Categorie archief: Kamerplanten en bloemen

Bloeiend in juni in de lage Landen : deel 2

Standaard

categorie :  Kamerplanten en bloemen

 

 

Bloeiend in juni in de Lage Landen. 

 

Elke bloem wordt in de categorie

” Kamerplanten en bloemen ” beschreven : zie zoeken

 

 

 

aardaker                                                                                                                                    blauwe monnikskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adderwortel                                                                                                                                                akkerdistel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akkerkers                                                                                                                                                     akkerkool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akkermelkdistel                                                                                                                                           akkerwinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basterdwederik                                                                                                                                      beemdkroon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beemdooievaarsbek                                                                                                                                   beenbreek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berganie                                                                                                                                                        betonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezemkruiskruid                                                                                                                                           bijenorchis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bitterzoet                                                                                                                                             blauw glidkruid

 

 

 

 

 

 

 

blauwe zeedistel                                                                                                                                              boekweit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bolderik                                                                                                                                           bont kroonkruid

 

 

 

 

 

 

 

bosandoorn                                                                                                                                                 bosrank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brede lathyrus                                                                                                                                          duizendblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

echte valeriaan                                                                                                                                  egelboterbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

franjekelk                                                                                                                                                 geel walstro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geel hartje                                                                                                                                  gekroesde melkdistel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelderse roos                                                                                                                                 gele ganzenbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gele kamille                                                                                                                                      gele maskerbloem

 

 

 

 

 

 

 

gele monnikskap                                                                                                                             gewone agrimonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gewone berenklauw                                                                                                               gewone melkdistel                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gewoon biggenkruid                                                                                                                                   grijskruid

 

 

 

 

 

 

 

 

groot kaasjeskruid                                                                                                                         groot spiegelklokje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grote centaurie                                                                                                                                      grote egelskop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grote engelwortel                                                                                                                              grote pimpernel

 

 

 

 

 

 

 

grote wederik                                                                                                                                   grote teunisbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

haagwinde                                                                                                                                           harig knopkruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harig wilgenroosje                                                                                                                                     hokjespeul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hondsroos                                                                                                                                         jacobskruiskruid

 

 

 

 

 

 

kale jonker                                                                                                                                          kartuizer anjer

 

 

 

 

 

 

kattendoorn                                                                                                                                              kikkerbeet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klein kaasjeskruid                                                                                                                             klein springzaad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klein streepzaad                                                                                                                               klimopbremraap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

knoopkruid                                                                                                                                        knopig helmkruid

 

 

 

 

 

 

 

koekruid                                                                                                                                                 korenbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luzerne                                                                                                                                                   moederkruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moeraskers                                                                                                                                        moeraskruiskruid

 

 

 

 

 

 

moerasrolklaver                                                                                                                                        moerasspirea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moeraswespenorchis                                                                                                                                 muurpeper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oostenrijkse kers                                                                                                                             oranje havikskruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peen                                                                                                                                                      penningkruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poelruit                                                                                                                                                  puntwederik

 

 

 

 

 

 

rechte ganzerik                                                                                                                                   reuzenbereklauw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rimpelroos                                                                                                                                                  schijfkamille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

steenanjer                                                                                                                                        stijve klaverzuring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teer guichelheil                                                                                                                                        tripmadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trosglidkruid                                                                                                                                          tuinbingelkruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veldlathyrus                                                                                                                                             vijfvingerkruid

 

 

 

 

 

 

viltganzerik                                                                                                                                                          vlas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlasbekje                                                                                                                                                   vogelwikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

waterkruiskruid                                                                                                                                           watermuur

 

 

 

 

 

 

 

 

waterpunge                                                                                                                                wilde kamperfoelie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wilde weit                                                                                                                                             wilgenroosje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wit vetkruid                                                                                                                                            witte klaver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wouw                                                                                                                                                        zandblauwtje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zeeraket                                                                                                                                                      zeeaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zwarte mosterd                                                                                                                                         zwarte toorts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gewone zandraket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloeiend in juni in de lage Landen : deel 1

Standaard

categorie :  Kamerplanten en bloemen

 

 

Bloeiend in juni in de Lage Landen. 

