Dagelijks archief: juni 24, 2019

Bloeiend in juni in de lage Landen : deel 2

Standaard

categorie :  Kamerplanten en bloemen

 

 

Bloeiend in juni in de Lage Landen. 

 

Elke bloem wordt in de categorie

” Kamerplanten en bloemen ” beschreven : zie zoeken

 

 

 

aardaker                                                                                                                                          blauwe monnikskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adderwortel                                                                                                                                                  akkerdistel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akkerkers                                                                                                                                                         akkerkool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akkermelkdistel                                                                                                                                           akkerwinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basterdwederik                                                                                                                                      beemdkroon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beemdooievaarsbek                                                                                                                                        beenbreek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berganie                                                                                                                                                             betonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezemkruiskruid                                                                                                                                           bijenorchis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bitterzoet                                                                                                                                             blauw glidkruid

 

 

 

 

 

 

 

blauwe zeedistel                                                                                                                                              boekweit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bolderik                                                                                                                                                  bont kroonkruid

 

 

 

 

 

 

 

bosandoorn                                                                                                                                                         bosrank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brede lathyrus                                                                                                                                          duizendblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

echte valeriaan                                                                                                                                  egelboterbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

franjekelk                                                                                                                                                 geel walstro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geel hartje                                                                                                                                  gekroesde melkdistel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelderse roos                                                                                                                                    gele ganzenbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gele kamille                                                                                                                                      gele maskerbloem

 

 

 

 

 

 

 

gele monnikskap                                                                                                                             gewone agrimonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gewone berenklauw                                                                                                               gewone melkdistel                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gewoon biggenkruid                                                                                                                                   grijskruid

 

 

 

 

 

 

 

 

groot kaasjeskruid                                                                                                                         groot spiegelklokje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grote centaurie                                                                                                                                      grote egelskop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grote engelwortel                                                                                                                              grote pimpernel

 

 

 

 

 

 

 

grote wederik                                                                                                                                   grote teunisbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

haagwinde                                                                                                                                           harig knopkruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harig wilgenroosje                                                                                                                                     hokjespeul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hondsroos                                                                                                                                             jacobskruiskruid

 

 

 

 

 

 

kale jonker                                                                                                                                               kartuizer anjer

 

 

 

 

 

 

kattendoorn                                                                                                                                                   kikkerbeet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klein kaasjeskruid                                                                                                                             klein springzaad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klein streepzaad                                                                                                                               klimopbremraap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

knoopkruid                                                                                                                                        knopig helmkruid

 

 

 

 

 

 

 

koekruid                                                                                                                                                        korenbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luzerne                                                                                                                                                       moederkruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moeraskers                                                                                                                                        moeraskruiskruid

 

 

 

 

 

 

moerasrolklaver                                                                                                                                        moerasspirea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moeraswespenorchis                                                                                                                                 muurpeper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oostenrijkse kers                                                                                                                             oranje havikskruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peen                                                                                                                                                             penningkruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poelruit                                                                                                                                                       puntwederik

 

 

 

 

 

 

rechte ganzerik                                                                                                                                   reuzenbereklauw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rimpelroos                                                                                                                                                  schijfkamille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

steenanjer                                                                                                                                        stijve klaverzuring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teer guichelheil                                                                                                                                              tripmadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trosglidkruid                                                                                                                                          tuinbingelkruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veldlathyrus                                                                                                                                             vijfvingerkruid

 

 

 

 

 

 

viltganzerik                                                                                                                                                                 vlas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlasbekje                                                                                                                                                        vogelwikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

waterkruiskruid                                                                                                                                           watermuur

 

 

 

 

 

 

 

 

waterpunge                                                                                                                                      wilde kamperfoelie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wilde weit                                                                                                                                                     wilgenroosje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wit vetkruid                                                                                                                                                   witte klaver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wouw                                                                                                                                                        zandblauwtje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zeeraket                                                                                                                                                                zeeaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zwarte mosterd                                                                                                                                         zwarte toorts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloeiend in juni in de lage Landen : deel 1

Standaard

categorie :  Kamerplanten en bloemen

 

 

Bloeiend in juni in de Lage Landen. 

