Tagarchief: Peter

The last pope / De laatste paus

Standaard

categorie : video

 

 

 

 

Prophecy of the Popes

 

.
.
Final part of the prophecies in Lignum Vitæ (1595), p. 311
.
.
.

The Prophecy of the Popes (LatinProphetia Sancti Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus) is a series of 112 short, cryptic phrases in Latin which purport to predict the Roman Catholic popes (along with a few antipopes), beginning with Pope Celestine II. The alleged prophecies were first published by Benedictine monk Arnold Wion in 1595. Wion attributes the prophecies to Saint Malachy, a 12th-century Archbishop of Armagh, Ireland.

Given the very accurate description of popes up to around 1590 and lack of accuracy for the popes that follow, historians generally conclude that the alleged prophecies are a fabrication written shortly before they were published. Certain theologians in the Roman Catholic Church have dismissed them as forgery. The Catholic Church has no official stance on the prophecies, however.

The prophecies conclude with a pope identified as “Peter the Roman”, whose pontificate will allegedly precede the destruction of the city of Rome.

 

 

 

De profetie van de pausen

 

De Profetie van de pausen is een lijst van Latijnse motto’s, toegeschreven aan Sint Malachias (10941148), die een voorspelling geeft van toekomstige (tegen) pausen vanaf paus Celestinus II tot aan de beoogde laatste paus, Petrus de Romein, die de opvolger zou zijn van paus Benedictus XVI, wat zou inhouden dat paus Franciscus (de opvolger van voorgaande) deze paus in kwestie zou zijn. Met Petrus de Romein als pontifex zou de stad Rome in verval raken en de kerk verloren gaan, waarmee het einde der tijden zou worden ingeluid.

De namen van (tegen)pausen zouden aan Malachias zijn geopenbaard tijdens zijn bezoek aan paus Innocentius II in Rome. Hoewel de heilige deze voorspelling schriftelijk vastlegde, werd de lijst nooit gepubliceerd tot aan het jaar 1595, toen de geschiedkundige Arnold van Wyon op de lijst stuitte en hem vermeldde in zijn boek “Lignum Vitae”.

 

 

De laatste paus

 

Het laatste motto (na dat van Benedictus XVI) beschrijft:

 • “In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus,
  • ”Tijdens extreme vervolging van het Heilige College der Kardinalen (Sancta Romana Ecclesia) zal de stoel bezet worden door Petrus de Romein
 • qui pascet oves in multis tribulationibus:
  • die zijn schapen zal hoeden gedurende vele tribulaties:
 • quibus transactis civitas septicollis diruetur,
  • en wanneer hieraan een einde komt, zal de zevenheuvelige stad verwoest worden,
 • et Iudex tremendus iudicabit populum suum.
  • en de Grote Rechter zal zijn volk berechten.
 • Finis.”
  • Het Einde”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget