Categorie archief: Boodschappen uit de kosmos

Boodschap 235 van ” Boodschappen uit de kosmos “

Standaard

categorie : boodschappen uit de kosmos 

 

 

 

 

 

 

Keuze tussen goed en kwaad en de eeuwige gevolgen

 

Pasteltekening van John Astria

 

 

 

 

 

MEN KAN NIET EEN BEETJE GELOVIG OF EEN BEETJE ONGELOVIG ZIJN.

 

MEN IS COMPLEET VOOR GOD OF COMPLEET VOOR SATAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Boodschap 234 van ” Boodschappen uit de kosmos “

Standaard

categorie : religie

 

 

 

De mens in geloof

 

Pasteltekening van John Astria

 

 

 

 

 

 

DE MENS KAN NIET BEWIJZEN DAT GOD BESTAAT,

 

GOD BEWIJST ZICHZELF.

 

 

 

 

 

 

 

 

Boodschap 231 van ” Boodschappen uit de kosmos “

Standaard

categorie : Boodschappen uit de kosmos 

 

 

 

keuze tussen goed en kwaad

 

Pasteltekening van John Astria

 

 

 

 

 

SATAN ZEGT : KIJK NAAR JULLIE ZONDEN EN JULLIE ZIJN VERLOREN.

 

GOD ZEGT : KIJK NAAR MIJN ZOON DIE JULLIE ZONDEN VERGEEFT EN

 

JULLIE ZIJN GERED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boodschap 227 van ” Boodschappen uit de kosmos “

Standaard

categorie : Boodschappen uit de kosmos 

 

 

 

De 10 geboden voor de eeuwigheid

 

Pasteltekening van John Astria

 

 

 

 

 

ISIS IS HET PRODUCT VAN SATAN DIE DE KERN

 

VAN DE ISLAM MANIPULEERT.

 

GOD’S EERSTE EN TWEEDE GEBOD ZIJN VOOR EEUWIG

 

EN VOOR ALLE VOLKEREN.

 

BEMIN UW GOD EN UW NAASTE GELIJK UZELF

 

 

 

 

Gods gebod

Lezen: Marcus 12: 28 – 34

 

Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’

De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 

 

 

 

Boodschap 228 van ” Boodschappen uit de kosmos “

Standaard

categorie : Boodschappen uit de kosmos 

 

 

 

 

GELOOF

 

Pasteltekening van John Astria

 

 

 

 

HET GELOOF IS VERDRONGEN DOOR

 

WETENSCHAP EN FILOSOFISCH DENKEN.

 

DE MENS LEEFT IN DE WAAN DAT HIJ MEESTER IS

 

OVER HET ZICHTBARE.

 

HIJ VERGIST ZICH SCHROMELIJK WANT 

 

GOD IS EN BLIJFT HEERSER OVER HEMEL EN AARDE.