De grote liefde van God

Standaard

categorie : religie

 

 

 

Geloof

 

Pasteltekening van John Astria

 

 

 

 Johannes 15:13

 

Gods liefde voor ons, Zijn schepselen die van Hem vervreemd zijn, wordt levendig voorgesteld in het offer dat Hij voor ons bracht.

 

“Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden” 

 

 

Godisliefde

 

 

Jezus Christus is Gods unieke en eeuwige Zoon.

Hij is de Alfa en Omega, de grote “IK BEN”, de “Heer van de hemelse machten” door wie alle dingen werden geschapen en in wie alle dingen bestaan.

Jezus, die aan het hoofd staat van alle dingen, vernederde Zich op een manier die het menselijke verstand niet kan bevatten.

Hij kwam naar onze vervloekte wereld en nam actief deel aan ons erbarmelijke bestaan.

Zelfs al bestaan wij uit vlees en bloed, toch deelde Hij ook dit met ons. 

Hij werd een mens en Hij mengde zich onder ons.

Hij deelde in het leed dat wij over onszelf hadden afgeroepen door Zijn Heilige wetten af te wijzen.

En alsof dat nog niet genoeg zou zijn om ons te overtuigen van Zijn liefde en zorg voor ons, gaf Jezus Zijn eigen leven aan het kruis.

 

 

Dat was de grootste liefdesdaad die de wereld ooit heeft gekend! Zo nam Hij onze zonden weg, ze werden met Hem aan het kruis geslagen. Dus werd Degene die geen zonde kende Zelf de zonde voor ons en proefde Degene die ons allen het leven gaf Zelf de dood in plaats van de mensen die hiertoe veroordeeld waren.

 

 

jezus-christus-lam-gods

 

 

 

 Want God had de wereld zo lief

 

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden” (Johannes 3:16-17).

Jezus Christus hield zo veel van de wereld dat Hij er alles voor opgaf; Zijn rechten en voorrechten als de unieke eeuwige Zoon van God, en zelfs Zijn eigen leven! Als je de liefde van God wil zien, kijk dan op naar het kruis.

“En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden” (1 Johannes 4:9-10).

“Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer” (Romeinen 6:23).

 

 

gave van genezing

 

 

 

Voor jou!

 

Gods liefde is aan ons geopenbaard. Nu staat Hij voor de deur en klopt aan. Het is de verantwoordelijkheid van elk mens om op zoek te gaan naar een persoonlijke relatie met God, of om Hem ronduit af te wijzen. De enige barrière tussen ons en Gods liefde is onze vrije wil, en Jezus Christus is de deur.

 

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij'” (Johannes 14:6).

Verlossing is een gratis geschenk dat gekocht en betaald is met het bloed van Christus. Er bestaat geen andere manier.

“Verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn!” (Galaten 2:21).

 

Je kunt Gods vergeving niet verdienen met je eigen goede werken. Hoe kunnen goede daden die je altijd al had moeten doen ooit je ontelbare fouten ongedaan maken? God is geen gek.

 

“Ook al was je je kleren met zeep, en met een overvloed aan loog, je schandvlek blijf ik zien – spreekt God, de Heer” (Jeremia 2:22).

 

Een man viel ooit op zijn knieën voor Christus en smeekte: “Als u wilt, kunt u mij rein maken.” Jezus had medelijden en antwoordde: Ik wil het, word rein” (Marcus 1:40-41). Wij kunnen ook op onze knieën vallen en Gods enige voorziening voor onze zonden erkennen. Ook wij kunnen dit antwoord krijgen: “Ik wil het, word rein.”

Christus was bereid om Gods rechtvaardige toorn op Zich te nemen, zodat wij dat niet meer hoeven te doen; ieder die Zijn dood aan het kruis aanvaardt als betaling voor zijn zonden zal verzoend worden met de God die we zo zeer hebben gekrenkt.

 

“Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden” (2 Korintiërs 5:18-19, 21).

 

 

3d-gouden-pijl-5271528

 

 

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 

 

John Astria

John Astria

Volgende »

 1. In dit schrijven geeft u de indruk dat Jezus de Goddelijke Maker van alle dingen zou zijn. Niets is minder waar. Jezus is de zoon van Die Goddelijke schepper. Hij is de gezondene van God en als profeet van God heeft hij God geopenbaard en verklaard, terwijl hij het Goede Nieuws van Diens Koninkrijk bracht.

