Tagarchief: kings

2 Kings, Koningen 1-25 – Skip Heitzig

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

.

2 Kings 1-25 – The Bible from 30,000 Feet 

.

2 Koningen 1-25 – De Bijbel vanop10000 meter

.

Skip Heitzig

.

 

 

 

 

 

Advertentie

2 Kings, Koningen 24-25: The fall of Judah / De val van Juda

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

.

.

2 Koningen 24 1 – 7 Nebukadnézar trekt tegen Juda op
8 – 17 Jójachin koning van Juda
18 – 20 Zedekía laatste koning van Juda
2 Koningen 25 1 – 21 Nebukadnézar verwoest Jeruzalem
22 – 30 Gedália gedood

.

.

2 Kings 24-25 The fall of Judah

.

2 Koningen 24-25: De val van Juda

.

Paul LeBoutillier

.

 

 

 

 

 

 

 

2 Kings, Koningen 22-23: King Josiah, Koning Josia

Standaard

Caregory, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

.

2 Koningen 22 1 – 2 Josía koning van Juda
3 – 20 Het wetboek in de tempel teruggevonden
2 Koningen 23 1 – 28 Josía viert het Paasfeest
29 – 30 Josía’s dood
31 – 37 Jóahaz en Jójakim koningen van Juda

 

2 Kings 22-23: King Josiah

.

2 Koningen 22-23: Koning Josia

.

Paul LeBoutillier

.

 

 

 

 

 

 

2 Kings, Koningen 20-21: The worst king / De ergste koning

Standaard

Category, categorie:  The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

.

 

2 Koningen 20 1 – 11 Ziekte en genezing van Hizkía
12 – 20 Gezanten van Babel
21 – 21 Hizkía’s dood
2 Koningen 21 1 – 18 Manasse koning van Juda
19 – 26 Amon koning van Juda

.

2 Kings 20-21: The worst king

.

2 Koningen 20-21: De ergste koning

.

Paul LeBoutillier

.

 

 

.

 

 

 

2 Kings, Koningen 18-19: The battle is from God / De strijd is van God

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

 

2 Koningen 18 1 – 12 Hizkía koning van Juda
13 – 37 Sanherib belegert Jeruzalem
2 Koningen 19 1 – 5 Hizkía bidt en wordt verhoord
6 – 34 Profetie van Jesája
35 – 37 Bevrijding van Jeruzalem

 

.

2 Kings, Koningen 18-19: The battle is from God / De strijd is van God

 

Paul LeBoutillier

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kings, Koningen 16-17 – The fall of Israel / De val van Israël

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

.

2 Koningen 16 1 – 20 Achaz koning van Juda
2 Koningen 17 1 – 5 Hoséa, laatste koning van Israël
6 – 23 Samaria ingenomen
24 – 41 Het land door vreemde volken bezocht

.

.

2 Kings 16-17 – The fall of Israel

.

2 Koningen 16-17 – De val van Israël

.

Paul LeBoutillier

 

 

.

 

 

 

2 Kings, Koningen 13-15: The death of Elisha / De dood van Elisa

Standaard

Category, categorie:  The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

.

2 Koningen 13 1 – 9 Jóahaz koning van Israël
10 – 13 Joas koning van Israël
14 – 21 Dood van Elísa
22 – 25 Overwinning van Jóahaz op de Syriërs
2 Koningen 14 1 – 22 Amázia koning van Juda
23 – 29 Jeróbeam II koning van Israël
2 Koningen 15 1 – 7 Azária koning van Juda
8 – 12 Zacharía koning van Israël
13 – 16 Sallum koning van Israël
17 – 22 Menáhem koning van Israël
23 – 26 Pekáhia koning van Israël
27 – 31 Pekah koning van Israël
32 – 38 Jotham koning van Juda

 

.

2 Kings, Koningen 13-15: The death of Elisha / De dood van Elisa

 

Paul LeBoutillier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kings,Koningen 11-12 – The power of influence / De kracht van invloed

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

.

2 Koningen 11 1 – 15 Athália doodt het ganse koninklijke geslacht, en regeert over Juda
16 – 21 Athália gedood
2 Koningen 12 1 – 3 Joas koning van Juda
4 – 16 De tempel te Jeruzalem hersteld
17 – 18 Aanval van Házaël afgewend
19 – 21 Dood van Joas

.

2 Kings 11-12 – The power of influence

2 Koningen 11-12 – De kracht van invloed

.

Paul LeBoutillier

 

 

 

 

 

 

2 Kings-Koningen 8 – 10: The judgment of Jehu / Het oordeel van Jehu

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

.

2 Koningen 8 1 – 6 De Sunamietische vrouw ontvangt haar goederen terug
7 – 15 Házaël koning van Syrië
16 – 24 Jehóram koning van Juda
25 – 29 Aházia koning van Juda
2 Koningen 9 1 – 13 Jehu koning van Israël
14 – 37 Dood van Joram, Aházia en Izébel
2 Koningen 10 1 – 17 Verdelging van het geslacht Achab
18 – 33 De profeten van Baäl uitgeroeid
34 – 36 Jehu’s dood

.

2 Kings 8-10: The judgment of Jehu

2 Koningen 8-10 : Het oordeel van Jehu

 

Paul LeBoutillier

 

 

 

 

 

 

 

2 Kings 6-7 God is able / God is in staat

Standaard

Category, categorie: The Bible explained/De Bijbel uitgelegd: video

 

.

2 Koningen 6 1 – 7 Elísa doet ijzer op het water drijven
8 – 33 De Syriërs met blindheid geslagen
2 Koningen 7 1 – 20 De wonderbare redding van Samaria

 

.

2 Kings 6-7: God is able

2 Koningen 6-7: God is in staat

.

Paul LeBoutillier