Tagarchief: juni

Bloeiend in juni in de lage Landen : deel 2

Standaard

categorie :  Kamerplanten en bloemen

 

 

Bloeiend in juni in de Lage Landen. 

 

Elke bloem wordt in de categorie

” Kamerplanten en bloemen ” beschreven : zie zoeken

 

 

 

aardaker                                                                                                                                    blauwe monnikskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adderwortel                                                                                                                                                akkerdistel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akkerkers                                                                                                                                                     akkerkool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akkermelkdistel                                                                                                                                           akkerwinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basterdwederik                                                                                                                                      beemdkroon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beemdooievaarsbek                                                                                                                                   beenbreek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berganie                                                                                                                                                        betonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezemkruiskruid                                                                                                                                           bijenorchis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bitterzoet                                                                                                                                             blauw glidkruid

 

 

 

 

 

 

 

blauwe zeedistel                                                                                                                                              boekweit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bolderik                                                                                                                                           bont kroonkruid

 

 

 

 

 

 

 

bosandoorn                                                                                                                                                 bosrank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brede lathyrus                                                                                                                                          duizendblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

echte valeriaan                                                                                                                                  egelboterbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

franjekelk                                                                                                                                                 geel walstro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geel hartje                                                                                                                                  gekroesde melkdistel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelderse roos                                                                                                                                 gele ganzenbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gele kamille                                                                                                                                      gele maskerbloem

 

 

 

 

 

 

 

gele monnikskap                                                                                                                             gewone agrimonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gewone berenklauw                                                                                                               gewone melkdistel                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gewoon biggenkruid                                                                                                                                   grijskruid

 

 

 

 

 

 

 

 

groot kaasjeskruid                                                                                                                         groot spiegelklokje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grote centaurie                                                                                                                                      grote egelskop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grote engelwortel                                                                                                                              grote pimpernel

 

 

 

 

 

 

 

grote wederik                                                                                                                                   grote teunisbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

haagwinde                                                                                                                                           harig knopkruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harig wilgenroosje                                                                                                                                     hokjespeul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hondsroos                                                                                                                                         jacobskruiskruid

 

 

 

 

 

 

kale jonker                                                                                                                                          kartuizer anjer

 

 

 

 

 

 

kattendoorn                                                                                                                                              kikkerbeet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klein kaasjeskruid                                                                                                                             klein springzaad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klein streepzaad                                                                                                                               klimopbremraap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

knoopkruid                                                                                                                                        knopig helmkruid

 

 

 

 

 

 

 

koekruid                                                                                                                                                 korenbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luzerne                                                                                                                                                   moederkruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moeraskers                                                                                                                                        moeraskruiskruid

 

 

 

 

 

 

moerasrolklaver                                                                                                                                        moerasspirea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moeraswespenorchis                                                                                                                                 muurpeper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oostenrijkse kers                                                                                                                             oranje havikskruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peen                                                                                                                                                      penningkruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poelruit                                                                                                                                                  puntwederik

 

 

 

 

 

 

rechte ganzerik                                                                                                                                   reuzenbereklauw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rimpelroos                                                                                                                                                  schijfkamille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

steenanjer                                                                                                                                        stijve klaverzuring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teer guichelheil                                                                                                                                        tripmadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trosglidkruid                                                                                                                                          tuinbingelkruid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veldlathyrus                                                                                                                                             vijfvingerkruid

 

 

 

 

 

 

viltganzerik                                                                                                                                                          vlas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlasbekje                                                                                                                                                   vogelwikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

waterkruiskruid                                                                                                                                           watermuur

 

 

 

 

 

 

 

 

waterpunge                                                                                                                                wilde kamperfoelie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wilde weit                                                                                                                                             wilgenroosje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wit vetkruid                                                                                                                                            witte klaver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wouw                                                                                                                                                        zandblauwtje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zeeraket                                                                                                                                                      zeeaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zwarte mosterd                                                                                                                                         zwarte toorts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gewone zandraket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloeiend in juni in de lage Landen : deel 1

Standaard

categorie :  Kamerplanten en bloemen

 

 

Bloeiend in juni in de Lage Landen. 

