 NC, alhoewel er ook argumenten zijn voor een vroegere datum. Omdat de teksten in het Grieks geschreven zijn, noemt men het boek ook de Apocalyps. Hedendaags gebruikt men dit woord wanneer men de klemtoon wil leggen op een grote  ramp. Het is een profetisch boek en bevat 22 hoofdstukken. God openbaart Johannes via een visioen geheimen over de eindtijden, gebeurtenissen die de mens zijn verstand te boven gaan.

  • Johannes 17 : 3 > ‘’dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen…

View original post 342 woorden meer

Boodschap 92 van ” Boodschappen uit de kosmos “

Standaard

Mensensamenleving.me

categorie : Boodschappen uit de kosmos 

geloof

Pasteltekening van John Astria

DE VERBORGEN DINGEN

ZIJN VOOR JAWEH, ONZE GOD;

MAAR DE GEOPENBAARDE 

ZIJN VOOR ONS

EN VOOR ONZE KINDEREN

TOT  IN DE EEUWIGHEID

(DT 29 : 29)

voorpagina openbaring a4

3d-gouden-pijl-5271528

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

     Waarom de Openbaring lezen ?

Johannes 17 : 3 > ‘’dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u de           enige ware God en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus. ‘’

Openbaring 1 : 3 > ‘’gelukkig is hij die deze profetische woorden van de Here voorlees; en dat geldt ook voor de mensen die ernaar luisteren en het zullen onthouden. Want de tijd dat deze dingen werkelijkheid worden, komt steeds dichterbij. ‘’

Openbaring 22 : 7 > Jezus zegt: ‘’ja, ik kom gauw. Gelukkig is hij die de profetische woorden van dit…

View original post 148 woorden meer

Boodschap 91 van ” Boodschappen uit de kosmos “

Standaard

Mensensamenleving.me

categorie : Boodschappen uit de kosmos

Spreuken 12 : 10

Spreuken%2012%2010

DE RECHTVAARDIGE ZORGT VOOR DE ZIEL

VAN ZIJN HUISDIER,

MAAR DE BARMHARTIGHEDEN VAN DE

.

GODDELOZEN ZIJN WREED.

.

   de rechtvaardige

fef9e6b656673591aef2656d82328c70

    de wreedaard

vredesdienst-kip

voorpagina openbaring a4

3d-gouden-pijl-5271528

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 JOHN ASTRIA JOHN ASTRIA

View original post

Een wereld beheerst door Satan en zijn engelenvorsten

Standaard

Mensensamenleving.me

categorie : religie

Er gebeurt heel wat meer ‘boven onze hoofden’ dan wij beseffen. In een andere, onzichtbare werkelijkheid speelt zich veel af waar wij indirect en ook direct mee te maken hebben. Gebeurtenissen, strijd en ook tekenen die het wereldgebeuren en ook ons leven beïnvloeden. Ondanks het feit dat wij nauwelijks enig besef hebben van wat er zich in die vreemde, geestelijke wereld afspeelt, heeft de Gemeente van de Here Jezus Messias grote invloed op wat daar gaande is. Daarom is het belangrijk dat wij hier Bijbels zicht op hebben.

geestelijke strijd geestelijke strijd

De machthebbers in die ‘vreemde wereld’ zijn momenteel intensief en koortsachtig tegen Israël aan de gang. Voordat we dieper ingaan op deze belangrijke materie kijken we eerst naar het voorbeeld van Job. Dat kan ons veel duidelijk maken. Tijdens zijn leven was Job zich niet bewust van wat er met betrekking tot zijn persoon en de rampen…

View original post 2.897 woorden meer

Matteüs hoofdstuk 26 : vers 52

Standaard

Mensensamenleving.me

categorie : religie

Matteüs 26 : 52

WIE HET ZWAARD HANTEERT

ZAL DOOR HET ZWAARD OMKOMEN!

hoofdstuk 20 ; de eerste opstanding en de tweede dood

Oordeel op de laatste dag

Pasteltekening van John Astria

Openbaring 1 : 16

16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.

Openbaring 19 : 15

15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.

Uitleg

Uit Matteüs  26 : 25 leidt men af dat iemand die geweld gebruikt door geweld aan zijn einde zal komen. Het zijn de woorden van Christus zelf. Maar is dat wel zo ? De regel zal ongetwijfeld bij sommigen van toepassing zijn maar zeker niet…

View original post 121 woorden meer

De werken van barmhartigheid.

Standaard

Mensensamenleving.me

categorie : religie

werken van barmhartigheid : Meester van Alkmaar ( 1504 )

Nood lenigen

Het leed dat een ander treft, wordt door een barmhartig persoon ervaren als iets dat hemzelf treft. Uit Naastenliefde wil hij de nood zo snel mogelijk lenigen en onrechtvaardige structuren aanpakken. In dit laatste opzicht is barmhartigheid nauw verwant aan Rechtvaardigheid.

Liefde schenken

In het kerkelijk diakonie-werk zetten gelovigen zich van oudsher in om mensen in nood te helpen. Zij worden gedreven door een gevoel…

View original post 1.016 woorden meer

Gebeden worden belemmerd.

Standaard

Mensensamenleving.me

categorie : religie

Het probleem van belemmerde gebeden

De Bijbel is er duidelijk over dat onze gebeden belemmerd kunnen worden. Iedereen heeft wel eens het gevoel gehad dat zijn gebeden niet aankomen bij God.

praying women1

 De oorzaken

De Bijbel noemt verscheidene dingen die onze gebeden kunnen belemmeren. Enkele hiervan zijn:

Onbeleden zonde

Dit is waarschijnlijk de grootste belemmering in ons gebedsleven.

Psalm 66:18:“Als ik diep in mijn hart zonden zou koesteren, dan had de Heer mij nooit verhoord.”

Het goede nieuws is dat God ons zal vergeven als wij onze zonden belijden. Dan kunnen wij die zonde achter ons laten en met een schone lei opnieuw beginnen.

1 Johannes 1:9 :“Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.”

Onvergevingsgezindheid

Matteüs 6:14-15 :“Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie…

View original post 1.010 woorden meer