Elke bloem wordt in de categorie

” Kamerplanten en bloemen ” beschreven : zie zoeken

 

 

 

herderstasje                                                                                                                                      klein tasjeskruid

 

 

 

 

 

 

kleine veldkers                                                                                                                                   Paardenbloem

           

 

 

 

 

paarse dovenetel                                                                                                                       slanke sleutelbloem

 

 

 

 

 

winterpostelein                                                                                                                                 klein kruiskruid

 

 

 

 

 

kluwenhoornbloem                                                                                                                                   madeliefje                            

                                                     

 

 

 

 

 

 

vogelmuur                                                                                                                                         akkerhoornbloem

                                                   

 

 

 

 

 

kleine veldkers                                                                                                                                                 daslook                                                                      

 

 

 

 

 

 

deenslepelblad                                                                                                                                      duinreigersbek

 

 

 

duinviooltje                                                                                                                            gehoornde klaverzuring               

 

 

 

gewone ereprijs                                                                                                                          gewone hoornbloem

 

 

 

gewone reigersbek                                                                                                                 gewone smeerwortel

   

 

 

 

 

gewoon barbarakruid                                                                                                                       grote ereprijs

 

 

 

grote muur                                                                                                                                  gulden sleutelbloem

 

 

 

 

hoenderbeet                                                                                                                                               hondsdraf

 

 

 

 

 

 

 

hopklaver                                                                                                                                     kruipend zenegroen

 

 

 

 

kruisbladwalstro                                                                                                                                  look zonder look

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overblijvende ossetong                                                                                                                          pinksterbloem

 

 

 

 

 

 

raapzaad                                                                                                                                     ronde ooievaarsbek

 

 

 

 

 

 

scherpe boterbloem                                                                                                          tijmereprijs

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

voorjaarshelmkruid                                                                               witte dovenetel

 

 

 

 

 

zomerklokje                                                                                                                                 liggende asperge

 

 

 

 

 

akker vergeet me nietje                                                                                                                          akkerviooltje

 

 

 

 

 

 

avond koekoeksbloem                                                                                                                         basterdklaver

 

 

 

 

 

beekpunge                                                                                                                                bermooievaarsbek

 

 

 

 

 

bittere veldkers                                                                                                                 blaartrekkende boterbloem

 

 

 

 

 

 

 

blaassilene                                                                                                                                blauwe water ereprijs

 

 

 

 

 

 

bleke klaproos                                                                                                                                         boksdoorn

 

 

 

 

 

bonte wikke                                                                                                                                                  brem

 

 

 

 

 

dagkoekoeksbloem                                                                                                                   donkere ooievaarsbek

 

 

 

 

 

drienerfmuur                                                                                                                             echte koekoeksbloem

 

 

 

 

 

 

fluitenkruid                                                                                                                                  geel nagelkruid

 

 

 

 

 

 

 

gele helmbloem                                                                                                                                        gele lis

 

 

 

 

 

 

gele morgenster                                                                                                                          gele plomp

 

 

 

 

 

gevlekt longkruid                                                                                                                                 gewone brunel

 

 

 

 

 

gewone duivenkervel                                                                                                                      gewone margriet      

       

                                                                                                    

 

 

 

 

gewone ossentong                                                                                                                             gewone rolklaver

 

 

gewone vogelmelk                                                                                                                         gewoon speenkruid

 

 

glad walstro                                                                                                                                     groot streepzaad

 

 

grote klaproos                                                                                                                               grote ratelaar

 

 

 

heggenwikke                                                                                                                                               hengel

 

 

 

herik                                                                                                                                        inkarnaatklaver

 

 

 

kleine klaver                                                                                                                                 kleine ooievaarsbek

 

 

 

kleine pimpernel                                                                                                                                 kleine ratelaar

 

 

 

 

 

 

knolsteenbreek                                                                                                                                               kromhals

 

 

 

 

lelietje van dalen                                                                                                                               liggende klaver

 

 

 

mannetjes ereprijs                                                                                                                                     melkkruid

 

 

middelste duivenkervel                                                                                                 moerasvergeet-me-nietje

 

 

 

 

 

moeraswolfsmelk                                                                                                                                        muizenoor

 

 

 

muurbloem                                                                                                                                      muurleeuwenbek

 

 

 

oosterse morgenster                                                                                                                                        phacelia

 

 

 

pijpbloem                                                                                                                                                ringelwikke

 

 

 

 

robertskruid                                                                                                                                                rode klaver

 

 

 

rood guichelheil                                                                                                                      roze winterpostelein

 

 

 

schijnaardbei                                                                                                                                        schijnpapaver