Elke bloem wordt in de categorie

” Kamerplanten en bloemen ” beschreven : zie zoeken

 

 

 

herderstasje                                                                                                                                      klein tasjeskruid

 

 

 

 

 

 

kleine veldkers                                                                                                                                   Paardenbloem

           

 

 

 

 

paarse dovenetel                                                                                                                       slanke sleutelbloem

 

 

 

 

 

winterpostelein                                                                                                                                 klein kruiskruid

 

 

 

 

 

kluwenhoornbloem                                                                                                                                   madeliefje                            

                                                     

 

 

 

 

 

 

vogelmuur                                                                                                                                         akkerhoornbloem

                                                   

 

 

 

 

 

kleine veldkers                                                                                                                                                 daslook                                                                      

 

 

 

 

 

 

deenslepelblad                                                                                                                                      duinreigersbek

 

 

 

duinviooltje                                                                                                                            gehoornde klaverzuring               

 

 

 

gewone ereprijs                                                                                                                          gewone hoornbloem

 

 

 

gewone reigersbek                                                                                                                 gewone smeerwortel

   

 

 

 

 

gewoon barbarakruid                                                                                                                       grote ereprijs

 

 

 

grote muur                                                                                                                                  gulden sleutelbloem

 

 

 

 

hoenderbeet                                                                                                                                               hondsdraf

 

 

 

 

 

 

 

hopklaver                                                                                                                                     kruipend zenegroen

 

 

 

 

kruisbladwalstro                                                                                                                                  look zonder look

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overblijvende ossetong                                                                                                                          pinksterbloem

 

 

 

 

 

 

raapzaad                                                                                                                                     ronde ooievaarsbek

 

 

 

 

 

 

scherpe boterbloem                                                                                                          tijmereprijs

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

voorjaarshelmkruid                                                                               witte dovenetel

 

 

 

 

 

zomerklokje                                                                                                                                 liggende asperge

 

 

 

 

 

akker vergeet me nietje                                                                                                                          akkerviooltje

 

 

 

 

 

 

avond koekoeksbloem                                                                                                                         basterdklaver

 

 

 

 

 

beekpunge                                                                                                                                bermooievaarsbek

 

 

 

 

 

bittere veldkers                                                                                                                 blaartrekkende boterbloem

 

 

 

 

 

 

 

blaassilene                                                                                                                                blauwe water ereprijs

 

 

 

 

 

 

bleke klaproos                                                                                                                                         boksdoorn

 

 

 

 

 

bonte wikke                                                                                                                                                  brem

 

 

 

 

 

dagkoekoeksbloem                                                                                                                   donkere ooievaarsbek

 

 

 

 

 

drienerfmuur                                                                                                                             echte koekoeksbloem

 

 

 

 

 

 

fluitenkruid                                                                                                                                  geel nagelkruid

 

 

 

 

 

 

 

gele helmbloem                                                                                                                                        gele lis

 

 

 

 

 

 

gele morgenster                                                                                                                          gele plomp

 

 

 

 

 

gevlekt longkruid                                                                                                                                 gewone brunel

 

 

 

 

 

gewone duivenkervel                                                                                                                      gewone margriet      

       

                                                                                                    

 

 

 

 

gewone ossentong                                                                                                                             gewone rolklaver

 

 

gewone vogelmelk                                                                                                                         gewoon speenkruid

 

 

glad walstro                                                                                                                                     groot streepzaad

 

 

grote klaproos                                                                                                                               grote ratelaar

 

 

 

heggenwikke                                                                                                                                               hengel

 

 

 

herik                                                                                                                                        inkarnaatklaver

 

 

 

kleine klaver                                                                                                                                 kleine ooievaarsbek

 

 

 

kleine pimpernel                                                                                                                                 kleine ratelaar

 

 

 

 

 

 

knolsteenbreek                                                                                                                                               kromhals

 

 

 

 

lelietje van dalen                                                                                                                               liggende klaver

 

 

 

mannetjes ereprijs                                                                                                                                     melkkruid

 

 

middelste duivenkervel                                                                                                 moerasvergeet-me-nietje

 

 

 

 

 

moeraswolfsmelk                                                                                                                                        muizenoor

 

 

 

muurbloem                                                                                                                                      muurleeuwenbek

 

 

 

oosterse morgenster                                                                                                                                        phacelia

 

 

 

pijpbloem                                                                                                                                                ringelwikke

 

 

 

 

robertskruid                                                                                                                                                rode klaver

 

 

 

rood guichelheil                                                                                                                      roze winterpostelein

 

 

 

schijnaardbei                                                                                                                                        schijnpapaver

 

 

 

 

 

slangenkruid                                                                                                                          slipbladige ooievaarsbek

 

 

 

smalle weegbree                                                                                                                    smalle wikke

 

 

 

 

stinkende gouwe                                                                                                                       veldhondstong

 

 

 

 

veldsalie                                                                                                                                              vergeten wikke

 

 

 

 

vierzadige wikke                                                                                                                      viltige hoornbloem

 

 

 

 

vingerhoedskruid                                                                                                                waterviolier

 

 

 

 

wede                                                                                                                                        weegbreezonnebloem

 

 

 

 

wilde akelei                                                                                                                                           wilde reseda

 

 

 

 

witte engbloem                                                                                                                                     witte klaver

 

 

 

 

witte krodde                                                                                                                            witte waterlelie

 

 

 

 

zachte ooievaarsbek                                                                                                zompvergeet-me-nietje

 

 

 

zwanenbloem                                                                                                                               zilverschoon

 

 

 

 

 

 

 

 

Judaspenning (paars en wit)

 

 

 

 

witte Judaspenning

 

 

 

 

Hokjespeul : Astragalus glycyphyllos

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
– de lange, liggende, zigzag knikkende stengels
– met samengestelde oneven geveerde bladeren en de
– trossen bleek groengele vlinderbloemen

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Hokjespeul is een giftige, overblijvende plant met liggende, zigzag knikkende stengels, die 30 tot 120 cm lang kunnen worden. Ze groeit op vochtige, kalkrijke grond aan bosranden, tussen kreupelhout, aan dijken en spoorwegen, en in leemkuilen. Ze is zeldzaam voorkomend in de Lage Landen.

 

 

 

 

 

Bloem

 

Hokjespeul bloeit vanaf juni tot en met september met eironde, vrij dichte trossen bleek groengele, geurende vlinderbloemen. De trossen staan in de bladoksels en bestaan uit 8 tot 30, kort gesteelde bloemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blad

 

De bladeren bestaan uit 9 tot 15 elliptische of eironde deelblaadjes. Elk samengesteld blad heeft twee, vrij grote, driehoekige steunblaadjes.

 

 

 

 

 

Algemeen

 

vlinderbloemenfamilie (Fabaceae)
– overblijvend
– zeldzaam tot zeer zeldzaam
– 30 tot 120 cm

Bloem
– bleek groengeel
– vanaf juni t/m september
– tros
– vlinderbloem
– 1 tot 1,5 cm
– 5 kroonbladen, vergroeid
– 5 kelkbladen, vergroeid
– 10 meeldraden
– 1 stijl

Blad
– verspreid
– samengesteld
– oneven veervormig
– eirond
– top stomp met klein spitsje
– rand gaaf
– voet afgerond
– veernervig
– onderzijde behaard

Stengel
– liggend
– vrijwel kaal
– rolrond

zie wilde bloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote pimpernel : Sanguisorba officinalis

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
– eironde tot langwerpige, donkerrode tot bruinrode bloemhoofdjes
– in een vertakte bloeiwijze op
– lange stelen, die bovenaan kaal zijn

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Grote pimpernel is een overblijvende, pollen vormende plant van 30 tot 100 cm hoog. Ze groeit op natte tot vochtige, voedselrijke grond in hooilanden, aan waterkanten, in bermen en langs spoorwegen. Ze is plaatselijk algemeen voor komend in de Lage landen.

 

 

 

 

 

Bloem

 

Grote pimpernel bloeit vanaf juni tot en met september. De bloemen staan bij elkaar in een aarvormige bloei- wijze. Ze hebben 4 donkerrode tot bruinrode kelkbladen; kroonbladen ontbreken. Ze leveren veel nectar en lokken daarmee verschillende insecten en vlinders. Onderaan het hoofdje worden de nieuwe bloemen gevormd; de bovenste bloemen zijn het verst uitgebloeid. Pas geopende bloemen hebben nog witte kelkbladen.

 

 

 

 

 

Blad

 

De bladeren zijn oneven geveerd; ze bestaan uit 7 tot 13 gesteelde, langwerpige tot ovale deelblaadjes met een gezaagde rand. De bovenkant is groen, de onderkant is blauwgroen.

