Categorie archief: Kamerplanten en bloemen

Bloeiend in juni in de lage Landen : deel 2

Standaard

categorie :  Kamerplanten en bloemen

 

 

Bloeiend in juni in de Lage Landen. 

 

Elke bloem wordt in de categorie

” Kamerplanten en bloemen ” beschreven : zie zoeken

 

 

 

aardaker                                                                                                                                          blauwe monnikskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adderwortel                                                                                                                                                  akkerdistel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akkerkers                                                                                                                                                         akkerkool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akkermelkdistel                                                                                                                                           akkerwinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basterdwederik                                                                                                                                      beemdkroon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beemdooievaarsbek                                                                                                                                        beenbreek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berganie                                                                                                                                                             betonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezemkruiskruid                                                                                                                                           bijenorchis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bitterzoet                                                                                                                                             blauw glidkruid

 

 

 

 

 

 

 

blauwe zeedistel                                                                                                                                              boekweit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bolderik                                                                                                                                                  bont kroonkruid

 

 

 

 

 

 

 

bosandoorn                                                                                                                                                         bosrank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brede lathyrus                                                                                                                                          duizendblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

echte valeriaan                                                                                                                                  egelboterbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

franjekelk                                                                                                                                                 geel walstro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geel hartje                                                                                                                                  gekroesde melkdistel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelderse roos                                                                                                                                    gele ganzenbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gele kamille                                                                                                                                      gele maskerbloem

 

 

 

 

 

 

 

gele monnikskap                                                                                                                             gewone agrimonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gewone berenklauw                                                                                                               gewone melkdistel                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gewoon biggenkruid                                                                                                                                   grijskruid

 

 

 

 

 

 

 

 

groot kaasjeskruid                                                                                                                         groot spiegelklokje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grote centaurie                                                                                                                                      grote egelskop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grote engelwortel                                                                                                                              grote pimpernel

 

 

 

 

 

 

 

grote wederik                                                                                                                                   grote teunisbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

haagwinde                                                                                                                                           harig knopkruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harig wilgenroosje                                                                                                                                     hokjespeul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hondsroos                                                                                                                                             jacobskruiskruid

 

 

 

 

 

 

kale jonker                                                                                                                                               kartuizer anjer

 

 

 

 

 

 

kattendoorn                                                                                                                                                   kikkerbeet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klein kaasjeskruid                                                                                                                             klein springzaad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klein streepzaad                                                                                                                               klimopbremraap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

knoopkruid                                                                                                                                        knopig helmkruid

 

 

 

 

 

 

 

koekruid                                                                                                                                                        korenbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luzerne                                                                                                                                                       moederkruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moeraskers                                                                                                                                        moeraskruiskruid

 

 

 

 

 

 

moerasrolklaver                                                                                                                                        moerasspirea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moeraswespenorchis                                                                                                                                 muurpeper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oostenrijkse kers                                                                                                                             oranje havikskruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peen                                                                                                                                                             penningkruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poelruit                                                                                                                                                       puntwederik

 

 

 

 

 

 

rechte ganzerik                                                                                                                                   reuzenbereklauw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rimpelroos                                                                                                                                                  schijfkamille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

steenanjer                                                                                                                                        stijve klaverzuring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teer guichelheil                                                                                                                                              tripmadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trosglidkruid                                                                                                                                          tuinbingelkruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veldlathyrus                                                                                                                                             vijfvingerkruid

 

 

 

 

 

 

viltganzerik                                                                                                                                                                 vlas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlasbekje                                                                                                                                                        vogelwikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

waterkruiskruid                                                                                                                                           watermuur

 

 

 

 

 

 

 

 

waterpunge                                                                                                                                      wilde kamperfoelie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wilde weit                                                                                                                                                     wilgenroosje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wit vetkruid                                                                                                                                                   witte klaver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wouw                                                                                                                                                        zandblauwtje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zeeraket                                                                                                                                                                zeeaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zwarte mosterd                                                                                                                                         zwarte toorts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Bloeiend in juni in de lage Landen : deel 1

Standaard

categorie :  Kamerplanten en bloemen

 

 

Bloeiend in juni in de Lage Landen. 

Elke bloem wordt in de categorie

” Kamerplanten en bloemen ” beschreven : zie zoeken

 

 

 

herderstasje                                                                                                                                      klein tasjeskruid

 

 

 

 

 

 

kleine veldkers                                                                                                                                   Paardenbloem

           

 

 

 

 

paarse dovenetel                                                                                                                       slanke sleutelbloem

 

 

 

 

 

winterpostelein                                                                                                                                 klein kruiskruid

 

 

 

 

 

kluwenhoornbloem                                                                                                                                   madeliefje                            

                                                     

 

 

 

 

 

 

vogelmuur                                                                                                                                         akkerhoornbloem

                                                   

 

 

 

 

 

kleine veldkers                                                                                                                                                 daslook                                                                      

 

 

 

 

 

 

deenslepelblad                                                                                                                                      duinreigersbek

 

 

 

duinviooltje                                                                                                                            gehoornde klaverzuring               

 

 

 

gewone ereprijs                                                                                                                          gewone hoornbloem

 

 

 

gewone reigersbek                                                                                                                 gewone smeerwortel

   

 

 

 

 

gewoon barbarakruid                                                                                                                       grote ereprijs

 

 

 

grote muur                                                                                                                                  gulden sleutelbloem

 

 

 

 

hoenderbeet                                                                                                                                               hondsdraf

 

 

 

 

 

 

 

hopklaver                                                                                                                                     kruipend zenegroen

 

 

 

 

kruisbladwalstro                                                                                                                                  look zonder look

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overblijvende ossetong                                                                                                                          pinksterbloem

 

 

 

 

 

 

raapzaad                                                                                                                                         ronde ooievaarsbek

 

 

 

 

 

 

scherpe boterbloem                                                                                                          tijmereprijs

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

voorjaarshelmkruid                                                                               witte dovenetel

 

 

 

 

 

zomerklokje                                                                                                                                        liggende asperge

 

 

 

 

 

akker vergeet me nietje                                                                                                                          akkerviooltje

 

 

 

 

 

 

avond koekoeksbloem                                                                                                                         basterdklaver

 

 

 

 

 

beekpunge                                                                                                                                          bermooievaarsbek

 

 

 

 

 

bittere veldkers                                                                                                                 blaartrekkende boterbloem

 

 

 

 

 

 

 

blaassilene                                                                                                                                blauwe water ereprijs

 

 

 

 

 

 

bleke klaproos                                                                                                                                                boksdoorn

 

 

 

 

 

bonte wikke                                                                                                                                                           brem

 

 

 

 

 

dagkoekoeksbloem                                                                                                                   donkere ooievaarsbek

 

 

 

 

 

drienerfmuur                                                                                                                             echte koekoeksbloem

 

 

 

 

 

 

fluitenkruid                                                                                                                                            geel nagelkruid

 

 

 

 

 

 

 

gele helmbloem                                                                                                                                                   gele lis

 

 

 

 

 

 

gele morgenster                                                                                                                          gele plomp

 

 

 

 

 

gevlekt longkruid                                                                                                                                 gewone brunel

 

 

 

 

 

gewone duivenkervel                                                                                                                      gewone margriet      

       

                                                                                                    

 

 

 

 

gewone ossentong                                                                                                                             gewone rolklaver

 

 

gewone vogelmelk                                                                                                                         gewoon speenkruid

 

 

glad walstro                                                                                                                                        groot streepzaad

 

 

grote klaproos                                                                                                                               grote ratelaar

 

 

 

heggenwikke                                                                                                                                                        hengel

 

 

 

herik                                                                                                                                        inkarnaatklaver

 

 

 

kleine klaver                                                                                                                                 kleine ooievaarsbek

 

 

 

kleine pimpernel                                                                                                                                 kleine ratelaar

 

 

 

 

 

 

knolsteenbreek                                                                                                                                               kromhals

 

 

 

 

lelietje van dalen                                                                                                                               liggende klaver

 

 

 

mannetjes ereprijs                                                                                                                                     melkkruid

 

 

middelste duivenkervel                                                                                                 moerasvergeet-me-nietje

 

 

 

 

 

moeraswolfsmelk                                                                                                                                          muizenoor

 

 

 

muurbloem                                                                                                                                        muurleeuwenbek

 

 

 

oosterse morgenster                                                                                                                                        phacelia

 

 

 

pijpbloem                                                                                                                                                     ringelwikke

 

 

 

 

robertskruid                                                                                                                                                rode klaver

 

 

 

rood guichelheil                                                                                                                      roze winterpostelein

 

 

 

schijnaardbei                                                                                                                                        schijnpapaver

 

 

 

 

 

slangenkruid                                                                                                                          slipbladige ooievaarsbek

 

 

 

smalle weegbree                                                                                                                    smalle wikke

 

 

 

 

stinkende gouwe                                                                                                                       veldhondstong

 

 

 

 

veldsalie                                                                                                                                              vergeten wikke

 

 

 

 

vierzadige wikke                                                                                                                      viltige hoornbloem

 

 

 

 

vingerhoedskruid                                                                                                                waterviolier

 

 

 

 

wede                                                                                                                                        weegbreezonnebloem

 

 

 

 

wilde akelei                                                                                                                                           wilde reseda

 

 

 

 

witte engbloem                                                                                                                                     witte klaver

 

 

 

 

witte krodde                                                                                                                            witte waterlelie

 

 

 

 

zachte ooievaarsbek                                                                                                zompvergeetme-nietje

 

 

 

zwanenbloem                                                                                                                               zilverschoon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rimpelroos : Rosa rugosa

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan 
– de helder roze (soms witte), grote, geurende rozen en
– de oranje-rode bottels, breder dan hoog en
– de duidelijk generfde blaadjes, onderkant dicht viltig behaard

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Rimpelroos is van oorsprong een kustplant uit Oost-Azië die bij ons algemeen voorkomt , vooral in de duin- gebieden. Ze wordt ook aangeplant. Ze is een lage struik van 1 tot 2 meter hoog. Door wortelopslag kan ze zich stormachtig uitbreiden, waardoor er van de oorspronkelijke begroeiing vaak weinig overblijft.

 

 

 

 

 

 

Bloem

 

Rimpelroos bloeit in juni en juli met nabloei tot in de herfst. De aangenaam geurende bloemen zijn 8 tot 10 cm in doorsnede. Ze hebben 5 gerimpelde/verkreukelde, helder roze, soms witte kroonbladen. De hangende bottels zijn oranje-rood, 1,5 tot 2,5 cm breed, meestal breder dan hoog, bevatten veel vitamine C en hebben een kroontje van de 5 blijvend afstaande kelkbladen.

 

 

 

 

 

Blad en takken

 

De bladeren zijn 7- tot 9-tallig. De nerven van de glanzende deelblaadjes zijn vrij diep ingekerfd. De onderkant van de bladeren is dicht behaard en ze hebben een gezaagde rand. Vaak wordt er in de literatuur en op internet gesproken over sterk gerimpelde blaadjes. De takken zijn viltig behaard en met zeer veel, vaak naaldvormige stekels van ongelijke lengte bezet.

 

 

 

 

 

Bijzonderheden

 

Met name de groenling doet zich in de winter te goed aan de zaden uit de zacht geworden bottels.

 

 

 

 

 

Vergelijkbare soorten

 

In de flora van Heukels worden 12 soorten rozen genoemd. Men kan de verwilderde tuinrozen (Virginische roos, Franse roos, Hollandse rimpelroos, veelbloemige roos en bergroos) buiten beschouwing laten. Dan blijven er nog 7 over. Van elke is er een uniek kenmerk :

 

 

kaneelroos
rimpelroos
bosroos
egelantier
hondsroos
viltroos
duinroos
:
:
:
:
:
:
:
2 rechtafstaande stekels aan de voet van de bladsteel.
oranje-rode bottels breder dan hoog (kleine “tomaatjes”).
kaal, geen doorns of stekels.
appelachtige geur bij wrijving van het blad.
grote haakvormige doorns op verder kale takken.
aan beide zijden behaarde bladeren, onderkant viltig.
donkere, bruinachtig paarse tot zwartachtige bottels.

 

 

 

kaneelroos

 

 

 

bosroos

 

 

 

egelantier

 

 

 

hondsroos

 

 

 

viltroos

 

 

 

duinroos

 

 

De hangende bottels zijn oranje-rood, 1,5 tot 2,5 cm breed, meestal breder dan hoog, bevatten veel vitamine C en hebben een kroontje van de 5 blijvend afstaande kelkbladen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechte ganzerik : Potentilla recta

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan 
– de bleekgele bloemen met 5 hartvormige kroonbladen, die
– langer zijn dan de kelkbladen en
– de handvormige 5 – 7 delige bladeren

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Rechte ganzerik is een overblijvende plant, die groeit op droge, matig voedselrijke, meestal omgewerkte grond in bermen en op zandige dijkhellingen. Ze komt vrij algemeen voor in de Lage Landen, waar ze halverwege de 19de eeuw vermoedelijk als sierplant is terecht gekomen. Ze wordt nog steeds beschouwd als een ingeburgerde plant. Allerlei cultivars met bloemen van wit tot donkergeel zijn te koop als tuinplant.

 

 

 

 

 

Bloem

 

Rechte ganzerik bloeit vanaf juni tot en met augustus. De bloemen zijn bleekgeel (soms lichtgeel), ze hebben 5 hartvormige kroonbladen en ze staan in een los bijscherm, dat niet meer dan 1/3 van de totale hoogte van de plant inneemt. Naast 5 kelkbladen hebben de bloemen ook 5 bijkelkbladen, die smaller en even lang of iets langer zijn dan de kelkbladen. Zowel kelk- als bijkelkbladen zijn behaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

Blad en stengel

 

De lang behaarde, vrij forse stengelbladeren zijn handvormig 5 – 7 delig en lijken wel wat op hennepbladeren. Aan de voet van het bladstengel zit een diep gezaagd eveneens vrij fors steunblad. De bladeren in de bloeiwijze zijn handvormig (hooguit 3-delig), veerdelig of enkelvoudig met diep gezaagde rand. Zoals de naam al doet vermoeden is de stengel rechtopstaand en net als de andere groene delen van de plant lang behaard.