 

 

 

 

 

slangenkruid                                                                                                                          slipbladige ooievaarsbek

 

 

 

smalle weegbree                                                                                                                    smalle wikke

 

 

 

 

stinkende gouwe                                                                                                                       veldhondstong

 

 

 

 

veldsalie                                                                                                                                              vergeten wikke

 

 

 

 

vierzadige wikke                                                                                                                      viltige hoornbloem

 

 

 

 

vingerhoedskruid                                                                                                                waterviolier

 

 

 

 

wede                                                                                                                                        weegbreezonnebloem

 

 

 

 

wilde akelei                                                                                                                                           wilde reseda

 

 

 

 

witte engbloem                                                                                                                                     witte klaver

 

 

 

 

witte krodde                                                                                                                            witte waterlelie

 

 

 

 

zachte ooievaarsbek                                                                                                zompvergeet-me-nietje

 

 

 

zwanenbloem                                                                                                                               zilverschoon

 

 

 

 

 

 

 

 

Judaspenning (paars en wit)

 

 

 

 

witte Judaspenning

 

 

 

 

Liggende ganzerik : Potentilla supina

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
– de lichtgele bloemetjes, waarvan de 5 kroonbladen elkaar niet raken
– en korter dan of even lang zijn als de kelkbladen en
– de oneven geveerde, van onderen groene bladeren en
– de liggende, behaarde, ronde, niet wortelende stengels

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Liggende ganzerik is een eenjarige plant die groeit op open, natte, ’s zomers droogvallende, voedselrijke grond aan rivieroevers en op omgewerkte grond.

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Liggende ganzerik bloeit vanaf juni tot en met september. De bloemen staan in de bladoksels. Ze hebben 5 lichtgele, omgekeerd eironde kroonbladen die elkaar duidelijk niet raken en die hoogstens zo lang zijn als de kelkbladen. Naast 5 kelkbladen hebben de bloemen ook 5 bij-kelkbladen, die langer zijn dan de kelkbladen. De bloemstelen buigen zich na de bloeitijd naar beneden.

 

 

 

 

 

Blad en stengel

 

De zacht behaarde bladeren zijn oneven veervormig met 3 tot 7 blaadjes. Naar boven toe wordt het aantal deelblaadjes minder. De onderste bladeren zijn gesteeld, de bovenste hebben een aflopende voet. De deelblaadjes zijn eirond tot langwerpig, hebben een gezaagde of diep gekartelde rand en zijn aan de onderkant groen; dit in tegenstelling tot de bladeren van zilverschoon, die aan de onderkant zilverwit zijn. De niet wortelende stengels zijn afstaand of iets aangedrukt, zacht behaard en meestal groen, soms iets paarsig aangelopen. Ze zijn slap, liggen op de grond of hangen op omringende vegetatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare soorten

 

Het geslacht Potentilla kent ongeveer 500 soorten. In de Lage Landen komen 12 soorten voor, waarvan sommigen op het eerste gezicht veel op elkaar lijken. Samen met zilverschoon onderscheidt liggende ganzerik zich van de andere Potentilla’s door de oneven veervormig samengestelde bladeren.

 

 

zilverschoon

 

 

 

Algemeen

 

rozenfamilie (Rosaceae)
– eenjarig
– vrij tot zeer zeldzaam
– 5 tot 45 cm

Bloem
– lichtgeel
– vanaf juni t/m september
– alleenstaand
– stervormig
– 5 tot 10 mm
– 5 kroonbladen, niet vergroeid
– 5 kelkbladen
– 5 bijkelkbladen
– meer dan 20 meeldraden
– meer dan 20 stijlen

Blad
– verspreid
– samengesteld
– veervormig oneven
– top spits of stomp
– rand gezaagd of diep gekarteld
– voet wigvormig
– veernervig
– zacht behaard

Stengel
– liggend of opstijgend
– behaard

zie wilde bloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knopig helmkruid : Scrophularia nodosa

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
– forse plant met meerdere rechtopstaande stevige stengels en
– eindelingse, langwerpige, losse pluimen met kleine bloemen

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Knopig helmkruid is een zeer algemeen voorkomende, onaangenaam geurende, overblijvende plant, die groeit op vochtige, voedselrijke grond in loofbossen, kapvlakten, boszomen en bermen. Ze wordt 30 tot 120 cm hoog en is zeer algemeen voorkomend in de Lage Landen.