 

 

 

 

 

Bijzonderheden

 

Grote pimpernel is de waardplant van twee dagvlinders, donker pimpernelblauwtje en pimpernelblauwtje. Beide vlinders waren in de jaren 70 van de vorige eeuw bijna verdwenen. In 1990 zijn beide soorten geherintroduceerd en kunnen zich nu handhaven. Donker pimpernelblauwtje heeft zich in 2001 weer spontaan gevestigd in Limburg.

 

 

pimpernelblauwtje

 

 

 

Toepassingen

 

Grote pimpernel heeft bloedstelpende eigenschappen. In Rusland en China wordt de plant daarvoor nog steeds gebruikt. Thee van de bladeren werkt heilzaam tegen ontstekingen in mond en keel. Verder bevat de plant stoffen tegen darmstoringen, die ook nu nog in de homeopathie gebruikt worden.

 

 

 

 

 

Vergelijkbare soort

 

Naast grote pimpernel is er ook kleine pimpernel . De tweede helft van de naam is de grootste overeenkomst; ze zijn makkelijk van elkaar te onderscheiden. Kleine pimpernel is in alles kleiner. Beide soorten hebben eironde tot langwerpige bloemhoofdjes. Die van kleine pimpernel zijn groenig met rode accenten. Kleine bevernel heeft vergelijkbare bladeren, maar is bloeiend duidelijk van grote pimpernel te onderscheiden door de witte schermbloemen.

 

kleine pimpernel

 

 

 

kleine bevernel

 

 

 

Algemeen

 

rozenfamilie (Rosaceae)
– overblijvend
– algemeen tot ontbrekend
– 30 tot 100 cm

Bloem
– donkerrood tot bruinrood
– vanaf juni t/m september
– hoofdje
– 1 tot 3 cm
– 4 bloemdekbladen
– 4 meeldraden
– 1 stijl

Blad
– verspreid
– samengesteld
– oneven veervormig
– top spits
– rand gezaagd
– voet hartvormig of afgerond
– veernervig

Stengel
– rechtop
– glad en kaal
– gegroefd

zie wilde bloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grijskruid : Berteroa incana

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
– de kleine witte bloemetjes,
– die in een dichte tros aan het einde van de stengel staan en
– de door beharing grijsgroene bladeren en stengels

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Grijskruid is een 20 tot 50 cm hoge, eenjarige plant. Ze groeit op open plaatsen met matig voedselrijke, zandige grond in bermen, langs spoordijken, in de duinen, op industrieterreinen en in graslanden. Ze is vrij algemeen voor komend. Grijskruid wordt ook uitgezaaid.

 

 

 

 

 

Bloem

 

Grijskruid bloeit vanaf juni tot en met september met witte bloemetjes, die 4 gespleten kroonbladen hebben. De bloemen van grijskruid staan in dichte trossen aan het einde van de stengel.

 

 

 

 

 

Blad en stengel

 

Behalve op de kroonbladen hebben alle delen van de plant een dichte, aanliggende, stervormige beharing, wat de plant een grijsgroen uiterlijk geeft. De stengelbladeren staan verspreid aan de stengel, zijn lancetvormig met een stompe top en gave (soms getande) rand.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrucht

 

Tijdens de bloei worden de stengels langer en vormen zich onder de bloeiwijze langs de stengel elliptische, iets bolle, behaarde, rechtopstaande vruchtjes. In elke vruchtje zitten 6 tot 10 zaden.

 

 

 

 

 

Algemeen

 

kruisbloemenfamilie (Brassicaceae)
– eenjarig
– vrij algemeen tot zeldzaam
– ook uitgezaaid
– 20 tot 50 cm

Bloem
– wit
– vanaf juni t/m september
– dichte tros
– stervormig
– 8 tot 16 mm
– 4 gespleten kroonbladen
– niet vergroeid
– 4 behaarde kelkbladen
– 6 meeldraden
– 1 stijl

Blad
– verspreid
– enkelvoudig
– lancetvormig
– top stomp
– rand gaaf of iets getand
– 1-nervig
– behaard

Stengel
– rechtop
– behaard
– rolrond

zie wilde bloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Judaspenning

Standaard

Categorie: kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

De Judaspenning

 

De judaspenning (Lunaria annua) is een tweejarige, 50-80 cm (soms tot 100 cm) hoge plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). De vaste judaspenning (Lunaria rediviva) lijkt op de judaspenning, maar heeft langwerpige in plaats van ronde zaaddozen.