 

 

 

 

 

Vergelijkbare soorten

 

Het geslacht Potentilla kent ongeveer 500 soorten. In het schema “Sleutel ganzerik” kun je zien hoe je ze van elkaar kunt onderscheiden.

 

 

 

 

 

Algemeen

 

– rozenfamilie (Rosaceae)
– overblijvend
– vrij zeldzaam
– 30 tot 70 cm

Bloem
– bleekgeel (soms lichtgeel)
– vanaf juni t/m augustus
– bijscherm
– stervormig
– 20 tot 25 mm
– 5 kroonbladen, niet vergroeid
– 5 kelkbladen
– 5 bijkelkbladen
– meer dan 20 meeldraden
– meer dan 20 stijlen

Blad
– verspreid
– samengesteld
– handvormig
– top spits
– rand gezaagd of getand
– voet wigvormig
– handnervig
– zacht behaard

Stengel
– rechtop
– behaard
– rolrond

zie wilde bloemen

 

 

 

 

 

 

 

Landen en hun bloemen.

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

Veel landen hebben een bepaalde bloem tot nationale bloem uitgeroepen. Sommige landen zoals de Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië hebben zelfs per staat of provincie een nationale bloem.

 

Doorgaans zijn nationale bloemen op één of andere wijze verbonden met de cultuur en/of natuur van het land of de regio en dus niet willekeurig gekozen. Soms is de nationale bloem ook terug te vinden in de landen of statenvlag of in promotionele activiteiten ten behoeve van het land of de streek.

 

 

Een paar prominente nationale bloemen zijn de kersenbloesem

van Japan en de lotusbloem van India.

 

 

De Japanse kersenbloesem

 

Japan is een land dat leeft met de natuur. Al sinds eeuwen zijn bloemen sterk vertegenwoordigd in de Japanse cultuur en levenswijze. Denk aan de kimono’s, schilderijen, serviezen, de Japanse bloemschikkunst (ikebana). De kersenbloesem is echter de belangrijkste bloem waar het gaat om de symbolische waarde.

De kersenbloesem (prunus, sierkers) wordt door de Japanners zelf sakura genoemd. De bloei en het verval van de sakura is in Japan verbonden met het leven van de mens. De bloei zelf is in eerste instantie het teken dat de lente is begonnen, maar de diepere betekenis is dat dit uitbundige teken van leven net als mensen onderhevig is aan invloeden die we zelf niet in de hand hebben. Zon, regen en wind bepalen de duur van de bloei.

Het is belangrijk intens te genieten van de bloei van een leven, zegt de sakura. Daarna is het de kunst om te accepteren dat de bloei slechts van korte duur is. Net als de bloesem is ook de mens overgeleverd aan de grillen van de natuur. De één zal mooier en langer bloeien, de ander moet genoegen nemen met een onopvallende plek in de schaduw.

Jaarlijks wordt in maart op uitbundige wijze het kersenbloesemfeest (Hanami Matsuri) gevierd. Vanwege het speciale klimaat is er in de maanden maart, april en mei een zogeheten kersenbloesemfront (sakura zensen) door het gehele land te zien. Daarbij komt telkens in een ander deel van Japan de bloesem tot bloei, van zuidelijke naar noordelijke richting. Van dit front wordt zelfs per radio en T.V. verslag gedaan.

De naam Hanami Matsuri betekent letterlijk, dat iedereen de bloemen gaat bekijken en feest viert. Hana betekent bloem, Mi betekent kijken, Matsuri betekent feest. Overal in het land worden dan feestjes, picknicks of ontmoetingen van geliefden gehouden in parken waar de bloesems bloeien.

 

 

905960__spring-colors-japanese-cherry-blossom_p

 

 

De Indiase lotusbloem

 

De Indiase lotusbloem heeft een sterke spirituele betekenis, gekoppeld aan het Boeddhisme en Hindoeïsme. De boeddhistische godheid Bodhisattva Guanyin en de hindoeïstische godheid Vishnu zitten vaak op een lotustroon en hebben doorgaans ook een lotusbloem bij zich.

Waarom de lotusbloem? De bloem lijkt vanuit zichzelf tot bloei te komen (uit de eigen wortelstok) en staat om die reden symbool voor goddelijke geboorte, spirituele bloei, puurheid en zuiverheid.

