Het laatste oordeel / The final judgment

Het oog van God ziet en weet alles. Het paarse kruis wordt gedragen door de Heilige Geest. De handen van Christus houden het kruis vast en oordelen naar welke plek de ziel moet gaan, het eeuwig leven of de eeuwige verdoemenis. De weegschaal boven het kruis helt over naar links of rechts naar mate het geloof van de ziel.

€20,00