 

 

 

 

 

Botanische beschrijving

 

De bovenste bladeren zijn zittend of zeer kort gesteeld, de onderste zijn gesteeld. De bladeren zijn grof gekarteld, en ei- tot hartvormig.
De bloemen zijn reukloos en 2,5-3 cm groot. De kleur van de bloemen wordt omschreven als paars, mauve of wit. De bloemen zijn gegroepeerd aan de top van de rechtopstaande stengel. De bloeitijd loopt van april tot in juni.
De hauwtjes zijn bijna rond. De vruchten zijn plat en 3-6 cm groot.
De plant is aantrekkelijk voor vlinders. De plant ontsnapt vaak uit tuinen en groeit dan langs bosranden, bij heggen, en in wegbermen. De plant heeft een voorkeur voor zonnige tot licht beschaduwde standplaatsen.

 

 

zaaddozen

 

 

Verspreiding

 

De plant is afkomstig uit Zuidoost-Europa. In zowel België als Nederland is de soort algemeen vanuit tuinen verwilderd aanwezig, iets wat ook voor andere delen van Midden- en West-Europa geldt.

Er zijn verschillende cultivars ontwikkeld:
Lunaria annua ‘Alba Variegata’
Lunaria annua ‘Albiflora’
Lunaria annua ‘Atrococcinea’
Lunaria annua ‘Munstead Purple’
Lunaria annua ‘Sissinghurst White’
Lunaria annua ‘Variegata’

  • Hoogte: 50 tot 100 cm.
  • Standplaats: volle zon.
  • Zaaien: V t/m begin VII. Kiemtijd 14 – 21 dagen. Lichtkiemer. Zaden dus nauwelijks bedekken. Verplanten in de zomer en uitplanten op 30 cm in oktober of voorjaar.
  • Bloei: vanaf half IX t/m X.
  • Kenmerken: Trekt vlinders aan. Een tweejarige plant die zijn naam dankt aan de zaaddozen die op penningen lijken.

 

 

zaden

 

 

EIGENSCHAPPEN

Hoogte: 50 – 100 cm
Kleur: wit tot donker paars
Winterhard: Ja
PH: Neutraal
Vochtigheid: Normaal
Licht: Zon halfschaduw
Evergreen: Bladverliezend

 

witte Judaspenning

 

 

 

 

 

 

Franjekelk : Tellima grandiflora

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
de in een eindelingse, eenzijdige trosstaande groengele, klokvormige, knikkende bloemen met teruggeslagen franje-achtige kelkbladen, die soms rozerood verkleuren

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Franjekelk is een overblijvende tuinplant uit Noord-Amerika, die in de Lage landen verwilderd voorkomt en wellicht ingeburgerd is.

 

 

 

 

 

Bloem

 

Ze bloeit in mei en juni met groengele bloemen, die in een eenzijdige tros aan het einde van de stengel staan. De bloemen vallen op door hun franje-achtige kelkbladen, die soms rozerood verkleuren. De 5 kelkbladen zijn vergroeid en vormen een opgeblazen, vijftandige kelk. De franje-achtige kelkbladen komen tussen de kelktanden naar buiten en buigen zich in de loop van de bloeitijd helemaal terug.

 

 

 

 

 

Blad

 

De behaarde bladeren zijn in omtrek nagenoeg rond. Ze hebben een hartvormige voet. De rand is gelobd en getand. De onderste bladeren vormen een rozet en zijn lang gesteeld. De stengelbladeren zijn korter gesteeld. Naar boven toe worden de stelen korter; de bovenste bladeren zijn zittend.

 

 

 

 

 

Algemeen

 

steenbreekfamilie (Saxifragaceae)
– overblijvend
– verwilderd, wellicht ingeburgerd
– 30 tot 75 cm

Bloem
– groengeel, soms rozerood verkleurend
– mei en juni
– eenzijdig, aarvormige tros
– klokvormig
– tot 1 cm
– 5 kroonbladen, vergroeid
– 5 kelkbladen, vergroeid
– 10 meeldraden
– 2 of 3 stijlen

Blad
– rozet en stengelbladeren
– enkelvoudig
– in omtrek nagenoeg rond
– top spits
– rand gelobd en getand
– voet hartvormig
– handnervig
– behaard

