Tagarchief: Deuteronomy

Deuteronomy, Deuteronomium 32: 36-52+33+34: 1-12 / Mozes’ lied, zegen en dood

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

 

Deuteronomium 32 1 – 8 Jozua volgt Mozes op
9 – 13 Voorschriften voor het bewaren en voorlezen van de  wet
14 – 29 De afval van Israël aangekondigd
30  Het lied van Mozes
Deuteronomium 33 1 – 29 Mozes zegent de twaalf stammen
Deuteronomium 34 1 – 12 Mozes’ dood

 

Deuteronomy, Deuteronomium 32: 36-52+33+34: 1-12 – Skip Heitzig

 

 

 

 

 

 

 

Deuteronomy 31+32: 1-35 / De opvolging van Mozes en zijn lied

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

 

Deuteronomium 31 1 – 8 Jozua volgt Mozes op
9 – 13 Voorschriften voor het bewaren en voorlezen der wet
14 – 29 De afval van Israël aangekondigd
30 – 30 Aankondiging van het lied van Mozes
Deuteronomium 32 1 – 29 Het lied van Mozes

 

 

Deuteronomy, Deuteronomium 31+32: 1-35 – Skip Heitzig

 

 

 

 

 

 

Deuteronomy 29-30 / Vernieuwing en verlossing

Standaard

Category, categorie:  The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

 

Deuteronomium 29 1 – 29 Vernieuwing van Gods verbond
Deuteronomium 30 1 – 20 Beloften van verlossing

 

 

Deuteronomy, Deuteronomium  29-30 – Skip Heitzig

 

 

 

 

 

 

 

Deuteronomy, Deuteronomium 26-27 / Afdragen van gaven, Plechtigheden

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

 

Deuteronomium 26 1 – 11 Offer van de eerstelingen
12 – 19 Over de driejarige tienden
Deuteronomium 27 1 – 26 Oprichting van gedenkstenen

 

 

Deuteronomy, Deuteronomium 26-27 – Skip Heitzig

 

 

 

 

 

 

Deuteronomy 24-25 / Diverse voorschriften

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

Deuteronomium 24 1 – 4 Over echtscheiding
5 – 5 Voorrechten van de jonggehuwde
17 – 22 Over weduwen, wezen en de vreemdeling
Deuteronomium 25 1 – 4 Over lijfstraffen
5 – 12 Het huwelijk met de schoonbroeder
13 – 16 Maten en gewichten
17 – 19 Gebod tot uitroeiing van de Amalekieten

 

Deuteronomy, Deuteronomium 24-25 – Skip Heitzig

 

 

 

 

 

 

 

Deuteronomy 22-23 / Diverse voorschriften, seksuele misdrijven

Standaard

Category, categorie:  The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

 

Deuteronomium 22 1 – 12 Verschillende wetten over plichten jegens mens en dier
13 – 21 Bescherming van beschuldigde vrouwen
22 – 30 Ongeoorloofde betrekkingen
Deuteronomium 23 1 – 8 Wie in de vergadering des HEEREN niet mochten komen
9 – 14 Reinheid der legerplaats
15 – 25 Verschillende voorschriften

 

Deuteronomy, Deuteronomium 22-23 – Skip Heitzig

 

 

 

 

 

Deuteronomy, Deuteronomium 20-21 / Verschillende wetten

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

 

Deuteronomium 20 1 – 20 Krijgswetten
Deuteronomium 21 1 – 9 Doodslag door onbekenden
10 – 14 Over vrouwen in krijgsgevangenschap
15 – 17 Het recht van de eerstgeborene
18 – 21 De wederspannige zoon
22 – 23 Begrafenis van ter dood gebrachten

 

 

Deuteronomy, Deuteronomium 20-21 – Skip Heitzig

 

 

 

 

 

 

 

Deuteronomy 17-18 / Over rechters, priesters, koningen en profeten

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

 

Deuteronomium 17 1 – 7 Welk offervee God mishaagt
8 – 13 Aanwijzing voor de opperste rechtspraak
14 – 20 De verkiezing van een koning en diens plichten
Deuteronomium 18 1 – 8 Erfdeel en recht van de  priesters
9 – 14 Verbod tegen waarzeggerij
15 – 22 Belofte van een groot Profeet

 

Deuteronomy, Deuteronomium 17-18 – Skip Heitzig