 

 

 

 

 

Bloem

 

Knopig helmkruid bloeit vanaf juni tot en met september met talrijke bloemen in losse, langwerpige, eindelingse pluimen. De bloemkroon is deels roodbruin en deels groenachtig geel, soms helemaal groenachtig geel. De 5 kroonbladen zijn met elkaar vergroeid, waardoor een iets klokvormige bloem is ontstaan. De bovenste twee kroonslippen zijn groter dan de andere drie. Onder die twee slippen zit het staminodium, een onvruchtbare meeldraad. De overige vier vruchtbare meeldraden zijn de vier créme-kleurige bolletjes.

 

 

 

 

 

Toepassingen

 

Vroeger werd knopig helmkruid gebruikt ter behandeling van aambeien, zweren, jeuk en veel andere huid- klachten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare soorten

 

knopig helmkruid : bladeren zonder zijlobben, stengel niet of smal gevleugeld (tot 1 mm), bloemkroon deels roodbruin, deels groenachtig geel, soms geheel groenachtig geel.

geoord helmkruid : onderste bladeren meestal met 1 of 2 kleine zijlobben aan de top van de bladsteel, bloemkroon donker paarsachtig bruin en alleen aan de voet groen.

gevleugeld helmkruid : bladeren zonder zijlobben, stengel breder gevleugeld (1 – 3 mm), bloemkroon rood paarsbruin en aan de voet geelachtig groen, bloeit later dan de andere twee.

 

 

geoord helmkruid

 

 

 

gevleugeld helmkruid

 

 

 

Algemeen

 

helmkruidfamilie (Scrophulariaceae)
– overblijvend
– zeer algemeen tot vrij zeldzaam
– 30 tot 120 cm hoog

Bloem
– groengeel en roodbruin
– vanaf juni t/m september
– langwerpige pluim
– klokvormig
– 7 tot 9 mm
– 5 kroonbladen, vergroeid
– 5 kelkbladen
– 4 meeldraden
– 1 stijl

Blad
– kruisgewijs tegenoverstaand
– enkelvoudig
– langwerpig of eirond
– top spits
– rand dubbel of onregelmatig gezaagd
– voet hartvormig of afgerond
– netnervig

Stengel
– rechtop
– kaal of in de bloeiwijze klierachtig   behaard
– scherp vierkant, soms heel

zie wilde bloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korenbloem : Centaurea cyanus

Standaard

categorie ; kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
– de helder blauwe, eindstandige bloemhoofdjes met
– trompetvormige, stralende buitenste bloemen

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Korenbloem is een eenjarige plant van 30 tot 60 cm hoog. Ze komt vrij zeldzaam voor in de Lage landen en komt op de rode lijst voor als gevoelig. Ze groeit op open plaatsen met droge, voedselrijke zandgrond in graanakkers en bermen. Ook wordt ze uitgezaaid, dan vaak in afwijkende kleuren (roze en wit) of met dubbele randbloemen.

 

 

 

 

 

Bloem

 

Korenbloem bloeit vanaf juni tot en met augustus met helder blauwe (soms roze of witte) bloemhoofdjes, die bestaan uit een aantal grote, wijd trompetvormige, onregelmatig 5-9 spletige randbloemen en in het hart violette buisbloemen met een 5-tandige zoom.

De randbloemen zijn onvruchtbaar en dienen alleen om het bloemhoofdje aantrekkelijker te maken voor insecten. De bloemen in het hart zijn rijk gevuld met nectar en hebben tot een kokertje vergroeide meeldraden, waaruit de stijl omhoog komt. De bloemhoofdjes staan alleen aan het einde van de stengels en zijstengels.

De blaadjes van het onder het bloemhoofdje zittende eironde omwindsel hebben een vliezige bruin of witachtige rand, die franje-achtig is ingesneden. De binnenste omwindselblaadjes zijn vaak paars aangelopen. Het omwindsel blijft door de verdroogde bloemenhoofdjes geheel gesloten tot de vruchten rijp zijn en als er dan droog weer komt, opent het zich om de vruchten vrij te laten.

 

 

 

 

 

Blad en stengel

 

De onderste bladeren zijn veerspletig, de bovenste lancetvormig, maximaal 5 mm breed. Stengels en bladeren zijn spinnenwebachtig behaard.