Daarnaast spreekt de bloem tot de verbeelding door zijn betoverende schoonheid, geur en bloeiwijze. De uiterst symmetrisch gevormde bloem gaat open bij zonsopgang en sluit zich met zonsondergang.

Een mystieke symboliek is dat de lotusbloem wordt gezien als de toegang tot het universum, het oneindige. Ook de vrouwelijke symboliek is een geliefde vergelijking: Het geslachtsdeel van de vrouw wordt vaak door een afbeelding van een lotusbloem voorgesteld. Zo symboliseert de lotusbloem de vagina en daarmee de toegang tot de baarmoeder. De lotusbloem als moederschoot, als bron van vruchtbaarheid.

 

 

lotus-bloem

 

 

 

Andere nationale bloemen

 

 

Zuid-Afrika: Protea

 

proteas_closeup_jf

 

 

 

 

Zwitserland: Edelweiss

 

edelweiss_01

 

 

 

 

Iran: Tulp

 

tulp_soorten

 

 

 

 

Finland: Lelietje van dalen

 

erik-zwaga-geurengoeroe-lelietje-van-dalen1

 

 

 

 

Filippijnen: Arabische jasmijn

 

472377485_857 arabische jasmijn

 

 

 

 

Nepal: Rhododendron

 

Garden_with_Rhododendrons

 

 

 

 

Costa Rica: Orchidee

 

1216620390orchidee

 

 

 

 

Bulgarije: Roos

 

lange-rode-roos1

 

 

 

 

Cuba: Vlinderjasmijn

 

Mariposa vlinderjasmijn

 

 

 

 

China: Pioen

 

pioen

 

 

 

 

Oostenrijk: Gentiaan

 

gentiana_farreri

 

 

 

 

Denemarken: Rode klaver

 

Rode-klaver1

 

 

 

 

Groot-Brittannië: Tudor roos

 

jumilia_22_bewerkt_1_331x331 tudor

 

 

 

 

Nederland: Tulp

 

tulp_soorten

 

 

 

 

Estland: Blauwe korenbloem

 

Cornflower%20blue

 

 

 

 

Frankrijk: Lelie

 

5053lelie

 

 

 

 

Irak: Roos

 

lange-rode-roos1

 

 

 

 

 

Mexico: Dahlia

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

Verenigde Staten Roos

 

lange-rode-roos1

 

 

 

 

 

voorpagina openbaring a4

 

 

 

 

pijl-omlaag-illustraties_430109

 

 

 

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 

 

   

JOHN ASTRIA

JOHN ASTRIA

 

 

Puntwederik : Lysimachia punctata

Standaard

categorie :  Kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
– de schijnkransen van gele bloemen in een lange bebladerde pluim
– en de geheel groene kelkbladeren

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Puntwederik is een overblijvende tuinplant oorspronkelijk afkomstig uit Oost- en Zuidoost-Europa. De plant is verwilderd (via tuinafval) en kan zich meestal goed handhaven. Ze groeit op vochtige, moerassige plaatsen, ook op grazige plaatsen tussen bomen en struiken en wordt 0,4 tot 1 meter hoog.

 

 

 

 

 

Bloem

 

Puntwederik bloeit vanaf juni tot en met augustus met 5-tallige gele bloemen, die met 2-8 in schijnkransen in de bovenste bladoksels staan. De kroonbladeren zijn klierachtig gewimperd en aan de basis vaak oranjebruin. De kelkbladen zijn geheel groen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blad

 

De eironde tot langwerpige, behaarde en gewimperde, kort gesteelde bladeren zitten met 3 of 4 in kransen aan de rechtopstaande zacht behaarde stengels. Ze zijn aan de onderkant beklierd.

 

 

 

 

 

Vergelijkbare soorten

 

puntwederik : gele bloemen in schijnkransen in langgerekte bebladerde pluimen, kelkbladen geheel groen, kroonbladen gewimperd.

 

grote wederik : gele bloemen in pyramide-vormige pluimen aan het einde van de stengels en zijstengels, kelkbladen roodachtig gerand.

 

 

grote wederik

 

 

 

Algemeen

 

– sleutelbloemfamilie (Primulaceae)
– overblijvend
– verwilderd vanuit tuinen
– 40 tot 100 cm

Bloem
– geel
– vanaf juni t/m augustus
– pluim
– stervormig
– tot 3 cm
– 5 kroonbladen, niet vergroeid
– 5 kelkbladen
– 5 meeldraden
– 1 stijl

Blad
– kransstandig, kort gesteeld
– enkelvoudig
– eirond tot langwerpig
– top spits
– rand gaaf, gewimperd
– voet afgerond
– veernervig
– zacht behaard
– onderkant beklierd

Stengel
– rechtop
– kort zacht behaard
– stomp vierkantig

zie wilde bloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het drogen van bloemen.