Stengel
– rechtop
– behaard
– rolrond
– groen tot roodbruin

zie wilde bloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echte valeriaan : Valeriana officinalis

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
– de lange, soms bovenaan vertakte stengels en
– de geurende zachtroze tot witte bloemschermen en
– de bladeren, die allemaal geveerd zijn met 9 – 21 paar blaadjes

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Echte valeriaan is een zeer algemeen voorkomende overblijvende plant. Ze heeft veel vocht nodig. Ze groeit op natte tot vochtige, voedselrijke grond aan waterkanten, in grienden en moerasbossen, in ruige graslanden, op kapvlakten en in de duinen. Zodra ze geplukt wordt, gaat ze hangen. Ze wordt 60 tot 120 cm hoog.

 

 

 

 

 

Bloem

 

Echte valeriaan bloeit in juni en juli. De bloemen zijn zachtroze tot wit en staan in een schermachtige bloeiwijze aan het einde van de stengel. Bloemen in de knop zijn roze. De meeldraden en stijl steken buiten de bloem.

 

 

 

 

 

Stengel

 

De stengels zijn, als ze vertakt zijn, alleen bovenaan vertakt.

 

 

 

 

 

Toepassingen

 

Echte valeriaan wordt gebruikt in de homeopatie en fytotherapie. De wortel bevat vluchtige olie en valepotriaten, die een zeer effectieve kalmerende werking hebben. Echte valeriaan kan gebruikt worden tegen nervositeit, stress, slapeloosheid en examenvrees. Het is een mild en doeltreffend plantaardig middel zonder gewenning of versuffing.

 

 

 

 

 

Vergelijkbare soort

 

Kleine valeriaan, tot 40 cm hoog, onderste bladeren ongedeeld en lang gesteeld, tweehuizig (dus mannelijke en vrouwelijke bloemen op aparte planten), staat op de rode lijst.

 

 

 

 

 

Algemeen

 

kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae)
– overblijvend
– zeer algemeen tot vrij zeldzaam
– 60 tot 120 cm

Bloem
– roze, wit
– juni en juli
– bijscherm
– buisvormig
– 2,5 tot 5 mm
– 5 kroonbladen, vergroeid
– 5 kelkbladen
– 3 meeldraden
– 1 stijl

Blad
– tegenoverstaand
– samengesteld
– oneven geveerd
– top spits
– onderste deelblaadjes rand gezaagd
– bovenste deelblaadjes rand gaaf
– netnervig
– onderste gesteeld, bovenste zittend

Stengel
– rechtop
– soms bovenaan vertakt
– gegroefd
– onderaan verspreid behaard

zie wilde bloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

Echte valeriaan : Valeriana officinalis

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

 

 

Goed te herkennen aan
– de lange, soms bovenaan vertakte stengels en
– de geurende zachtroze tot witte bloemschermen en
– de bladeren, die allemaal geveerd zijn met 9 – 21 paar blaadjes

 

 

 

 

 

Algemeen

 

Echte valeriaan is een zeer algemeen voorkomende overblijvende plant. Ze heeft veel vocht nodig. Ze groeit op natte tot vochtige, voedselrijke grond aan waterkanten, in grienden en moerasbossen, in ruige graslanden, op kapvlakten en in de duinen. Zodra ze geplukt wordt, gaat ze hangen. Ze wordt 60 tot 120 cm hoog.

 

 

 

 

 

Bloem

 

Echte valeriaan bloeit in juni en juli. De bloemen zijn zachtroze tot wit en staan in een schermachtige bloeiwijze aan het einde van de stengel. Bloemen in de knop zijn roze. De meeldraden en stijl steken buiten de bloem.

 

 

 

 

 

Stengel

 

De stengels zijn, als ze vertakt zijn, alleen bovenaan vertakt.

 

 

 

 

 

Toepassingen

 

Echte valeriaan wordt gebruikt in de homeopatie en fytotherapie. De wortel bevat vluchtige olie en valepotriaten, die een zeer effectieve kalmerende werking hebben. Echte valeriaan kan gebruikt worden tegen nervositeit, stress, slapeloosheid en examenvrees. Het is een mild en doeltreffend plantaardig middel zonder gewenning of versuffing.

 

 

 

 

 

Vergelijkbare soort

 

Kleine valeriaan, tot 40 cm hoog, onderste bladeren ongedeeld en lang gesteeld, tweehuizig (dus mannelijke en vrouwelijke bloemen op aparte planten), staat op de rode lijst.