 

 

 

 

 

Toepassingen

 

In de volksgeneeskunde wordt ze gebruikt voor haar urine drijvende werking, tegen maag- en darmstoornissen en als compres voor brandende rode ogen.

 

 

 

 

 

Bijzonderheden

 

Korenbloem was een karakteristieke bloem van graanakkers, waar ze samen met klaprozen in de voorzomer bloeide. Door zaad-opschoning en intensieve onkruidbestrijding is ze daar zo goed als verdwenen. Je komt korenbloem nog het meest tegen in bermen, vaak uitgezaaid in “wilde-plantenmengsels”.

 

 

 

 

 

Algemeen

 

composietenfamilie (Asteraceae)
– eenjarig
– vrij zeldzaam
– 30 tot 60 cm

Bloem
– blauw (soms wit of roze), in het hart   violet
– vanaf juni t/m augustus
– hoofdje, alleenstaand
– buisbloemen
– tot 3 cm

Blad
– verspreid
– enkelvoudig
– onderste veervormig ingesneden
– bovenste lancetvormig, max. 5 mm   breed
– top spits
– rand gezaagd
– 1-nervig
– behaard

Stengel
– rechtop
– behaard
– gegroefd

 

 

 

 

 

 

 

 

Koekruid : Vaccaria hispanica

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
– de roze -anjerachtige bloemetjes met buikige, op de hoeken gevleugelde, groene kelk en
– de aan de voet vergroeide grijsgroene bladeren

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Koekruid is een eenjarige, onbehaarde plant, waarschijnlijk oorspronkelijk afkomstig uit Zuidoost-Europa. In de Lage Landen kan je haar vinden in ingezaaide bermen. Ze zit ook in zaadmengsels voor de tuin.

 

 

 

 

 

Bloem

 

De bloeitijd is juni en juli. Ze bloeit met anjerachtige, roze bloemen, die in ijle schermen staan. De bloemen hebben 5 hartvormige, meestal aan de top getande, donker geaderde kroonbladen en een 5-kantige, buikige, groene kelk, die op de hoeken breed gevleugeld is.

 

 

 

 

 

Blad en stengel

 

De bladeren zijn langwerpig tot eirond en 2 aan 2 aan de voet vergroeid. Net als de vertakte stengels zijn ze bedauwd grijsgroen.

 

 

 

 

 

Algemeen

 

anjerfamilie (Caryophyllaceae)
– eenjarig
– zeldzaam, incidenteel
– tuinplant uit Zuid-Europa
– 30 tot 60 cm

Bloem
– roze, zelden wit
– juni en juli
– bijscherm
– stervormig
– 1 tot 1,5 cm
– 5 kroonbladen, niet vergroeid
– 5 kelkbladen, hoekig vergroeid
– 10 meeldraden
– 2 stijlen

Blad
– tegenoverstaand
– enkelvoudig
– langwerpig tot eirond
– top spits
– rand gaaf
– voet half stengelomvattend
– 1-nervig
– bedauwd grijsgroen

 

 

 

 

 

 

 

Knoopkruid : Centaurea jacea

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
– de helder roze bloemenhoofdjes, die
– met buitenste, vergrote randbloemen lijken op korenbloemen,
– zonder de vergrote randbloemen op distelbloemen en
– de ongedeelde stengelbladeren tot vlak onder het bloemhoofdje

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Knoopkruid is een overblijvende plant, die bloeit van juni tot in de herfst op droge tot vrij vochtige, matig voedselrijke, grazige grond. Ze kan tot 1,20 meter hoog worden. Knoopkruid is zeer variabel van vorm. Er bestaan verschillende ondersoorten, van elkaar te onderscheiden door de vorm en het aanhangsel van de omwindselblaadjes. Het omwindsel is heel opvallend. De omwindselblaadjes hebben een verbreed, donkerbruin tot zwart aanhangsel met een gave tot franje-achtige rand.

 

 

 

 

 

Bloem

 

De buitenste buisbloemen zijn vergroot en staan naar buiten gericht, maar kunnen ook ontbreken.
Zonder de vergrote stralende buitenste bloemen heeft bloemhoofdje wat weg van distelbloemen (linkerfoto), maar de plant is makkelijk van distels te onderscheiden vanwege het ontbreken van de voor distels kenmerkende prikkende bladeren en/of stengels.

 

 

 

 

 

Blad

 

De bovenste stengelbladeren zijn ongedeeld, de onderste bladeren veerspletig. Jonge planten zijn licht (spinragachtig) behaard.