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

Droogbloemen

 

 

guirlande

 

.

Het drogen van bloemen gebeurt tegenwoordig voornamelijk wegens de decoratieve mogelijkheden die het biedt. Vroeger was het meer een techniek die door plantkundigen werd gebruikt om inventarissen en herbaria te maken van alle voorkomende bloemen (en planten).Het drogen van bloemen kan op allerlei manieren gebeuren. De particuliere hobbyist zal daar goed mee uit de voeten kunnen, maar voor wie daar geen tijd of zin in heeft bestaan er de professioneel gedroogde bloemen die kant en klaar in de bloemenwinkel te koop zijn.

.
De gedroogde bloemen kunnen als gewoon boeket worden opgehangen of geplaatst, maar vaak worden ze ook verwerkt in decoratieve bloemstukken die natuurlijk een veel duurzamer bestaan hebben dan verse snijbloemen, wat meteen een reden kan zijn om daar voor te kiezen in bepaalde ruimtes. Voor ruimtes zonder daglicht zijn droogbloemen sowieso een uitkomst, aangezien echte bloemen daar snel zullen afsterven.

 

 

Methodes om zelf te drogen

.

 

Voor alle droogmethoden geldt dat het gebruik van verse bloemen het beste resultaat geeft.

 

  • Silica-gel :Dit is een snelle methode met goede resultaten. Het middel is niet echt goedkoop maar kan hergebruikt worden. Silica-gel is een sterk vochtabsorberend droogmiddel en bestaat uit kristallen die in aanraking met lucht meteen hun werk beginnen te doen. De werkwijze staat hier in het kort beschreven:Breng een laag Silica-gel korrels van 5 cm hoog aan in een bak die luchtdicht kan worden afgesloten. Zet de kort afgesneden stengel in de bak en laat de onderste bloemblaadjes net de silica-gel raken. De bloemen mogen geen contact maken met elkaar. Strooi vervolgens heel zorgvuldig steeds meer korrels in de bak zonder de bloem te beschadigen. De bloemen moeten uiteindelijk net bedekt zijn. Sluit de bak af en maak het luchtdicht door plakband om het deksel te doen. Na een week mag alles weer verwijderd worden en zijn de bloemen gedroogd. Nu kunnen de bloemen verwerkt worden in een decoratie.

 

  • Drogen tussen papier : Om dit goed te kunnen doen zijn een houten pers, vloeipapier en kranten, nodig. Leg op de pers een paar lagen krantenpapier en vloeipapier. Schik de te drogen bloemen op deze ondergrond. Maak zo steeds een nieuwe laag kranten met vloeipapier zover als de pers dit toelaat. Wanneer alles gereed is de pers stevig aandraaien. Vervang elke dag de kranten en het vloeipapier en bekijk tegelijkertijd welke bloemen al voldoende gedroogd zijn.

 

  • Luchtdrogen :De goedkoopste, eenvoudigste en milieuvriendelijkste methode om bloemen te drogen is aan de lucht laten drogen. Wel is het belangrijk dit drogen aan de lucht op een warme, droge en donkere plek te laten gebeuren. Professionele bedrijven gebruiken hiervoor speciale droogcellen waarbij de bloemen bij 60 graden in ongeveer twee dagen worden gedroogd. Thuis zijn een zolder of verwarmingshok heel geschikte plaatsen.

 

 

Maak gelijke bundels van de te drogen bloemen, waarbij de onderste bladeren worden verwijderd. Bind de bosjes niet te strak om te voorkomen dat de lucht er niet goed tussen kan komen. Elastiek als binddraad voorkomt dat krimpende stengels er tussen uit glijden tijdens het drogen. Hang de bosjes op hun kop op de uitgekozen droogplek en wacht 1- 8 weken, afhankelijk van de soort bloemen.

 

 

 

 

voorpagina openbaring a4

 

 

pijl-omlaag-illustraties_430109

 

 

 

 

 

 

JOHN ASTRIA

JOHN ASTRIA

 

 

 

De Phoenix Canariensis of de Canarische Dadelpalm

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

Phoenix Canariensis is afkomstig van de Canarische eilanden.

Vandaar ook de naam Canarische Dadelpalm.

De plantenfamilie is Araceae.

 

 

1130

 

 

 

Phoenix Canariensis onderhoud

 

Water geven

 

vochtig houdenVochtig houden

 

Phoenix Canariensis palmen zijn planten die veel water verbruiken. De grond mag nooit uitdrogen. Maar pas op dat de palm niet met zijn wortels in het water staat. Controleer geregeld met een vinger in de grond of deze nog vochtig is. Wanneer de grond droger wordt kan je de Phoenix Canariensis opnieuw water geven.

De hoeveelheid is afhankelijk van verschillende factoren zoals de standplaats en grootte van de kamerplant. Begin daarom met kleine hoeveelheden water per gietbeurt. Is de grond na 5 dagen nog steeds erg nat, geef dan minder per gietbeurt.

Wanneer de Phoenix Canariensis buiten staat zal de palm nog meer water verbruiken. Vooral op warme dagen is dagelijks water noodzakelijk.

 

 

Sproeien

 

De Phoenix Canariensis is gevoelig voor spint wanneer de palm binnen staat. Vooral op kantoren waar de lucht droger is. Het is daarom raadzaam om deze palm 2x per week te sproeien. Dit werkt preventief tegen spint. De palm geregeld verwennen met een zomers regenbuitje is nog beter.

 

 

 

 

 

Standplaats

 

zonnig

 

Zonnig

 

Plaats de Phoenix Canariensis op een zonnige standplaats. Het blad verdraagt direct zonlicht. Ook buiten kan de palm in de volle zon staan. Ouder blad kan verbranden in het directe zonlicht, maar het nieuwe blad is hier prima tegen bestand. Wanneer de Phoenix Canariensis te donker staat, zal de palm geen nieuw blad aanmaken.

Plaats deze kamerplanten 1 tot 2 meter voor het raam. Zodat de palm minimaal 5 uur direct zonlicht ontvangt.

 

 

Minimale temperatuur

 

Overdag:  +/- 6 °C

‘S nachts: +/- 1 °C

 

Het komt de palm ten goede wanneer deze in de winter koeler staat dan de normale kamer temperatuur

 

 

 

 

 

Verpotten

 

Je kunt de Phoenix Canariensis verpotten direct na aanschaf, maar doe dit bij voorkeur in het voorjaar. Gebruik universele potgrond of palm grond. Gebruik een sierpot waarbij de diameter minimaal 20% breder is dan de vorige. Geef na het verpotten iets minder water zodat de wortels opzoek gaan naar water. Dit zal het herstel van eventuele beschadigde wortels versnellen. Bij hogere temperaturen groeien wortels sneller, dit is de reden dat de lente het ideale moment is om te verpotten. Een grotere wortelkluit komt de gezondheid ten goede, verpot daarom eens per 3 jaar.

 

 

phoenix_p_40_met_hoogte_1

.

.

Voeding

 

Geef eens per week vloeibare voeding voor palmen in de groei periode. Geef nooit een overdosis, ook niet na een periode dat de palm geen voeding heeft gehad. Het is aan te raden om de plant in zomer en het voorjaar te bemesten. Dit is niet nodig in de rustperiode (winter) en de herfst. Gedurende deze perioden groeit de plant namelijk niet. Lees de gebruiksaanwijzing voor de juiste dosering mest.

 

 

 

Verkleurende bladeren

 

Bruine of gele bladeren (of bladpunten) zijn vaak de onderste bladeren van een palm. Meestal is er niets mis met de gezondheid van de palm, maar is dit het natuurlijke proces. Bovenin vormen zich weer mooie verse groene bladeren.

Indien veel bladeren, en niet alleen de onderste krans, bruin of geel worden. Kan dit het gevolg zijn van teveel of te weinig water. Ook kan een plotseling overgang naar teveel direct zonlicht de oorzaak zijn.

Dichtgeknepen blad is een teken van een lage luchtvochtigheid of een tekort aan water in de grond. De V-vorm van het blad staat onder gunstige omstandigheden open. Gaat de kachel aan, dan is de kans groot dat het blad zich samen vouwt.

 

 

 

 

 

Snoeien

 

Bruine bladpuntjes kun je simpelweg wegknippen met een gewone schaar. Verwijder de onderste laag bladeren indien deze lelijk worden. Dit gaat het gemakkelijkst indien je de veren naar beneden buigt en vervolgens zo dicht mogelijk bij de stam het blad afsnijd. Je kunt hier ook een sterke snoeischaar voor gebruiken. Pas hierbij wel op voor de doorns. De stam kan niet afgezaagd worden bij een palm, hierdoor zal de palm sterven.

 

 

Vermeerderen

 

Het vermeerderen van palmen kan alleen door middel van zaaien. Dit is een langdurig proces. Wil je dit toch doen, verhoog dan de temperatuur tot rond de 25 graden.

 

 

 

 

 

Bloemen

 

Het is zeldzaam dat de Phoenix Canariensis in de woonkamer bloeit. Alleen volwassen exemplaren bloeien, maar dit stadium is lastig haalbaar binnenshuis.

 

 

Giftig?

 

De Phoenix Canariensis is niet giftig. Maar pas wel op voor de doorns.

 

 

Ziektes

 

Phoenix Canariensis palmen zijn gevoelig voor spint. Dit kun je voorkomen door veelvuldig te sproeien (2x per week). Indien er toch spinsel aanwezig is, kan je het beste de palmen buiten plaatsen. Wind en regen zullen snel de spint(mijt) verdrijven.

 

 

 

 

voorpagina openbaring a4

 

 

 

 

pijl-omlaag-illustraties_430109

 

 

 

 

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 

 

 

JOHN ASTRIA

JOHN ASTRIA

 

 

Kleine veldkers ; Cardamine hirsuta

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
– de kleine witte bloemetjes met 4 (soms 5) meeldraden en
– de 15 tot 25 mm lange vruchten, die ruim boven de bloemetjes  uitsteken

 

 

 

 

Kleine veldkers is een overblijvend, zeer algemeen voorkomend, eenjarig plantje, dat groeit op open, vochtige tot droge grond aan wegen en dijken, in tuinen, plantsoenen en in de duinen.

Ze wordt 5 tot 35 cm hoog en bloeit vanaf maart tot en met juni met kleine witte bloemetjes, die aan het einde van de stengel in een trosje bij elkaar staan.

Vanuit het rozet, gevormd door de onderste bladeren, komen één of meerdere stengels. De stengels en de bladeren zijn min of meer behaard. Hoger aan de stengel zitten meestal 2 tot 4 oneven geveerde bladeren met 5 tot 9 lijnvormige of langwerpige deelblaadjes. De deelblaadjes van de rozetbladeren zijn ronder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

kruisbloemenfamilie (Brassicaceae)
– eenjarig
– zeer algemeen
– 5 tot 35 cm

Bloem
– wit
– vanaf maart t/m juni
– tros
– stervormig
– 3 tot 4 mm
– 4 kroonbladen, niet vergroeid
– 4 kelkbladen
– 4 meeldraden
– 1 stijl

Blad
– bovenste verspreid
– onderste rozet
– samengesteld
– oneven veervormig
– top stomp
– rand gaaf
– veernervig
– verspreid behaard

Stengel
– rechtop
– niet of weinig vertakt
– kaal of weinig behaard
– meerkantig

zie wilde bloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

3d-gouden-pijl-5271528

 

 

 

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 

 

 

John Astria

John Astria

 Poelruit : Thalictrum flavum

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
de op lange, onvertakte stengels staande lichtgele, geurende pluimen van dicht op elkaar staande bloemen met lange meeldraden

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Poelruit is een overblijvende plant, die groeit op natte, voedselrijke grond aan waterkanten, langs rivieren, in drassige graslanden, in grienden en moerassen. Ze is algemeen voorkomend in de Lage Landen.

 

 

 

 

 

Bloem

 

Poelruit bloeit in juni en juli met lichtgele, geurende pluimen. Bij nader bekijken blijken de bloeiende pluimen voornamelijk te bestaan uit lange meeldraden; die geven de pluimen hun kleur. Elke bloem heeft vier, smalle, groenig witte bloemdekbladen, die vrij snel afvallen. De knoppen zijn lichtgroen. De geurende bloemen bevatten geen nectar. Bezoekende insecten verzamelen stuifmeel en zorgen voor de bestuiving.

 

 

 

 

 

Blad

 

De bladeren zijn langer dan breed, 2- tot 3-voudig oneven geveerd. De deelblaadjes zijn handvormig en aan de onderkant grijsgroen met uitstekende nerven.

 

 

 

 

 

Toepassingen

 

Poelruit wordt in de kruidengeneeskunde gebruikt als laxeermiddel.

 

 

 

 

 

Vergelijkbare soort

 

Op afstand lijkt de bloeiwijze van moerasspirea op die van poelruit; de pluimen van moerasspirea zijn echter witter en zien er wolliger uit. De bladeren van moerasspirea zijn afgebroken oneven geveerd met langwerpige, onregelmatig gezaagde deelblaadjes. Het bovenste blad is meestal 3- tot 5-lobbig. De bladeren van poelruit zijn oneven 2- tot 3-voudig geveerd met handvormige deelblaadjes

 

 

moerasspirea

 

 

 

blad moerasspirea

 

 

 

Algemeen

 

ranonkelfamilie (Ranunculaceae)
– overblijvend
– algemeen tot zeer zeldzaam
– 45 tot 90 cm

Bloem
– lichtgeel, wit, groen
– juni en juli
– pluim
– stervormig
– 4 bloemdekbladen, niet vergroeid
– 10 tot 20 meeldraden
– 10 tot 20 stijlen

Blad
– verspreid
– samengesteld
– oneven veervormig
– 2- tot 3-voudig geveerd
– top spits
– rand gaaf
– voet wigvormig
– handnervig

Stengel
– rechtop
– kaal
– rond en geribd

zie wilde bloemen