Tagarchief: Jozua

Joshua, Jozua 23-24 / Nieuwe verbond met Israël, de dood van Jozua

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 .

.

Jozua 23 1 – 16 Jozua vermaant het volk tot onderhouding van de wet
Jozua 24 1 – 28 Jozua vernieuwt het verbond met Israël te Sichem
29 – 33 Jozua’s dood

 .

Joshua, Jozua 23-24 – Skip Heitzig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joshua, Jozua 18-21 / Verdeling van het Beloofde Land

Standaard

Category, categorie:  The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

Jozua 18 1 – 10 Verdeling van het onverdeelde land
11 – 28 Het erfdeel van Benjamin
Jozua 19 1 – 9 Het erfdeel van Simeon
10 – 16 Het erfdeel van Zebulon
17 – 23 Het erfdeel van Issaschar
24 – 31 Het erfdeel van Aser
32 – 39 Het erfdeel van Nafthali
40 – 48 Het erfdeel van Dan
49 – 51 Jozua ontvangt Thimnath-Serah
Jozua 20 1 – 9 Voorschriften voor zes vrijsteden
Jozua 21 1 – 45 De steden der Levieten

 

 

Joshua, Jozua 18-21 – Skip Heitzig

 

 

 

 

 

 

 

Joshua, Jozua 15-17 / Erfdeel van Juda, Efraïm, Manasse

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

Jozua 15 1 – 63 Het erfdeel van Juda
Jozua 16 1 – 10 Het erfdeel van Efraïm
Jozua 17 1 – 18 Het erfdeel van Manasse

 

 

Joshua, Jozua 15-17 – Skip Heitzig

 

 

 

 

 

 

 

Joshua 9-10 / Verwoesting van Ai, altaar op berg Ebal

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

 

Jozua 8 1 – 29 Inneming en verwoesting van Ai
30 – 35 Jozua bouwt een altaar op de berg Ebal
Jozua 9 1 – 27 De list van de Gíbeonieten

 

 

Joshua, Jozua 9-10 – Skip Heitzig

 

 

 

 

 

 

Joshua, Jozua 7-8 / Verwoesting van Ai, altaar op Ebal

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

 

Jozua 7 1 – 9 Israël voor Ai geslagen
10 – 26 Achans misdaad en straf
Jozua 8 1 – 29 Inneming en verwoesting van Ai
30 – 35 Jozua bouwt een altaar op de berg Ebal

 

 

Joshua, Jozua 7-8 – Skip Heitzig

 

 

 

 

 

 

Joshua, Jozua 5-6 / De besnijdenis, verwoesting van Jericho

Standaard

Category, categorie:  The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

 

Jozua 5 2 – 9 Besnijdenis door Jozua te Gilgal
10 – 12 Het pascha in Kanaän
13 – 15 Jozua ziet een verschijning
Jozua 6 1 – 25 Verwoesting van Jericho. Rachab gespaard
26 – 27 Jericho vervloekt

 

 

Joshua, Jozua 5-6 – Skip Heitzig