 

 

 

 

 

Toepassingen

 

In de Middeleeuwen werd de plant gebruikt om wonden te helen, tegen aandoeningen van de urinewegen en zelfs cholera schijnt ermee bestreden te zijn.

 

 

 

 

 

Vergelijkbare soort 

 

Grote centaurie is een vergelijkbare soort. Ze heeft grotere bloemen, gedeelde stengelbladeren (ook de bovenste) en geen stengelbladeren tot vlak onder de bloem.

 

 

grote centauri

 

 

 

Algemeen

 

composietenfamilie (Asteraceae)

– overblijvend
– algemeen tot vrij zeldzaam
– 0,1 tot 1,20 meter hoog

Bloem
– helder roze buisbloemen
– vanaf juni tot in de herfst
– hoofdje
– alleenstaand
– 2 tot 6 cm

Blad
– verspreid
– enkelvoudig
– top spits
– voet gevleugeld
– netnervig
– kaal of (spinragachtig) behaard
– bovenste :
– zittend
– lancetvormig
– gave rand
– onderste :
– gesteeld
– veervormig ingesneden
– getande rand

Stengel
– rechtop
– kaal of (spinragachtig) behaard

zie wilde bloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluwenhoornbloem : Cerastium glomeratum

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
– de kleine witte bloemetjes met 5 tot 1/4 ingesneden kroonbladen
– in een gedrongen, dichte bloeiwijze en
– de behaarde stengels, die vooral bovenaan kleverig zijn door klierharen

 

 

 

 

Algemeen

 

Kluwenhoornbloem is een zeer algemeen voorkomende, eenjarige, behaarde plant, vooral bovenin met klierharen, waardoor ze kleverig aanvoelt. Ze groeit op open, vrij droge, tamelijk voedselrijke grond in tuinen, perken, bermen en graslanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloem

 

Kluwenhoornbloem bloeit vanaf januari tot en met oktober. De hoofdbloei valt in de maanden april tot en met juni. Ze bloeit met kleine witte bloemetjes, die in een gedrongen, dichte bloeiwijze staan. Later wordt de bloeiwijze wat losser. In een bloeiwijze bloeien de bloemen zelden allemaal tegelijk. De bloemen hebben 5 kroonbladen, die ongeveer voor 1/4 zijn ingesneden. Ze zijn iets langer dan de kelkbladen, die tot aan de top behaard zijn.

 

 

 

 

 

Algemeen

 

anjerfamilie (Caryophyllaceae)
– eenjarig
– zeer algemeen
– 5 tot 45 cm

Bloem
– wit
– vanaf april t/m juni
– dicht bijscherm
– stervormig
– 5 tot 8 mm
– 5 kroonbladen, niet vergroeid
– 5 kelkbladen
– 10 meeldraden
– 5 stijlen

Blad
– (kruisgewijs) tegenoverstaand
– enkelvoudig
– breed eirond
– top stomp
– rand gaaf
– voet vergroeid
– 1-nervig
– aan beide zijden zacht behaard
– geelgroen

Stengel
– rechtop
– behaard, ook met klierharen
– rolrond

zie wilde bloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimopbremraap : Orobanche hederae

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
de stevige, onvertakte bloeistengel met gelig, roomwitte, roze bloemen groeiend tussen klimop

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Klimopbremraap is een overblijvende, slanke plant van 10 tot 60 cm hoog. De hele plant is behaard met klierharen. Ze is zeer zeldzaam en staat op de rode lijst als gevoelig. Je vindt klimopbremraap op beschaduwde, stenige plaatsen, ook in parken en plantsoenen. Ze parasiteert volledig op klimop. Ze heeft geen bladgroen en is daarom voor alle voedingsstoffen afhankelijk van de gastplant.

 

 

 

 

 

Bloem

 

Klimopbremraap bloeit vanaf juni tot en met augustus; de bloeiwijze is een slanke, lange, ijle, aarvormige tros met tientallen bloemen. Van bovenaf is goed te zien dat de bloemen spiraalsgewijs langs de stengel staan en niet in rijen zoals bij klavervreter. Ze staan in de oksel van een smal, bruin schutblad, dat langer is dan de bloem. De kleur van de bloemen loopt van roomwit naar lichtgeel en rozerood. Ze zijn bovenop donkerrood geaderd.

