Het beeld van de maagd Maria beweegt / the virgin Mary statue comes alive

Standaard

categorie / category : video

 

 

 

Het beeld van de maagd Maria beweegt 

 

The virgin Mary statue comes alive

 

 

 

 

 

 

 

3d-gouden-pijl-5271528

 

 

 

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 

 

 

JOHN ASTRIA

Volgende »

  • Ik begrijp je uitleg 100%, maar who knows :). De belangrijkste zin in het Nieuwe Testament is volgens mij: Johannes 11: 24-26> ‘wie in Mij gelooft zal in eeuwigheid nooit sterven.’
   Met Mij bedoelde Christus de kruisdood als zoenoffer voor de zonden van de mens waardoor Satan definitief verslagen werd. De kruisdood van de Zoon van God als mens is een brug naar de gebroken relatie met God door de erfzonde.

   • Ik doelde meer op beelden die gaan bewegen huilen enz het delen ervan is wat de duivel wil.maria is in geloof niks bijzonders ja de moeder van Jezus maar mag nooit aanbeden worden dus als dat ineens gaat bewegen doelt de duivel erop dat mensen dat beeld gaan prijzen

   • Alleen God heeft het recht tot aanbidding. Men mag wel tot Maria bidden voor een gunst die ze voorlegt aan haar Zoon. Er is een duidelijk verschil tussen ‘aanbidden’ en ‘bidden voor’. Vergeet niet dat Maria tot koningin gekroond is in de hemel (Openbaring 12) en dat zij macht gekregen heeft over alle geestelijke schepselen. Een grote vernedering voor Satan om door een gewezen mens gekleineerd te worden.

   • Openbaring 2 : de vrouw of de bruid van het Lam verschijnt aan de hemel.
    De zwangere vrouw is Maria, de moeder Gods, die de Messias leven gaat geven. Zij staat ook symbool voor Israël. God voerde zijn uitverkoren volk olv Mozes uit Egypte naar het beloofde land Israël. God beloofde dat uit Israël de Messias zou geboren worden.. Alzo kwam Christus op aarde, overwon de zonde en nam Israël tot zijn bruid. Via haar wil Hij de hele wereld tot zich nemen (Openb19). Daardoor mag iedereen die in Hem gelooft zich zijn bruid noemen. Synoniemen voor de bruid zijn de gemeente en de bruid van het Lam. De zon die de vrouw bekleedt is het licht van Christus, het Nieuwe Testament. De maan verwijst naar het Oude Testament. Het ene staat niet los van het andere. De kroon met 12 sterren op haar hoofd symboliseren de toekomstige 12 leiders van de stammen van Israël. 12 geeft de volmaaktheid weer van wereldwijd Goddelijk bestuur na de wederkomst van Christus op aarde.

   • Luister ik wil je alleen maar zeggen doe wat je wilt ik kan je alleen maar zeggen eer geven aan Maria is ook afgoderij het mag niet zelfs jezus mag je niet aanbidden wel lief hebben onderzoek het nu het gaat er niet om dat ze bijzonder is in de hemel het gaat erom dat ze nooit bevoegd is geweest om met ons contakt te hebben vanuit de hemel en op het m moment dat je het online zet en het is een belediging naar de ware God word je gestraft omdat je andere mensen iets leerde wat niet se waarheid is dus je trekt mensen weg.ik heb gezien wat er allemaal gaat gebeuren en echt ik zeg het uit liefde meer niet

   • Wanneer de draak de baby wil pakken jeruzalem dan grijpt God in daar waar jezus is geboren zal ook de tekenen zijn.maar Maria beeld mag nooit naar gebeden worden geen enkel beeld en bidden kan alleen via jezus en via niemand anders.

   • Lees de bijbel zelfs de engelen mogen niet aanbeden worden ook maria niet.alleen God via jezus zijn naam .voordat je verkeerde leerstelling neerzet die mensen misleid openbaring 19.10 en handelingen.

   • Johannes 19,25-27
    Terwijl de soldaten hiermee bezig waren 
stonden bij Jezus’ kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, 
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 
Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad 
zei Hij tot zijn moeder: 
“Vrouw zie daar uw zoon.” 
Vervolgens zei Hij tot de leerling: 
“Zie daar uw moeder.” 
En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.

    Jezus gaf zijn moeder aan Johannes. Dit wordt geïnterpreteerd als volgt: Johannes vertegenwoordigt ons, hij vertegenwoordigt de Kerk, het lichaam van Christus. Dit betekent dat Maria voor ons zorgt zoals zij voor Jezus had gezorgd. Het betekent ook dat Jezus, die ons het sacrament van de eucharistie gaf, ons ziet als andere christenen onder de zorg van zijn moeder.

   • Ik hoop ook dat je weet dat jezus zei dat we zelfs hem niet mochten aanbidden dan alleen de vader.het ging vroeger al mis doordat mensen letterlijk alles gingen aanbidden.er is maar 1 God en alleen aan hem via jezus kun je alles vragen.dus wanneer mensen Maria gunsten gaan vragen maak je een andere religie Maria is niet in staat om gebeden te verhoren.je kan hiermee je eigen dood tekenen zo ook meerdere getuigenissen van mensen die het ook deden en l letterlijk bij een doodervaring de hel mochten waarnemen doordat ze gunsten vroeg aan Mariabeeld en.

   • God is een geest en staat boven de natuurwetten. Christus zei tegen zijn discipelen voordat hij naar de hemel ging; “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg een maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” ( Mat28: 18-19 ). Hij zei ‘in de naam’ en niet ‘ in de namen’. Alle drie zijn dus één en dezelfde God.

    -De Vader en ik zijn één ( joh10: 30 ).

    -Geloof je niet dat in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Maar de Vader die in mij blijft doet zijn werk door mij ( Joh14: 10 ).

    -Jezus zei tot hen: “maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen: dit wil zeggen dat de Zoon in de Vader is, de Vader in de Zoon en dat de Heilige Geest de geest is van God en Christus” ( Mat12: 28 ).

    Door deze voorbeelden zien we dat zowel de Vader als de Zoon en de Heilige Geest God zijn. Men noemt dit het mysterie van de Heilige Drievuldigheid van God.

   • Je bent katholiek nu snap ik het maar lees de bijbel goed jezus praat over zijn vader hij is niet de vader een god laat zich niet in een mens zetten je kent eigelijk de bijbel echt niet

   • De Drievuldigheid is met geen enkel menselijk brein te begrijpen. Ben jij een getuige van Jehovah mss? Het belangrijkste is dat je gelooft. Bid voor kennis en die zal je gegeven worden.

   • Aanbidden is niet bidden tot of bidden voor een gunst. Dat zeg ik toch 🙂
    PS: ik heb een boek (traktaat) geschreven over de Openbaring. Titel boek: ‘De Openbaring, het begin en het einde’ >Auteur: John Astria

   • Ik lees die meer reden:

    Johannes 17 : 3 > ‘’dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus.‘’
    Openbaring 1 : 3 > ‘’gelukkig is hij die deze profetische woorden van de Here voorleest; en dat geldt ook voor de mensen die ernaar luisteren en het zullen onthouden. Want de tijd dat deze dingen werkelijkheid worden, komt steeds dichterbij.‘’
    Openbaring 22 : 7 > Jezus zegt : ‘’ja, ik kom gauw. Gelukkig is hij die de profetische woorden van dit boek onthoudt.‘’

   • Ja jezus is god niet hij zegt ook dat het zijn vader is en niet dat hij het ook zelf is wanneer die doodgaat zegt ie vergeef hun vader dus hij praate in zichzelf hij is de zoon niks meer of minder de heilige geest hoort bij god en kreeg hij pas over zich heen bij de doop.je leest de bijbel maar begrijpt hem verkeerd .En bid ervoor want je kent hem niet in je hart je vind jezelf interessant door te vertellen dat je een boek schrijf maar dat boek kan mensen letterlijk de dood inleiden want wat je hun leerde is valse religie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.