Tagarchief: kings

2 Kings-Koningen 4-5 – Miracles of Elisha / Mirakels van Elisa

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

.

 

2 Koningen 4 1 – 7 De olie van de weduwe
8 – 37 Elísa bij de Sunamietische
38 – 44 De dood in de pot; de twintig gerstebroden
2 Koningen 5 1 – 19 Náäman door Elísa genezen
20 – 27 Géhazi met melaatsheid gestraft

 

.2 Kings 4-5 – Miracles of Elisha

.

2 Koningen 4-5 – Mirakels van Elisa

.

Paul LeBoutillier

 

 

 

 

 

Advertentie

2 Kings-Koningen 3 – Elisha’s ministry begins / De bediening van Elisa begint

Standaard

Category, categorie:  The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

2Kon. 3

1-27

Joram, Jósafat en de koning van Edom strijden tegen Moab

 

.2 Kings 3 – Elisha’s ministry begins 

2 Koningen 3 – De bediening van Elisa begint

 

Paul Leboutillier

 

 

 

 

 

2 Kings-Koningen 1-2: “Oh man of (van) God!”

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

.

 

2 Koningen 1 1 – 18 Ziekte en dood van Aházia
2 Koningen 2 1 – 13  Hemelvaart van Elia
14 – 25 Elísa volgt Elía op

.

2 Kings 1-2 “Oh man of (van) God!”

.

 

Paul LeBoutillier

 

 

 

 

 

1 Kings-Koningen 21-22: The repentance of king Ahab / Het berouw van koning Ahab

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

.

.

1 Koningen 21 1 – 29 Achab en Naboth
1 Koningen 22 1 – 29 Strijd van Achab en Jósafat tegen de Syriërs
30 – 40 Dood van Achab
41 – 51 Jósafat koning van Juda
52 – 53 Aházia koning van Israël

.

1 Kings 21-22 The repentance of king Ahab

.

1 Koningen 21-22: Het berouw van koning Ahab

 

Paul LeBoutillier

 

 

 

 

 

 

1 Kings-Koningen 19-20: Dealing with depression / Omgaan met depressie

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

.

.

1 Koningen 19 1 – 8 Elía’s vlucht
9 – 18 Elía bij de berg Horeb
19 – 21 Elísa
1 Koningen 20 1 – 43 Oorlog tussen Achab en Benhadad

 

.

1 Kings 19-20: Dealing with depression

1 koningen 19-20: Omgaan met depressie

 

Paul LeBoutillier

 

 

 

 

 

1 Kings- Koningen 16-18: If the Lord is God…/Als de Heer God is …

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

.

1 Koningen 16 1 – 7 Profetie tegen het huis van Báësa
8 – 14 Ela koning van Israël
15 – 22 Zimri koning van Israël
23 – 28 Omri koning van Israël
29 – 34 Achab koning van Israël
1 Koningen 17 1 – 24 Elía aan de beek Krith en bij de weduwe te Zarfath
1 Koningen 18 1 – 46 Elía en de profeten van Baál

.

1 Kings 16-18 If the Lord is God…

1 Koningen 16-18: Als de Heer God is …

.

Paul LeBoutillier

 

 

 

 

 

 

 

1 Kings-Koningen 13-15: Jeroboam’s disobedience / Ongehoorzaamheid van Jerobeam

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

.

1 Koningen 13 1 – 10 Jeróbeam door een profeet te Beth-El bestraft
11 – 34 Dood van de profeet te Beth-El
1 Koningen 14 1 – 20 Ahía voorzegt de ondergang van Jeróbeam
21 – 31 Afgoderij van Juda onder Rehábeam
1 Koningen 15 1 – 8 Abíam koning van Juda
9 – 24 Asa koning van Juda
25 – 34 Báësa koning van Israël

 

.

1 Kings 13 to 15: Jeroboam’s disobedience

.

1 Koningen 13 tot 15: De ongehoorzaamheid van Jerobeam

.

Paul LeBoutillier

 

 

 

 

 

 

 

1 Kings – Koningen11-12; False religion / Valse religie

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

.

1 Kings 11-12 Backsliding, pride and man-made religion

1 Koningen 11 – 12 : Terugval, trots, door de mens gemaakte religie

 

Paul LeBoutillier

.

 

 

 

 

1 Kings – Koningen 9-10: Ominous signs / Dreigende tekenen

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

.

1 Koningen 9 1 – 9 God verschijnt ten tweeden male aan Sálomo
10 – 28 Sálomo schenkt aan koning Hiram twintig steden
1 Koningen 10 1 – 13 De koningin van Scheba komt te Jeruzalem Sálomo bezoeken
14 – 29 Sálomo’s rijkdom

.

1 Kings – Koningen 9-10: Ominous signs / Dreigende tekenen

.

Paul LeBoutillier

.

 

 

 

 

 

1 Kings 7-8 – Prayer of Solomon / Gebed van Salomo

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

 

1 Koningen 7 1 – 12 Bouw van Sálomo’s paleis
13 – 51 Het inwendige van de tempel
1 Koningen 8 1 – 11 Inwijding van de tempel
12 – 53 Sálomo bij de inwijding van de tempel

.

1 Kings 7-8 – The prayer of Solomon (dedication of the temple)

.

                       Het gebed van Salomo ( toewijding aan de tempel)

 

Paul LeBoutillier