Elke bloem wordt in de categorie

” Kamerplanten en bloemen ” beschreven : zie zoeken

 

 

 

herderstasje                                                                                                                                      klein tasjeskruid

 

 

 

 

 

 

kleine veldkers                                                                                                                                   Paardenbloem

           

 

 

 

 

paarse dovenetel                                                                                                                       slanke sleutelbloem

 

 

 

 

 

winterpostelein                                                                                                                                 klein kruiskruid

 

 

 

 

 

kluwenhoornbloem                                                                                                                                   madeliefje                            

                                                     

 

 

 

 

 

 

vogelmuur                                                                                                                                         akkerhoornbloem

                                                   

 

 

 

 

 

kleine veldkers                                                                                                                                                 daslook                                                                      

 

 

 

 

 

 

deenslepelblad                                                                                                                                      duinreigersbek

 

 

 

duinviooltje                                                                                                                            gehoornde klaverzuring               

 

 

 

gewone ereprijs                                                                                                                          gewone hoornbloem

 

 

 

gewone reigersbek                                                                                                                 gewone smeerwortel

   

 

 

 

 

gewoon barbarakruid                                                                                                                       grote ereprijs

 

 

 

grote muur                                                                                                                                  gulden sleutelbloem

 

 

 

 

hoenderbeet                                                                                                                                               hondsdraf

 

 

 

 

 

 

 

hopklaver                                                                                                                                     kruipend zenegroen

 

 

 

 

kruisbladwalstro                                                                                                                                  look zonder look

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overblijvende ossetong                                                                                                                          pinksterbloem

 

 

 

 

 

 

raapzaad                                                                                                                                         ronde ooievaarsbek

 

 

 

 

 

 

scherpe boterbloem                                                                                                          tijmereprijs

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

voorjaarshelmkruid                                                                               witte dovenetel

 

 

 

 

 

zomerklokje                                                                                                                                        liggende asperge

 

 

 

 

 

akker vergeet me nietje                                                                                                                          akkerviooltje

 

 

 

 

 

 

avond koekoeksbloem                                                                                                                         basterdklaver

 

 

 

 

 

beekpunge                                                                                                                                          bermooievaarsbek

 

 

 

 

 

bittere veldkers                                                                                                                 blaartrekkende boterbloem

 

 

 

 

 

 

 

blaassilene                                                                                                                                blauwe water ereprijs

 

 

 

 

 

 

bleke klaproos                                                                                                                                                boksdoorn

 

 

 

 

 

bonte wikke                                                                                                                                                           brem

 

 

 

 

 

dagkoekoeksbloem                                                                                                                   donkere ooievaarsbek

 

 

 

 

 

drienerfmuur                                                                                                                             echte koekoeksbloem

 

 

 

 

 

 

fluitenkruid                                                                                                                                            geel nagelkruid

 

 

 

 

 

 

 

gele helmbloem                                                                                                                                                   gele lis

 

 

 

 

 

 

gele morgenster                                                                                                                          gele plomp

 

 

 

 

 

gevlekt longkruid                                                                                                                                 gewone brunel

 

 

 

 

 

gewone duivenkervel                                                                                                                      gewone margriet      

       

                                                                                                    

 

 

 

 

gewone ossentong                                                                                                                             gewone rolklaver

 

 

gewone vogelmelk                                                                                                                         gewoon speenkruid

 

 

glad walstro                                                                                                                                        groot streepzaad

 

 

grote klaproos                                                                                                                               grote ratelaar

 

 

 

heggenwikke                                                                                                                                                        hengel

 

 

 

herik                                                                                                                                        inkarnaatklaver

 

 

 

kleine klaver                                                                                                                                 kleine ooievaarsbek

 

 

 

kleine pimpernel                                                                                                                                 kleine ratelaar

 

 

 

 

 

 

knolsteenbreek                                                                                                                                               kromhals

 

 

 

 

lelietje van dalen                                                                                                                               liggende klaver

 

 

 

mannetjes ereprijs                                                                                                                                     melkkruid

 

 

middelste duivenkervel                                                                                                 moerasvergeet-me-nietje

 

 

 

 

 

moeraswolfsmelk                                                                                                                                          muizenoor

 

 

 

muurbloem                                                                                                                                        muurleeuwenbek

 

 

 

oosterse morgenster                                                                                                                                        phacelia

 

 

 

pijpbloem                                                                                                                                                     ringelwikke

 

 

 

 

robertskruid                                                                                                                                                rode klaver

 

 

 

rood guichelheil                                                                                                                      roze winterpostelein

 

 

 

schijnaardbei                                                                                                                                        schijnpapaver

 

 

 

 

 

slangenkruid                                                                                                                          slipbladige ooievaarsbek

 

 

 

smalle weegbree                                                                                                                    smalle wikke

 

 

 

 

stinkende gouwe                                                                                                                       veldhondstong

 

 

 

 

veldsalie                                                                                                                                              vergeten wikke

 

 

 

 

vierzadige wikke                                                                                                                      viltige hoornbloem

 

 

 

 

vingerhoedskruid                                                                                                                waterviolier

 

 

 

 

wede                                                                                                                                        weegbreezonnebloem

 

 

 

 

wilde akelei                                                                                                                                           wilde reseda

 

 

 

 

witte engbloem                                                                                                                                     witte klaver

 

 

 

 

witte krodde                                                                                                                            witte waterlelie

 

 

 

 

zachte ooievaarsbek                                                                                                zompvergeetme-nietje

 

 

 

zwanenbloem                                                                                                                               zilverschoon