  Vreemd genoeg vertoont dit schrijven dan verder verwarring van gedachten en geeft u wel juist aan dat Christus bereid was om Gods rechtvaardige toorn op zich te nemen, en zijn eigen leven opgaf om voor onze zonden te sterven als losprijs. U zou moeten weten dat God onsterfelijk is en dat Jezus wel sterfelijk was en dit als een gave voor ons gedaan heeft. God heeft zijn zoenoffer als losprijs aanvaard, waardoor de Genade van God over ons komt en wij weer verzoend zijn met God, dankzij Christus Jezus, de zoon van God.

  • In Gn 1:1 lezen we: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’. Het woord voor ‘God’ is in het Hebreeuws ‘Elohim’ en dat is een meervoudsvorm. Letterlijk staat er ‘Goden’
   We mogen aannemen dat dit inhoudt dat we met meer personen binnen de ene Godheid te doen hebben, te weten: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (vergelijk het gebruik van het woordje ‘ons’ in Gn 1: 26; 3: 22; 11: 7; Js 6: 8. Zie ook Jh 14: 23). In het Nieuwe Testament worden deze drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest in ieder geval duidelijk genoemd en dat heel dikwijls in een en hetzelfde verband.

   Wat nu de schepping betreft lezen we, dat:
   – God door de Zoon de werelden gemaakt heeft (Hb 1: 2);
   – in Hem (Jezus Christus) alle dingen geschapen zijn…..alle dingen door Hem en tot Hem geschapen zijn (Ko 1:16,17);
   – uit God de Vader alle dingen zijn, maar dat ze zijn door Jezus Christus (1 Ko 8: 6).
   Het is dus duidelijk dat Jezus Christus bij het Scheppingswerk betrokken is. Hij is medeschepper.
   In Jh 1: 3 wordt van Jezus Christus, die daar als het Woord wordt aangeduid, zelfs heel expliciet gezegd:
   ‘Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is’.
   In dat vers wordt dus niet eens gezegd, dat de Vader ook de Schepper is, hoewel dat natuurlijk wel waar is. Welnu, net zo min als in Jh 1:3 de Vader van het scheppingswerk is uitgesloten, net zo min is in die teksten die over God als de Schepper spreken., de Zoon uitgesloten.

   • Het Woord bedoeld in de Geschriften is het Spreken van God. In de Tuin van Eden heeft God adam en Eva een verlosser voor hen beloofd, die verlosser is de zoon van David en zoon van God, die dus vele eeuwen later geboren is. God kent geen geboorte noch dood, een eeuwig onzichtbaar wezen zijnde. Jezus daarentegen had een begin (geboorte) en einde (dood) en was wel zichtbaar en tastbaar voor velen. (De Bijbel is duidelijk dat niemand God kan zien en leven).

    God heeft de wereld geschapen. Dat plan werd onderbroken door de zondeval van de eerste mensen, maar door Gods belofte is er de verdere schepping (of nieuwe schepping) waarbij Jezus de wonderwerker van die schepping is. Namelijk door zijn offerdaad en de aanvaarding er van heeft de mens nu de kans om in die nieuwe schepping te komen wonen. Dat Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God is waar christenen naar uit zien.

   • Christus is gekomen om het nieuwe verbond in te voeren. Zie Johannes 11; 24 -26 waar Hij zegt dat Hij de waarheid , de weg en het leven is, en dat wie in Hem geloof in Hem nooit zal sterven, Dit wordt bevestigt door de laatste apostel Paulus die laat weten dat geloof genade met zich meebrengt en eeuwig leven. Met werken alleen komt men nooit in het hiernamaals want heidenen doen ook goede werken.

   • Dat geloof in Christus houdt in dat hij de gezondene of afgezant van God is, de zoon van God en niet God zelf.
    Zoals u zegt komt men niet alleen met werken in het hiernamaals. Eerst en vooral is er het geloof in De Enige Waarachtige God nodig en vervolgens is er het geloof in zijn welgeliefde zoon, Jezus Christu, de Kristos die door zijn dood een losprijs voor ons betaald heeft. God kan niet sterven, maar Jezus Christus is werkelijk voor onze zonden gestorven. Het geloof in die losprijs is eveneens belangrijk voor onze toekomst.

    Wij hopen en bidden daarom dat u ook tot dat inzicht zal mogen komen, om zo door die smalle poort het Koninkrijk van God te kunnen binnen gaan.

    Met vriendelijke groeten,

Laat een reactie achter op belgischebroedersinchristus Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.