Aan beide zijden van de bloem zit een kelkblad, dat uitloopt in 1 of 2 (ongelijke) smalle, spitse punten. De kroonbuis is vrij smal en licht gebogen. De geaderde bloemzoom is ongelijk gekarteld en bestaat uit een onder- en een bovenlip. De onderlip is 3-lobbig. Het middelste lob is het grootst. Klimopbremraap is de enige bremraap, waarvan de meeldraden bij volgroeide bloemen buiten de kroon steken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blad en stengel

 

De stevige stengel is niet vertakt, onderaan verdikt en roodbruin. Aan het onderste gedeelte staan schubvormige, puntige, roodbruine bladeren.

 

 

 

 

 

Vergelijkbare soorten

 

Er zijn 9 soorten bremraap, het makkelijkst te onderscheiden door te kijken naar de gastplant. Mocht dat niet helemaal duidelijk zijn, kijk dan ook naar de stempelkleur.

 

 

 

blauwe bremraap

 

 

 

bitterkruidbremraap

 

 

 

centauriebremraap

 

 

 

distelbremraap

 

 

 

grote bremraap

 

 

 

klavervreter

 

 

 

rode bremraap

 

 

 

walstrobremraap

 

 

 

Algemeen

 

bremraapfamilie (Orobanchaceae)
– overblijvend
– zeer zeldzaam
– 10 tot 60 cm hoog

Bloem
– roomwit/gelig/roze
– vanaf juni t/m augustus
– aarvormige bloeiwijze
– 3 tot 4 cm
– lipbloem
– 10 tot 22 mm
– 4 of 5 kroonbladen, vergroeid
– 2 kelkbladen
– 4 meeldraden
– 1 stijl
– stempel geel

Blad
– verspreid
– enkelvoudig
– schubvormig
– top spits
– rand gaaf
– voet afgerond

Stengel
– rechtop
– behaard met klierharen

zie wilde bloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine ratelaar : Rhinanthus minor

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
de gele lipbloemen met witte, soms paarsblauwe, korte tanden

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Kleine ratelaar is een eenjarige plant, vrij algemeen voorkomend in de Lage Landen, maar de plant staat wel op de rode lijst als sterk afgenomen. Ratelaars zijn halfparasieten. Ze zijn voor water en mineralen afhankelijk van andere planten, met name grassoorten. Zodra de zaden ontkiemen gaan de wortels op zoek naar wortels van andere planten. Andere bouwstoffen die ze nodig hebben, kunnen ze zelf vormen. De gastplant gaat niet dood, maar zal niet zo groot worden als zijn soortgenoten.

 

 

 

 

 

Bloem

 

Kleine ratelaar bloeit vanaf mei tot en met september met gele lipbloemen, die witte, soms paarsblauwe tanden hebben, die hooguit 1 mm lang zijn. Na de bloei belanden de zaadjes, die onderin de bloem gevormd zijn, in de kelk. De kelk verdroogt en wordt hard. Als de planten bewogen worden hoor je de zaden rammelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare soorten

 

Grote en kleine ratelaar lijken veel op elkaar, maar als je ze beiden gezien hebt, kun je ze makkelijk uit elkaar houden. Vooral de grootte van de tanden is een goed kenmerk. En ook de schutbladen zijn heel verschillend. Die van grote ratelaar zijn aan de onderkant van het blad breder en lichter van kleur dan die van kleine ratelaar.

 

 

grote ratelaar : heeft bredere, bleekgroene schutbladen met langere tanden, dan kleine ratelaar.

harige ratelaar : stengel en kelkbladen zijn lang behaard.

 

 

grote ratelaar

 

 

harige ratelaar

 

 

Algemeen

 

bremraapfamilie (Orobanchaseae)
– eenjarig
– vrij algemeen op de Waddeneilanden
– elders vrij tot zeer zeldzaam
– 10 tot 50 cm

Bloem
– geel
– vanaf mei t/m september
– eindelingse tros
– lipbloem
– 10 tot 15 mm
– 5 kroonbladen, vergroeid
– 5 kelkbladen
– 4 meeldraden
– 1 stijl

Blad
– kruisgewijs tegenoverstaand
– enkelvoudig
– lancetvormig
– top spits
– rand gezaagd
– voet afgerond
– veernervig
– zittend, iets stengelomvattend

Stengel
– rechtop
– glad en kaal
– scherp vierkant
– vaak met kleine donkere streepjes

zie wilde bloemen