 

 

 

 

 

Algemeen

 

kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae)
– overblijvend
– zeer algemeen tot vrij zeldzaam
– 60 tot 120 cm

Bloem
– roze, wit
– juni en juli
– bijscherm
– buisvormig
– 2,5 tot 5 mm
– 5 kroonbladen, vergroeid
– 5 kelkbladen
– 3 meeldraden
– 1 stijl

Blad
– tegenoverstaand
– samengesteld
– oneven geveerd
– top spits
– onderste deelblaadjes rand gezaagd
– bovenste deelblaadjes rand gaaf
– netnervig
– onderste gesteeld, bovenste zittend

Stengel
– rechtop
– soms bovenaan vertakt
– gegroefd
– onderaan verspreid behaard

zie wilde bloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

Klein tasjeskruid ; Teesdalia nudicaulis

Standaard

categorie : kamerplanten en bloemen

 

 

 

266px-teesdalia_nudicaulis1_ef

 

 

 

Goed te herkennen aan
– het trosje witte bloemen met ongelijke kroonbladen
– aan de einde van de stengel en
– de vorm van de vruchtjes

 

 

klein_tasjeskruid_01

 

 

 

Algemeen

 

Klein tasjeskruid is een klein eenjarig plantje van 3 tot 20 cm hoog. Ze groeit op open, droge zandgrond en komt algemeen voor op de hoge zandgronden in de Lage Landen.

 

 

 

 

 

Bloem

 

Klein tasjeskruid bloeit vanaf april tot en met juni, soms weer in augustus/september. De bloemetjes zijn wit en staan in een tros aan het einde van de stengel. Ze hebben vier kroonblaadjes, waarvan de buitenste twee groter zijn dan de binnenste. Door de buitenste stralende bloemen valt het plantje meer op en trekt daardoor beter insecten aan. Alle bloemen in de bloeiwijze zijn stralend, want elk bloemetje komt op een gegeven moment aan de buitenkant van de bloeiwijze te staan doordat de bloeistengel zich tijdens de bloei verlengt.

 

 

 

 

 

Blad en stengel

 

De plant kiemt in de winter. Daarna vormt ze een platte rozet van enkelvoudige, veervormig ingesneden bladeren. De middelste stengel is bladloos, eventuele andere stengels uit hetzelfde rozet kunnen één of meer kleinere blaadjes hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare soorten

 

Klein tasjeskruid lijkt op afstand wat op herderstasje, maar is tengerder en de vruchtjes zijn niet driehoekig, maar uitgerand ei-rond.

 

Naast herderstasje zijn er nog 5 andere (zeer) algemeen voorkomende, vroege voorjaarsbloeiers met 4-tallige, kleine witte bloemetjes en een bladrozet.

 

 

 

herderstasje : driehoekige vruchten.

 

 

 

 

 

 

vroegeling : gespleten kroonbladen en brede, platte vruchten, rozetbladeren gaaf of getand.

 

 

 

 

 

 

zandraket : lange, smalle, schuin afstaande vruchten, rozetbladeren gaaf of getand.

 

 

 

 

 

 

 

kleine veldkers : lange, smalle, rechtop staande vruchten, die boven de bloemen uitkomen, rozetbladeren veervormig.

 

 

 

 

 

 

 

bosveldkers : lange, smalle, rechtop staande vruchten, die niet of nauwelijks boven de bloemen uitkomen, rozetbladeren veervormig.

 

 

 

 

 

 

 

klein tasjeskruid : ongelijke kroonbladen, eironde, platte, haaks afstaande vruchten, rozetbladeren veervormig.

 

 

 

 

 

Algemeen

 

kruisbloemenfamilie (Cruciferae)
– eenjarig
– algemeen voorkomend op   zandgronden
– 3 tot 20 cm

Bloem
– wit
– vanaf april t/m juni
– hoofdje
– stervormig
– 3 tot 4 mm
– 4 kroonbladen, niet vergroeid
– 4 kelkbladen
– 6 meeldraden
– 1 stijl

Blad
– rozet
– enkelvoudig
– veervormig ingesneden
– top stomp
– rand gaaf
– veernervig

Stengel
– rechtop
– niet behaard
– rolrond

zie wilde bloemen